england 3 512

» Tõstamaa osavalla põhimäärus 
» Ühinemine

» Osavalla tegevust korraldab ning avalikke teenuseid osutab ja haldab osavallakeskus, mis on on Pärnu linnavalitsuse struktuuriüksus
» Osavalla elanike esinduskoguks on Tõstamaa osavallakogu
» Rahvaarv 01.01.2020 seisuga: 1 266 (sh Tõstamaa alevikus 464)

» Pindala: 260,72 km²
» Osavalla territooriumi moodustavad Tõstamaa alevik ning 19 küla - Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla
» Osavalla suurim keskus ja ainuke tiheasustusala on Tõstamaa alevik, mis on üks Pärnu maakonna kolmanda astme keskustest. Lisaks Tõstamaale on osavallas ajalooliselt välja kujunenud piirkonnad Kõpu - Pootsi, Seliste, Kastna ja Tõhela. 

Vaata lisaks:
» Külad ja elanikud ja külakeskused 
» Asukoht ja tutvustus


Tõstamaa osavalla kaart

» Ava kaardirakendus uues aknas

TÕSTAMAA HOOLDEKODU


SA Tõstamaa Hooldekodu
Tõstamaa maja
Varbla mnt 50, 88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
449 6121, 447 4720
Registrikood 90004987

Pootsi maja
88115 Pootsi küla, Pärnu linn
447 4720

Juhataja: Enda Väli, 449 6121, enda[at]tostamaa.ee 

Seoses koroonaviiruse levikuga saab hooldekodu kliente külastada vaid eelneval kokkuleppel
Info telefonidel: 449 6121 Tõstamaa maja ja 447 4720 Pootsi maja

Palume mõistvat suhtumist!


Tõstamaa maja asub 50 km kaugusel Pärnu kesklinnast, Tõstamaa alevikus ja Pootsi maja 40 km kaugusel Pärnu kesklinnast,  Pootsi küla endises koolimajas.

Vaikse ja rahuliku ümbrusega, osaliselt renoveeritud hooldekodu majad osutavad ööpäevaringset hooldusteenust kokku kuni 50 inimesele. Teenus on eelkõige suunatud Tõstamaa piirkonna eakatele ja puudega isikutele, kes ei ole võimelised toime tulema iseseisvalt oma kodus ja vajavad ööpäevaringset hooldusteenust ning järelvalvet. Vabade kohtade olemasolu korral pakume teenust ka teistele väljastpool piirkonda elavatele eakatele.

Pakume koduseid ja turvalisi elamistingimusi, ööpäevaringset hooldusteenust ning kindlustame elanike auväärse kohtlemise. Nii Tõstamaa kui Pootsi majas töötab 7 inimest. Anname endast parima, et tagada hooldekodu eakatele inimväärne vanaduspõli vajalike teenustega.

Kõik eakad, kes ei tule kodus enam üksi toime, on meile oodatud!

» SA Tõstamaa Hooldekodu põhikiri 
» Tõstamaa hooldekodus hooldusteenuse osutamise kord  
» Tõstamaa hooldekodu kodukord hoolealustele 
» Sotsiaaltoetuste kord 
» Teenused hoolekodu klientidele

Hoolduskoha maksumus
» tavahooldatavale 735 eurot kuus
» SA Tõstamaa Hooldekodu nõukogu 17.02.21 otsus nr 2

SA Tõstamaa Hooldekodu Nõukogu
Tiiu Saar
Karin Randmäe
Anu Peterson

RÄIMEWEST


NB! 2021. aastal jääb räimepidu ära!

RäimeWest on üks tore väike festival ühes toredas väikeses Lao kalasadamas Pärnumaal.

Rannarahval käib ajaarvamine ikka räimepüügi rütmis. Räimeaeg lükkab pärast rasket ja väsitavat talve rannakülale elu sisse. Tossavad suitsuahjud, podisevad paadid ja kajakate kisa kaigub ümber räimelaadungi - need on räimeaja rõõmsad külahääled.

RäimeWest on üritus kus toimub suur kalalaat, tutvustatakse rannakalandust ning jagatakse teadmisi kohalikust kalakultuurist, astuvad ülesse mitmed bändid ja esinejad, toimuvad mängud nii suurtele kui väikestele, saab tutvuda merepäästjate ja teiste tegemistega.

