Aasta sotsiaaltöö tegija
2019 - Kersti Kesküla, Pärnu Õppenõustamiskeskuse koolisotsiaaltöötaja 
2018 - Kadri Melnits, SA Pärnu Haigla Psühhiaatriakliiniku päevakeskuse tegevusjuhendaja 
2017 - Eva Grigor, MTÜ Maarjakodu juhataja 
2016 - Linda Lillemaa, Sotsiaalkindlustusameti Pärnu piirkonna juhtumikorraldaja 
2015 - Evelyn Eichhorst, MTÜ Pesapuu juhataja

Aasta sotsiaaltöötaja
2019 - Pilvi Tolmik, Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna avahooldusspetsialist
2018 - Katrin Jäärats, Pärnu linnavalitsuse sotsiaalkonsultant 
2017 - Kadri Eenraid, SA Pärnu Haigla Psühhiaatriakliiniku päevakeskuse sotsiaaltöötaja 
2016 - Iris Ruut, sotsiaalosakonna eakate hoolekande peaspetsialist 
2015 - Mirjam Lank, Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalkonsultant

Aasta lastehoolekande- ja peretöö tegija
2019 - Maris Marus, raske ja sügava puudega laste tugiisik, lapsehoiuteenuse osutaja (MTÜ Hoolivus)
2018 - Ülle Pikma, SA Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse sotsiaaltöötaja-pereterapeut 
2017 - Galina Rannama, Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse lastekaitsespetsialist 
2016 - Kai Spiegelberg, Pärnu Lasteküla kasvataja 
2015 - Margit Krjukov, Pärnu Lasteküla nõustaja-projektide koordinaator ja MTÜ Eliise Puhkusepesa juhataja

Aasta hooldustöötaja
2019 - Ingrid Kostabi, erahooldaja (OÜ Introne)
2018 - Ene Kodasma, SA Pärnu Haigla õendus-hoolduskeskuse hooldustöötaja 
2017 - Hele Teor, Pärnu Sotsiaalkeskuse hooldustöötaja 
2016 - Salma Bergštein, Eakate Avahoolduskeskuse hooldustöötaja 
2015 - Katrin Luhasaar, Tammiste Hooldekodu hooldustöötaja

Aasta vabatahtlik
2019 - Rigne Raudsepp, kogemusnõustaja
2018 - Malle Erend
2017 - Henno Sepp
2016 - Haini Ilonen, MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskuse kogemusnõustaja 
2015 - Ülle Vaher, SA Pärnu Haigla psühhiaatriakliiniku päevakeskuse tegevusjuhendaja ja vabatahtlik

Aasta sotsiaalvaldkonna juht
2019 - Riido Villup, Tammiste hooldekodu juhataja 
2018 - Toomas Mihkelson, Pärnumaa Puuetega Inimeste Koja tegevjuht 
2017 - Aika Kaukver, Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja 
2016 - Ülle Männiste, Pärnu Lasteküla juhataja 
2015 - Heli Kallasmaa, Eakate Avahoolduskeskuse juhataja

Aasta sotsiaaltöötaja koostööpartner
2019 - PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Erik Rand
2018 - PPA Lääne Prefektuuri Pärnu politseijaoskond
2017 - Margo Orupõld, MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskuse juhataja 
2016 - MTÜ Pärnu Horisont
2015 - Valter Parve, Tartu Ülikooli Pärnu kolledži lektor

Veebilehel kasutatakse küpsiseid