Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste määramise kord
Ettepanekuvorm

Tunnustuste eesmärk on väärtustada isikuid, kes on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega panustanud Pärnu sotsiaalhoolekande valdkonna arendamisse ning kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju sotsiaalvaldkonnas on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega.

Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustused on:
1) aasta sotsiaaltöö tegija
2) aasta vabatahtlik
3) aasta hooldustöötaja
4) aasta lastehoolekande- ja peretöö tegija
5) aasta sotsiaaltöötaja
6) aasta sotsiaalvaldkonna juht
7) aasta sotsiaaltöötaja koostööpartner

Kandidaatide esitamine
Kandidaate võivad esitada kõik soovijad. Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuse saamiseks esitatava kandidaadi tegevus eelneval 12 kuul peab olema:
1) kaasa aidanud Pärnu linna sotsiaalvaldkonna arengule
2) mõjutanud sotsiaalhoolekande sihtgruppi kuuluvate inimeste toimetulekut
3) taganud valdkonna toimimise järjepidevuse Pärnu linnas või üleriigilisel tasandil
4) järginud sotsiaalvaldkonna töötaja kutse-eetikat

Ettepanekusse märkida:
1) esitatava kandidaadi andmed (nimi, asutus/ametikoht, kontaktid);
2) millist tunnustust taotletakse;
3) põhjendus, miks kandidaat väärib tunnustust;
4) kandidaadi esitaja andmed

Ettepanekud koos põhjendustega esitada hiljemalt 30. septembril Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonnale. aadressil :
» Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
» linnavalitsus[at]parnu.ee 

Võib tuua kinnises ümbrikus ka linnavalitsuse infolauda. Märgusõna "Sotsiaaltöö tunnustus".

Aasta sotsiaaltöö tegijat tunnustatakse linnavalitsuse aukirja ja rahalise preemiaga. Aasta vabatahtlikku, aasta hooldustöötajat, aasta lastehoolekande- ja peretöö tegijat, aasta sotsiaaltöötajat, aasta sotsiaalvaldkonna juhti ja aasta sotsiaaltöötaja koostööpartnerit tunnustatakse linnavalitsuse aukirja ja kingitusega. Tunnustused antakse üle iga aasta 12. novembril, rahvusvahelisel sotsiaaltöötajate päeval toimuval pidulikul tunnustusüritusel.

Veebilehel kasutatakse küpsiseid