Esimene RäimeWest toimus aastal 2011. Sellest alates kutsuvad mõnus kevadilm, merevärske räim, toredad tantsijad ja mõnus muusika, parim kohalik käsitöö ja parimad kohalikud kalaroad, väärt mereteadmised ja hea seltskond kõiki häid inimesi maikuu teisel laupäeval kl 10-14 Lao sadamasse. Sissepääs sellele festivalile on ajast aega prii olnud.

RäimeWest saab teoks tänu Liivi Lahe Kalanduskogule, Euroopa Merendus- ja Kalanduskogule, Tõstamaa osavallale. Head koostööpartnerid on Kalanduse Teabekeskus ja merepäästjad.

Vaata lisaks: Facebook

Pldid ja videod toimunud Räimewestidest  

2018 ; 2017 (Toomas Mitt) 
2016 pildid ja video 1 (Toomas Mitt) video 2 (Madis Veskimägi)
2015 pildid 1... (Toomas Mitt) | pildid 2... (Urmas Reinfeldt) | Õhtulehe pildid | Pärnu Postimehe galerii
2014 pildid (Toomas Mitt) video (Toomas Mitt) video (Madis Veskimägi)
2013 video (Madis Veskimägi) pildid (Toomas Mitt)
2012 (Sten-Ander Ojakallas)
2011 pildid (Toomas Mitt), video (Madis Veskimägi)

TRÜKISED


Tõstamaa kalendrid

Tõstamaa oma kalender ilmub aastast 1996 - tehti siis 1997. aasta kalender. Kõik kalendrid on piltiderohked, jäädvustatud on osavalla elu läbi kogu aasta.
1997–2005 kalender sisaldab ka eelmise aasta kroonikat.

» 2006. aasta kalender on pühendatud Tõstamaa mõisale - seepärast ka kõik pildid on mõisast - koolist. 
» 2008. aasta kalender on retseptikogu, lihtsad ja maitsvad talupojatoidud.
» 2009–2011. aastate kalendrid sisaldavad eelmiste aastate fotomeenutusi, pildistanud Tõstamaa keskkooli direktor Toomas Mitt.
» 2012. aasta kalendri pildid Toomas Mitilt, Eve Käärilt.
» 2013. aasta kalender - Tõstamaa vald 20. Aastate parimad pildid.
» 2016. aasta kalender - fotod: Eve Käär, Laura Jõe, Kaisa Palmiste, Maido Kaja, Ülle Tamm, Urmas Reinfeldt, Toomas Mitt

Tõstamaa kihelkonna ajaloost 13.–20. sajandil

Omar Volmer, 2006               
Raamatu väljaandmist toetasid Eesti Kultuurkapital ja Tõstamaa vallavalitsus
» Leidumus raamatukogudes

Tõstamaa vaatamisväärsused

Tõstamaa Vallavalitsus, 2006 
Idee autor Raine Viitas ; koostajad Kristiina Lepik ja Kerli Brandt
Raamatu väljaandmist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus
» Leidumus raamatukogudes
» Loe (.pdf) - eesti keelesinglise keeles 

Tõstamaa vald 10 : 1992–2002

Tõstamaa Vallavalitsus, 2002
Koostajad Toomas Rõhu ja Raine Viitas
» Leidumus raamatukogudes
» Loe... (.pdf)  

Tõhela külade raamatud

Kõik seitse raamatut on koostanud Tõhelast pärit koduloolane Vaike Hang.
Raamatud on ilmunud Tõhela raamatukogu, OÜ Tõhela, Tõstamaa vallavalitsuse ja Kohaliku Omaalgatuse Programmi toel.

» 2008. Männikuste küla. VII. Leidumus raamatukogudes
» 2006. Häidaste küla. VI. Leidumus raamatukogudes
» 2004. Alu küla. V. Leidumus raamatukogudes
» 2002. Leelaste küla. IV. Leidumus raamatukogudes
» 2002. Kiraste küla. III. Leidumus raamatukogudes
» 1998. Teoste küla mälestustes. (Tänapäeval Kiraste küla) Leidumus raamatukogudes
» 1996. Viruna asundusküla (Tänapäeval Kiraste küla) Leidumus raamatukogudes

Tõstamaa valla aastaraamat 1997

Tõstamaa Vallavalitsus, 1998
Loe... (.pdf)  


