Jäta menüü vahele
Facebook Logo

TÕSTAMAA KROONIKA

1998


JAANUAR
1. jaanur Tõstamaa vallas elab 1764 inimest. 1997. aastal sündis 17 last, suri 18 inimest
1. jaanuar Tõstamaa seltsimajas uusaasta diskopidu. D.j. Viljar Lohu ja Taavi Üprus
5. jaanuar Pootsi kool alustas õppetööd remonditud endises internaadimajas. Kuna vabariigi valitsus tagastas senini koolina kasutusel olnud Pootsi mõisahoone õigusjärgsele omanikule, eraldati kooli üleviimiseks vajaminev raha 2,1 milj. krooni omandireformi reservfondist. Ehitasid Pärnu REV-i ehitusmehed. Koolimaja avasid maavanem Toomas Kivimägi, vallavanem Toomas Rõhu ja koolidirektor Toomas Mitt
22. jaanuar Volikogu istungil kinnitati valla 1998. aasta eelarve mahus 4,9 milj. krooni

VEEBRUAR
21. veebruar Tõstamaa seltsimajas peoõhtu. Esineb kantri tantsurühm „Mustsõstraõied” Tallinnast. Muusikat teeb REIN
24. veebruar Vabariigi 80. aastapäeva tähistati jumalateenistuse ja kontsert- aktusega. Seltsimajas olid näitused kohalikult kaitseliidult, Andrei Udult vabadussõja teemadel ning Vaike Hangu poolt näitus Austraalias elava eestlase fotodest ja esemetest.
Valla surnuaedades süüdati küünlad vabadussõjas võidelnute haudadel

MÄRTS
13. märts Tõstamaa seltsimajas pidu kõigile koos Üllar Jörberg’i ja dj. Jurgo Tuhkanen’iga
14. märts Naabervalla Varbla võrkpalliturniiril tuli Tõstamaa naiskond võitjaks ja meeskond kolmandaks. Naistest mängisid Kristiina Lepik, Kärt Somelar, Moonika Adler, Ivelin Midri, Evelyn Liländer ja Lagle Adler.
20. märts Tõstamaa valla laste II lauluvõistlus. Võisteldi 4 vanuserühmas, võitjateks tulid Triinu Palmiste, Eda Vallimäe, Andra Vaaks ja Martin Vallimäe.
24. märts Maakonna ansamblite ja solistide konkursil koolicanto' 98 sai keskmises vanuserühmas eripreemia Martin Vallimäe Tõstamaa koolist.
26. märts avati remonditud vallamaja
27. märts Seltsimaja 10. sünnipäevapidu. Avati Bie Erenurme fotonäitus, näiteringilt esietendus näidend "Dramaatiline öö", kontserdi andsid isetegevuslasted.
27.-29. märts Tõstamaal viibis külaskäigul delegatsioon sõprusvallast Skinnskattebergist.

APRILL
4. aprill Eesti Lastekirjanduse Teabekeskuse IV Nukitsa konkursi lõpu-tseremooniale Tallinna Raekojas pääses loosiga Tõstamaalt 10 aastane Siiri Rätsep.
14. aprill Tähistati Seli kirjandusseltsi 90. aastapäeva. Oma luuletusi luges Evi Tigane, Seliste ajaloost rääkis Endel Andrese.
20. aprill Tõstamaa piirkonna külade koosolek. Suuremad probleemid ettevõtluse vilets seis ja sellega seoses töökohtade puudumine, politsei puudumine.
21. aprill Pärnu laevatehases kapitaalselt remonditud Manija liinipaat tõsteti vette ja asus järgmisel päeval Peep Karbuse juhtimisel pidama regulaarset ühendust saarega.
23. aprill Traditsiooniline jüriöö jooks, osales 160 jooksjat
29. aprill Tõstamaa Spordiklubi kuueetapilise mälumängusarja viimane voor toimus Pootsi koolimajas, üles astusid lauluduett õed Lehtsalud ja enesekaitseteemalise balletinumbriga Toomas Mitt. Üldkokkuvõttes tuli võitjaks võistkond Oma pere (Andrei Udu ning Mihkel, Mari ja Viljo Lühiste), järgnesid võistkonnad Vaska (Luule Tõnismäe, Hendrik Raist, Mare Pärna, Anni Volgerad). Kokku osales 8 võistkonda.
30. aprill avati remonditud sanitaarruumide blokk hooldekodus

