Jäta menüü vahele

Sotsiaaltoetused, soodustused

- Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide ja mittetulundusühingute toetamise kord
Sotsiaalprojektide ja tegevustoetuse taotlus + aruanne (e-vorm)
Sotsiaalprojektide toetuse taotlus (. doc) ; Tegevustoetuse taotlus (.doc)
- Sotsiaalprojektide toetuse kasutamise aruanne (. doc) ; Tegevustoetuse kasutamise aruanne (. doc)

Pärnu linna eelarvest toetatakse sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projekte ning sotsiaalhoolekande valdkonnas tegutsevaid mittetulundusühinguid. 

» Toetused sotsiaalprojektidele
Toetuse eesmärgiks on sotsiaalse turvalisuse tagamisele kaasaaitamine Pärnu linnas. Sotsiaalprojektide toetuse taotlejaks võivad olla eraõiguslikud juriidilised isikud, kelle eesmärgiks on sotsiaalse turvalisuse tagamine ning riskigruppidele suunatud teenuste arendamine Pärnu linnas.

Taotlusi saab esitatada neli korda aastas - 10. jaanuariks, 10. aprilliks, 10. juuliks ning 10. oktoobriks.

» Tegevustoetus sotsiaalvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele
Tegevustoetust on õigus taotleda Pärnu linnas sotsiaalhoolekande valdkonnas tegutsevatel mittetulundusühingutel, kelle tegevuse sisuks on riskigruppide toimetuleku toetamine. Tegevustoetust antakse mittetulundusühingutele nende igapäevase tegevuse toetamiseks.

Tegevustoetuse taotlusi saab esitada üks kord aastas - 15. septembriks

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlused palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Eraldatud sotsiaalprojektide toetused
17. mai 2021
15. veebruar 2021
10. august 2020
27. aprill 2020
17. veebruar 2020

Eraldatud tegevustoetused 
8. märts 2021
30. märts 2020


Sotsiaalosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
linnavalitsus[at]parnu.ee
Vastuvõtt: E, T 8.30–12
N 8.30–12 ja 14–17

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Veebilehel kasutatakse küpsiseid