Kalendrite esikaaned

KESKKOND JA MAJANDUS


Heakord
» Heakorraeeskiri 
» Heakorrakonkursi läbiviimise kord
» Raieloa taotlemine
» Heakorranõuded Pärnu linnas

Vee- ja soojamajandus

SuFe OÜ
Nooruse 1-1, 88101 Tõstamaa alevi, Pärnu linn
449 6036
sufe[at]tostamaa.ee
Lisainfo

» Veemõõdusõlme ehitamise ja veearvestite paigaldamise eeskiri
» Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri  

Jäätmemajandus

» Tõstamaa osavalla jäätmehoolduseeskiri
» Korraldatud jäätmevedu, jäätmevaldaja kohustused, jäätmeveost vabastus 
» 
Jäätmete sorteerimine - juhendid, kogumiskohad, prügilad

Tõstamaa osavalla territooriumil teostab kuni 31.08.2022 segaolmejäätmete vedu Ragn-Sells AS 
» Korraldatud jäätmeveo teenustasud
» Konteinerite hinnad – müük ja rent
» Veograafikud 

Tõstamaa jäätmejaam
Tööstuse 1, 88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
Avatud laupäeviti kell 9 - 13
Jäätmejaama haldur on Paikre AS
Jäätmejaama operaator: Mark Kiradi, 5196 1315 (lahtiolekuaegadel)

» Miinimumkogus jäätmete üleandmisel on 0,1 m3
» Jäätmed tuleb sorteerida nii, et jäätmejaama operaatoril oleks võimalik määrata jäätmete liik ja kogus, st jäätmed peavad olema liigiti selgesti eristatavad ning mõõdetavad
» Ohtlikud jäätmed ning elektri- ja elektroonikajäätmed võetakse eraisikutelt vastu tasuta, juhul kui isik elab rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas (sh osavallas), üleantav kogus ei ületa ohtlike jäätmete piirkogust ning elektri- ja elektroonikaseadmed on komplekssed.
» Jäätmejaama saavad liigiti kogutud jäätmeid viia Tõstamaa osavalla elanikud, ettevõtetest pärinevaid jäätmeid jäätmejaamas vastu ei võeta!

» Jäätmejaama hinnakiri kaalutud jäätmetele (NB! Jäätmejaam võtab vastu ainult nimetatud jäätmeliike)
» Tasuda saab sularahas

Jäätmeliik

Tonni hind

(km-ga)

Ehitus- ja lammutusjäätmed

78,12

Suurjäätmed

93,00

Klaas (aknaklaas)

26,78

Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid

81,00

Elektri- ja elektroonika seadmed, ohtlikud jäätmed

tasuta

Vanarehvid kuni 8 tk

tasuta

Vanametall

tasuta


Pakendijäätmete kogumispunktid Tõstamaa osavallas

Tõstamaa osavallas on võimalus tasuta ära anda pakendijäätmeid, viies need järgnevatesse pakendipunktidesse:
1. Tõstamaa koolimaja juures - sega- ja paberpakend (Kalli mnt 13)
2. Tõstamaa rahvamaja juures - segapakend (Varbla mnt 3)
3. Katlamaja juures - sega- ja paberpakend (Nooruse 1)
4. Nooruse 7 maja juures - segapakend 
5. Kaupluse „Teine võimalus“ juures - segapakend(Kalli mnt 1)
6. Tõhela rahvamaja parklas - sega- ja paberpakend (Kalli-Tõstamaa-Värati mnt)
7. Seliste endise poe juures 
8. Pootsi poe juures 

TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE


Tõstamaa tervisekeskus

Varbla mnt 24, 88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
Registreerumine vastuvõtule: 447 1940 (tööpäeviti 8.00–10.00)
terkes[at]hot.ee
tervis.tostamaa.ee
Avatud E, T, K, R 8.00–16.00, N 8.00–18.00

Perearst Dr Madis Veskimägi
Pereõde Urve Merila
Vastuvõtud: E, T, K, R 10.00–16.00, N 14.00–18.00

Perearsti tegevus hõlmab patsientide igapäevast vastuvõttu, haiguste diagnostikat ja ravi, eriolukordades esmaabi osutamist, täpsustavate uuringute ja konsultatsioonide korraldamist, samuti taastusravi ja haiguste ennetamisele suunatud tegevust. Meditsiinilist abi annavad peale perearsti veel pereõde, perevelsker ja koduõde.