MAI
2. mai sotsiaalnõunik Enda Väli eestvedamisel toimus seoses rahvusvahelise perede päevaga vastuvõtt viie ja enamalapselistele peredele. Vallas on selliseid perekondi kümme. Esines Karlsonite pereansambel.
5. mai Vallavanema vastuvõtul olid Tõstamaa keskkooli abituriendid. Kõigil paluti kirjutada paberile viis Tõstamaa kooli tugevat külge ja viis nõrgemat. Enam mainiti plussidena koolihoonete kaasajastumist ja ilusat asukohta, üldõpetuse head taset, õhkkonda, sportimisvõimalusi, arvuti- ja autoõpetust, odavat toitlustamist. Miinustena valikainete vähesust, nõrka klassivälist tegevust, noorte õpetajate vähesust, nõrka distsipliini.
6. mai Külakoosolek Manija saarel. Arutati sadama ehitust, liinipaadi sõidugraafikut ja teisi saare probleeme. Külavanemaks valiti Tiit Pilt.
8. mai Tõstamaa seltsimajas emadepäeva kontsert
14. mai Pärnumaa kalandusnõukogu lasi Tõhela ja Ermistu järve ning Pärnu jõkke miljon haugimaimu.
15. mai Külakoosolek Kavarus. Külavanemaks valiti Elsa Rand.
15. mai Remonditud ruumidesse asusid Teeristi toidupood ja hoiupanga kohalik kontor. Ametlik avamine toimus 22. mail.
16. mai Tõstamaa valla rahvahariduse 310. aastapäev. Tõstamaa Keskkooli oodati valla koolides õppinuid ja õpetanuid. Toimusid valla koolide õpilastööde näitus ja kontsert, sportlikud jõukatsumised, vastuvõtt endistele ja praegustele õpetajatele ning vilistlaste kokkusaamine. Konverentsil "valla koolide olevik ja minevik" esinesid maakonna haridusjuht Avo Juss, kodu-uurijad Andrei Udu ja Endel Andrese, koolide eks- ja praegused direktorid Elli Teras, Heldi Taidla, Ants Pirso, Toomas Mitt, Kirsti Talu, abiturient Marek Lind, vilistlased Tea Raist ja Janek Ojamäe, vallavanem Toomas Rõhu.
20 mai Sanatooriumi Tervis kultuurikeskuses toimus tänupäev maakonna parimatele õppuritele, sportlastele ja nende juhendajatele.
23. mai Läbi alagrupi- ja poolfinaalvõistluste jõudis vabariikliku võistlussarja Tähelepanu, start finaali Tõstamaa kooli esindus. Fiinaalvõistlustel läks hästi ja teist aastat järjest tuli võistlussarja võitjaks väikeste koolide grupis Tõstamaa.
23. mai Pärnumaa mudilaskooride laulupäeval osalesid Tõhela ja Pootsi laululapsed.
23. mai Teist aastat tuli vabariikliku võistluse Tähelepanu! Start! võitjaks Tõstamaa.
29. mai Toimusid lõpukella üritused Tõstamaa ja Pootsi koolis. Vallavalitsus premeeris vabariigi ulatuses häid tulemusi õpetajaid Tiia Schäri ja Sirli Väärat, kelle õpilased paistsid silma rahvatantsus ja spordis, ning õpilasi, kelle keskmine hinne oli 4,8 või kõrgem.
29. mai Tõstamaa seltsimajas kevadkargamine ansambliga „Kukerpillid”
30. mai Toimus Seliste rahvamaja taasavamine ja õnnistamine. Seliste kirikus toimus jumalateenistus ja lilleseade konkurss, rahvamajas esines luuletaja Eevi Tigane ning toimus memme-taadi pidu. Estvedajateks Jaak Tomson ja Alex Trope.
30. mai Pärnumaa tantsupidu Koidula Gümnaasiumi staadionil. Tõstamaalt vallast osalesid Tõstamaa kool põhikooli rühmadega ja Tõhela kooli tantsurühm.
30. mai Lõpuaktus Tõstamaa Keskkoolis.
31. mail Toimus Tori lauluväljakul laste murdelaulu ja luule päevad 98
Maikuus sai Vaike Hang Kumari preemia.

