Sotsiaaltoetused, soodustused

» 2018. aastast hakkas kehtima sünnitoetuse kord, mis reguleerib 2018. aastal ja hiljem sündivatele lastele toetuse maksmist ühinenud omavalitsuse territooriumil
» 2017. aastal ja varem sündinud lastele makstakse sünnitoetust enne ühinemist kehtestatud kordades sätestatud tingimustel. (nt Audru osavallas endise Audru valla sünnitoetuse maksmise korra järgi jne) 

Sünnitoetus 2018. aastal ja hiljem sündivatele Pärnu linna lastele
Sotsiaaltoetuste kord 
- Sünnitoetuse taotlus (vajalik identifitseerimine ID-kaardiga, mobiil-ID-ga või pangalingi kaudu)

» Sünnitoetuse saamise õigus on lapsevanemal, lapsendajal, eestkostjal või hoolduspere vanemal, kui varem ei ole sama lapse kohta sünnitoetust makstud. 
» Sünnitoetust makstakse ühele lapse vanemale (jt õigustatud isikutele), kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Pärnu linn (Pärnu linn kui omavalitsus
» Laps peab elama toetuse taotlejaga ühel aadressil, välja arvatud juhul, kui toetust taotleb hoolduspere vanem.
» Sünnitoetuse suurus on 500 eurot lapse kohta 

» Toetus makstakse välja kolmes osas
» Toetuse esimese osa saamiseks esitab lapse seaduslik esindaja linnavalitsusele taotluse.
» 2. ja 3. osa saamiseks täiendavat taotlust esitama ei pea.

» NB! Andmete muutumisel (nt pangakonto number vms), tuleb toetuse taotlejal teha ise parandused/muudatused samas infosüsteemis, kus toetusetaotlus on esitatud. 

1. osa, 300 eurot: 
- makstakse pärast lapse sündi tingimusel, et toetuse taotleja on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanik lapse sünniaasta 1. jaanuari seisuga ja laps on Pärnu linna elanik sünnist alates *
- NB! taotleja elukohaks rahvastikuregistris peab olema Pärnu linn ka lapse sünni ja toetuse väljamaksmise ajal
- esimene osa kantakse taotleja taotluses näidatud pangakontole 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest. 
* Muudatus al 15.02.19:  laps on Pärnu linna elanik hiljemalt seitsmendast tööpäevast lapse sünni registreerimisest arvates

2. osa, 100 eurot:
- makstakse lapse aastaseks saamisel tingimusel, et laps ja toetuse taotleja on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanikud lapse aastaseks saamise aasta 1. jaanuari seisuga; (NB! taotleja elukohaks rahvastikuregistris peab olema Pärnu linn ka lapse 1-aastaseks saamise ja toetuse väljamaksmise ajal)
- toetus kantakse taotleja näidatud pangakontole lapse aastaseks saamisest 1 kuu jooksul 

3. osa, 100 eurot: 

- makstakse lapse 2-aastaseks saamisel tingimusel, et laps ja toetuse taotleja on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanikud lapse 2-aastaseks saamise aasta 1. jaanuari seisuga. (NB! taotleja elukohaks rahvastikuregistris peab olema Pärnu linn ka lapse 2-aastaseks saamise ja toetuse väljamaksmise ajal)
- toetus kantakse taotleja näidatud pangakontole lapse kahe-aastaseks saamisest 1 kuu jooksul.


Sünnitoetus 2017. aastal ja varem sündinud lastele
2017. aastal ja varem sündinud lastele makstakse sünnitoetust enne ühinemist kehtestatud kordades sätestatud tingimustel.
Pärnu linna sotsiaaltoetuste kord
Audru valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord
Paikuse valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord
Tõstamaa valla sotsiaalhoolekandelise abi andmise tingimused ja kord

Pärnu linnas on lapse sünnitoetuse suurus 400 eurot. Toetus makstakse lapse sünni puhul lapse seaduslikule esindajale, sh perekonnas hooldajale, kolmes osas. Laps peab elama toetuse taotlejaga ühel aadressil.

1 osa, 200 eurot:
- makstakse pärast lapse sündi tingimusel, et mõlemad lapse vanemad, lapsendaja, eestkostja või üksinda last kasvatav vanem on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanik(ud) lapse sünniaasta 1. jaanuari seisuga ja laps on Pärnu linna elanik sünnist alates
- sünnitoetuse esmakordsel taotlemisel esitab lapse seaduslik esindaja linnavalitsusele taotluse
- toetus kantakse taotluses näidatud pangakontole 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest

2. osa, 100 eurot:
- makstakse lapse aastaseks saamisel tingimusel, et laps, mõlemad lapse vanemad, lapsendaja, eestkostja või üksinda last kasvatav vanem on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanik(ud) lapse aastaseks saamise aasta 1. jaanuari seisuga
- toetuse teise osa väljamaksmiseks ei ole vaja täiendavat taotlust esitada
- toetus kantakse taotluses näidatud pangakontole lapse aastaseks saamisest 1 kuu jooksul 

3. osa, 100 eurot:
- makstakse lapse kaheaastaseks saamisel tingimusel, et laps, mõlemad lapse vanemad, lapsendaja, eestkostja või üksinda last kasvatav vanem on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanik(ud) lapse kahe aastaseks saamise aasta 1. jaanuari seisuga.
- toetuse kolmanda osa väljamaksmiseks ei ole vaja täiendavat taotlust esitada
- toetus kantakse taotluses näidatud pangakontole lapse kahe aastaseks saamisest 1 kuu jooksul


NB! Kuni 1aastastele väikestele pärnakatele kingitakse Pärnu linna vapiga lusikas.
Lusikas antakse üle pidulikul vastuvõtul. Vastuvõtule registreerimise saate märkida sünnitoetuse taotluses

Sotsiaalosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
linnavalitsus[at]parnu.ee
Vastuvõtt: E, T 8.30-12.00
N 8.30-12.00 ja 14.00-17.00

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Veebilehel kasutatakse küpsiseid