Jäta menüü vahele

Sotsiaaltoetused, soodustused

- Toetuse suurus: sissetulekust sõltuv
- Toetusetaotlus .doc ; e-vorm

» Huvihariduse ja huvitegevuse toetust makstakse 7–19-aastaste noorte huvihariduse ja huvitegevusega kaasnevate kulutuste osaliseks katmiseks.
» Toetust makstakse lastega leibkondadele, kelle netosissetulek ühe pereliikme kohta on allpool valitsuse kehtestatud töötasu alammäära leibkonna ühe liikme kohta (2020. aastal 584 eurot kuus).
» Toetust saab määrata kuni 100% tasumisele kuuluvatest huvihariduse ja huvitegevuse kuludest, kuid mitte rohkem kui 100 eurot lapse kohta ühes kalendrikuus ja 90% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast lapse kohta aastas. (2020. aastal 90% = 525,6 eurot)
» Toetust ei maksta, kui taotleja või tema ülalpidamiskohustusega isikute omandis on piisavalt rahalisi vahendeid, mis võimaldavad huvihariduse ja huvitegevuse eest tasuda.

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse arvestamisel võetakse kulutustena arvesse järgmised kulud:
1) huvitegevuse ja huviringi osavõtutasud; 
2) huvihariduse ja huvitegevuse kohta jõudmiseks vajalik transpordikulu;
3) isiklike vahendite soetamine tegevuses osalemiseks; 
4) huvitegevusega kaasnevatel võistlustel, konkurssidel, laagrites osalemine.

» Kulude hulka ei arvestata kulutusi, mille tegemisest on taotluse esitamise hetkel möödas rohkem kui 31 päeva, ning vastavate kulutuste katmiseks toetust tagasiulatuvalt ei määrata.
» Ühekordsete kulude hüvitamiseks tuleb teha eraldi taotlus.
» Toetust igakuiste kulude (näiteks osavõtutasu) hüvitamiseks makstakse üldjuhul taotlusele järgneva poolaasta jooksul. Arvestatakse õpingute poolaastat, näiteks novembris taotlust esitades tuleb jaanuaris uus taotlus teha.
» Toetuse osa, mis on määratud osavõtutasu katteks, kantakse taotluses näidatud huviharidust või huvitegevust osutava asutuse arveldusarvele.

Toetuse taotlemine
- Toetusetaotluse võib esitada lapsevanem, perekonnas hooldaja, eestkostja või vajadusel lapse huvides lastekaitsetöötaja.
- Taotlusele tuleb lisada taotlust põhjendavad dokumendid, tõendid leibkonna koosseisu ja sissetulekute kohta.

Toetusetaotlusi saab esitada:
- e-teeninduses
- saata e-posti aadressile linnavalitsus[at]parnu.ee 
- saata postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- tuua linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16)
- viia elukohale vastava piirkonna hoolekandekontorisse

Lisainfo:
- Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakond: 444 8120, sotsiaal[at]parnu.ee
- kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialist Raul Kivi, 444 8130 raul.kivi[at]parnu.ee


Sotsiaalosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
linnavalitsus[at]parnu.ee
Vastuvõtt: E, T 8.30–12
N 8.30–12 ja 14–17

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Veebilehel kasutatakse küpsiseid