JUUNI
4. juuni Maavalitsuses toimus konverents Tuleviku Pärnumaa, millega alustati maakonna planeeringumaterjalide laialdast tutvustamist.
5.-6. juuni Pärnumaa suvemängud Kilingi-Nõmmes, osalemas ka Tõstamaa valla võistkond. Üldkokkuvõttes saavutati väiksemate valdade grupis 4. koht.
6.-13. juuni vallaarst Madis Veskimägi praktiseeris nädala Skinnskattebergis, Rootsis.
7. juuni Tõstamaa segakoor osales Tartumaa laulupeol.
11. juuni Valla keskkonnapäev arendus ja keskkonnanõunik Raine Viitase korraldamisel. Konverentsil seltsimajas kõneles valla loodusväärtustest keskkonna-osakonna spetsialist Urmas Vahur, Kihnu väina merepargi ideed tutvustasid Tiiu Pärn ja Urmas Kase, Tõstamaa kanalisatsiooni ja joogiveeprobleemidest rääkis Ain Birk, Munalaiu sadama laiendamisest Ants Põltsam. Järgnes ringsõit vallas Andrei Udu juhtimisel. Osalesid maavalitsuse töötajad eesotsas maavanemaga.
Avati renoveeritud Tõstamaa puhastusseadmed. Töid teostas AS Hüdromel.
12. juuni Külakoosolek Kastnas, külavanemaks valiti Leo Langus.
13.-14. juuni Pärnumaa VI Rannamängud Kihnus. Tõstamaa sangpommitõstjad olid II, võrkpalli nais- ja meeskond III, juhtkond IV , kaluripere IV - VI, pendelteatejooksjad V, mälumängurid, köievedajad ja paadisõitjad VI . Kokkuvõttes tuli seekord leppida viimase, 6. kohga.
15. juuni Sõlmiti leping Tõstamaa vallavalitsuse ja ehitusfirma Koger ja Sumberg vahel Tõstamaa mõisahoone katuse ja III korruse väljaehitamiseks.
15. juuni Tähistati meediku Leia Ranniku 65. juubelit ja 43. tööaastat Tõstamaal.
19. juuni Avati Tõstamaa taastusravikeskuse veeprotseduuride ruum. See võimaldab ka kohapeal teha protseduure kohaliku Ermistu ravimudaga.
20. juuni VIII kodukohapäev Tõhelas, pühendatud Teoste külale. Toimusid ringkäik Teostes, kalmistupäev, oksjon, näitused, kontsert, võrkpalliturniir, köievedu, tõrvikutega jooks, esinesid 2 Teoste küla pillimeest. Õhtul simman rahvamajas. Välja anti Vaike Hangu koostatud Teoste küla tutvustav brošüür “Teoste küla mälestustes”. Vaadata oli käsitöönäitus, samuti näitused “Teoste küla” ja “Martin Sohberg”.Osales ligemale 400 inimest.
21. juuni Pärnumaa tuletõrjespordi meistrivõistlustel Pärnu-Jaagupis oli Tõstamaa tuletõrje- ja päästeamet üheteistkümne osaleja hulgas kaheksas.
22. juuni Kastna mõisas jaaniõhtu. Esinevad Kaarel Kilvet ja Tõnu Tamm, tantsuks teevad muusikat Teet ja Priit
23.juuni jaanituli Tõstamaa laululaval

JUULI
4. juuli Öösel varastati hiljuti valminud puhastusseadmetelt ca 300 m piirdeaeda.
9.-12. juuli Rahvusvaheline koorifestival "Pärnu 98" raames olid Tõstamaal külas Kaiu segakoor ja Barmat koor Soomest. Esineti kirikus ja seltsimajas. Festivali raames toimunud Pärnumaa laulupäeval osalesid Tõstamaalt segakoor ja bigbänd.
18. juuli Tõstamaa lauluväljakul SUUR LAAT. Õhtul disko – dj. Viljandist