Tõstamaa apteek

Ülejõe apteegi haruapteek
Varbla mnt 24, 88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
446 3623
tostamaa[at]ylejoeapteek.ee
Avatud: T, R 10.00–15.00

Ülejõe apteegi infotelefon 4432 255 E–R 9.00-17.00
www.ylejoeapteek.ee

 

Tõstamaa hooldekodu

Varbla mnt 50, 88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
449 6121, 447 4720
Registrikood 90004987

Pootsi maja
88115 Pootsi küla, Pärnu linn
447 4720

Vaata lähemalt...


LAEVALIIKLUS


Liinilaev Manija Mann

Transporti Manija saarele korraldab Pärnu Haldusteenused
443 3877; 526 3877
info[at]haldusteenused.ee 
haldusteenused.ee

Reisiparvlaev Kihnu Virve

Liine teenindab OÜ Kihnu Veeteed
Papiniidu 5, 80010 Pärnu
Info ja broneerimine 527 2974; 443 1069 (tööpäeviti 9.00-17.00)
www.veeteed.com


BUSSILIIKLUS


Pärnu linna-, lähi- ja maakonnaliinidel korraldab ühistransporti
MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus (PÜTK)
info[at]pytk.ee
http://pytk.ee/

17018 Bussijaama ja ühistranspordikeskuse infotelefon 

Sõiduplaanid
» parnu.pilet.ee
» peatus.ee
» tpilet.ee

Vaata lisaks: Pärnu linn - bussiliiklus

KÜLAD TÕSTAMAA OSAVALLAS


Tõstamaa osavallas on 19 küla. Ajalooliselt on välja kujunenud neli piirkonda: Kõpu - Pootsi, Seliste, Kastna ja Tõhela. 
» Tõstamaa piirkonna külad: Värati, Lõuka, Ermistu, Tõlli
» Kastna piirkonna külad: Kastna, Rammuka, Ranniku
» Seliste piirkonna külad: Seliste, Päraküla 
» Pootsi piirkonna külad: Pootsi, Peerni, Lao, Kõpu, Kavaru, Manija 
» Tõhela piirkonna külad: Tõhela, Männikuste, Kiraste, Alu

Vaata ka: Külakeskused ja külaseltsid


ELANIKUD

Kuupäev

 Osavallas kokku

 sh Tõstamaa alevikus

01.01.2021

1 274

462

01.01.2020

1 266

464

01.10.2019

1 258

464

02.01.2019 *

1 261 

461 

01.01.2019

1 262 

463

01.01.2018

1 287

474

31.10.2017 (ühinemisel)

1 298 

 

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega

Elanikke külades

 

01.01.2018

01.01.2019

01.01.2020

01.01.2021

Alu

19

19

16

17

Ermistu

60

55

57

52

Kastna

45

42

43 

42

Kavaru

48

48

51 

51

Kiraste

16

13

16 

16

Kõpu

11

12

12 

12

Lao

28

23

26 

26

Lõuka

43

44

44 

49

Manija 

54

50

49 

46

Männikuste

82

84

80 

88

Peerni

23

21

24 

25

Pootsi

66

63

59 

58

Päraküla 

7

13

16 

20

Rammuka

21

21

20 

22

Ranniku

31

30

30 

30

Seliste

143

154

153 

150

Tõhela

38

38

38 

36

Tõlli

44

44

44

49

Värati

22

25

24 

23

 
Elanike arv enne ühinemist

(1. jaanuari seisuga)

2017

1310

2016

1334

2015

1358

2014 

1387

2013 

1400 

2012 

1452 

Tõstamaa osavallakeskus

Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Sotsiaalkonsultant
Tiiu Saar
Sadama tee 2
444 8163 
tiiu.saar[at]parnu.ee

Lastekaitsespetsialist
Sirje Järvet
Pärna allee 7, Audru
444 8172
sirje.jarvet[at]parnu.ee

Vastuvõtt:
E, T 8.30-12.00
N 8.30-12.00 ja 14.00-17.00

Sotsiaalosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
linnavalitsus[at]parnu.ee
Kontaktid ja vastuvõtuajad

Veebilehel kasutatakse küpsiseid