PÄRNU LINN PAIKUSE OSAVALD

Paikuse osavald kuulub Pärnu linna koosseisu. Haldusreformi käigus ühinesid 1. novembril 2017 Audru, Paikuse ja Tõstamaa vald ning Pärnu linn ja moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn. 

Käesolevalt osavalla veebilehelt saab kohalikku infot, kogu omavalitsust puudutav on kättesaadav pealehel www.parnu.ee.

Osavald
» Pindala: 175,2 km²
» Rahvaarv 02.01.2019 seisuga: 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Osavalla territooriumi moodustavad Paikuse alev ning Silla, Seljametsa, Põlendmaa, Tammuru ja Vaskrääma külad

» Osavalla tegevust korraldab ning avalikke teenuseid osutab ja haldab osavallakeskus
» Osavalla elanike esinduskoguks on Paikuse osavallakogu

» Paikuse osavalla põhimäärus 
» Paikuse osavallakeskuse põhimäärus
» Ühinemine


Projekti avalikustamise koosolek
18. märtsil 2019 kell 15
Surju rahvamajas

Räägitakse meetmetest Saessaare ja Kauni rabade hüdroloogilise režiimi taastamiseks. Projekt hõlmab Saarde valda, Põhja-Sakala valda ja Pärnu linna (Paikuse osavalda)

Tellija: RMK
Projekteerija: AS Projekteerimisbüroo Maa ja Vesi

saessaare

TEATED


Õppesõiduväljakul ei kihutata

08.10.2019
Kuno Erkmann
Paikuse osavallakeskuse juhataja

Soovitan kõigil, kes tunnevad huvi sisekaitseakadeemia Paikuse õppekeskuse alarmsõiduraja laiendamise vastu, käia esmalt tulevase raja asukohta vaatamas. Lagunenud aiamajad, võssa kasvanud põllulapid, puude alt leiab taarat ja süstlaid. Sisekaitseakadeemia tahab selle asemele rajada õppesõiduväljaku, mis sarnaneb rohkem Aide Autokooli harjutusväljakule kui Audru ringrajale.

Loe edasi...

 

Eterniidi, vanad kodumasinad ja ohtlikud jäätmed saab tasuta ära anda

Oktoobris ja novembris toimuvad Pärnu keskuslinnas ja neljas osavallas eterniidi ning ohtlike jäätmete ja vanade kodumasinate kogumisringid.

» 9. novembril saavad Paikuse osavalla elanikud tasuta ära anda eterniidijäätmeid. Vajalik on eelregistreerimine hiljemalt 20. oktoobril telefonil 444 8307 või e-postil marve.virunurm[at]parnu.ee.
» 30. novembril toimub ohtlike jäätmete kogumisring. Eelregistreerima ei pea, tuleb lihtsalt tulla õigel ajal oma ohtlike- või elektroonika jäätmetega kogumispunkti ja need siis vedajale üle anda. 

NB! Nii eterniiti kui ka kodumasinaid ja ohtlikke jäätmeid võetakse vastu üksnes eraisikutelt.
Vaata lähemalt...

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

Veebilehel kasutatakse küpsiseid