Sotsiaalvaldkonna tegevustoetused

- Sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projektide ja mittetulundusühingute toetamise kord
Sotsiaalprojektide ja tegevustoetuse taotlus + aruanne (e-vorm)
Sotsiaalprojektide toetuse taotlus (. doc) ; Tegevustoetuse taotlus (.doc)
- Sotsiaalprojektide toetuse kasutamise aruanne (. doc) ; Tegevustoetuse kasutamise aruanne (. doc)

Eraldatud toetused

Pärnu linna eelarvest toetatakse sotsiaalhoolekandealase suunitlusega projekte ning sotsiaalhoolekande valdkonnas tegutsevaid mittetulundusühinguid. 

Toetused sotsiaalprojektidele
Toetuse eesmärgiks on sotsiaalse turvalisuse tagamisele kaasaaitamine Pärnu linnas. Sotsiaalprojektide toetuse taotlejaks võivad olla eraõiguslikud juriidilised isikud, kelle eesmärgiks on sotsiaalse turvalisuse tagamine ning riskigruppidele suunatud teenuste arendamine Pärnu linnas.

Taotlusi saab esitatada neli korda aastas - 10. jaanuariks, 10. aprilliks, 10. juuliks ning 10. oktoobriks.

Tegevustoetus sotsiaalvaldkonnas tegutsevatele mittetulundusühingutele
Tegevustoetust on õigus taotleda Pärnu linnas sotsiaalhoolekande valdkonnas tegutsevatel mittetulundusühingutel, kelle tegevuse sisuks on riskigruppide toimetuleku toetamine. Tegevustoetust antakse mittetulundusühingutele nende igapäevase tegevuse toetamiseks.

Tegevustoetuse taotlusi saab esitada üks kord aastas - 15. septembriks

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlused palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Veebilehel kasutatakse küpsiseid