AUGUST
2.-9. august Kõpu külapäevad, kavas rahvusvaheline puuskulptuuride sümpoosion "Puu 98", ratsavõistlused-hobushow, tantsijate ja muusikute esinemised, külaelu tutvustavad etteasted, rahvustoitude ja -jookide nautimine. Ürituse korraldajaks oli motell Maria Enn Rand.
9. august Tõstamaa kooli ehitust külastas Riigikogu rahanduskomisjon
11. august Tõstamaa kooli ehitust külastas Riigikogu rahanduskomisjon eesotsas Olev Rajuga, kohal viibis maavanem Toomas Kivimägi. Arutati Tõstamaa Keskkoli renoveerimistööde rahastamise võimalusi 1999. aastal.
12.-13. august Pärnumaa ja Tartumaa omavalitsustöötajate suvemängud Kihnus. Nalja- ja tõsiste võistluste kokkuvõttes oli Tõstamaa 30 esinduse hulgas 10.
13. august Tõstamaa Kaubanduse oü korraldusel toimus baaris Must Roos tequilaõhtu. Maaletoojad rääkisid teguilatraditsioonidest, degusteeriti jooki ja sellega sobivaid suupisteid, esinesid tantsutüdrukud.
14. august Visiidi käigus Pärnumaale avasid peaminister Mart Siiman, side ja trans-pordiminister Raivo Vare ja maavanem Toomas Kivimägi Munalaiu sadama. Ehitati etappide kaupa mitme aasta vältel, kokku kulutati ehitustöödeks 3,4 milj. krooni. Peaehitajana teostas töid as Hüdromel Kalju Viirsalu ja Vello Otti juhtimisel. Edasi sõideti liinipaadiga Aul Manija saarele, kus peaminister tutvus sadama ehitusega ja vestles kohalike elanikega. Külavanem Tiit Pildi lahtise villisega tehti saarel tutvumisreis ja maitsti leiba-piima Riida turismitalus. Edasi sõitis peaminister Kihnu.
14.-16. august II Tõstamaa valla päevad.
Reedel kohalike pritsimeeste ülesastumisega avatseremoonia ja külapidu Kastnas.
Laupäeva Tõstamaa turg, vallamajas võimalus tutvuda koostatava valla üldplaneeringuga ja kohtuda vallajuhtidega. Toimus asfaldijoonistuste võistlus lastele, tänavakorvpall, laulu- ja tantsulaste kontsert. Ühiskontserdi andsid puhkpillimängijate selts Saxon, A. Koka õppestuudio orkester, Suure-Jaani ja Tõstamaa big-bändid. Bussireisil mööda valda rääkis ajaloost Andrei Udu, toimus Muna-Mani paadiregatt. Seltsimajas oli väljas Epp-Maria Kokamäe maalide näitus, Vaike Hangult näitus "Tõstamaa suured kivid eesti ürglooduse raamatus", kohalikelt jahimeestelt jahitrofeede näitus, näitus kaitseliidult, kahe Kastna pere sugupuud Helmi Tohvrilt ja Selistes Jaaguranna lillelaagri näitus. Seli kirikus toimus jumalateenistus-kontsert, Kavarus külapidu. Tõstamaa kirikus esines RAM, päev lõpetati suvesimmaniga lauluväljakul.
Pühapäeval toimusid surnuaiapühad Kastnas ja Tõstamaal, oikumeeniline jumalateenistus Tõstamaa kirikus. Külalistena osalesid sõprusvalla Korsholmi vallavanem ja finantsjuht.
16. august Tõstamaa kalmistul avati mälestuskivi Tõstamaa vallas sündinud Vabadusristi kavalerile, 4. jalaväepolgu ülemale Eesti Vabadussõjas kolonel Aleksander Seimanile.
21.-23. august valla esindus oli kutsutud sõprusvalla Korsholmi 650. aastapäevale
27. august Koostöös sõjahaudade liidu ja muinsuskaitsega kaevati välja 3. augustil 1941 vene sõjaväelaste poolt maha lastud Aleksander Ristikivi ja Endel Savimaa säilmed, mis oleksid jäänud ehitatava kooli kõnnitee alla. Ümbermatmistalitus Tõstamaa kalmistule toimus 11. oktoobril.

SEPTEMBER
1. september Algas järjekordne kooliaasta. Esimesse klassi läks Tõstamaal 25, Pootsis 3 ja Tõhelas 5 last. Üldse asus valla koolidesse õppima 300 õpilast, neist Tõstamaal 232, Pootsis 56 ja Tõhelas 12.
Tõstamaa koolis ehitati suve jooksul välja katusealune kolmas korrus, kuhu asusid raamatukogu, lugemissaal, arvuti- ja kunstiklass. Uute koolidirektoritena alustasid Toomas Mitt Tõstamaal ja Karin Mitt Pootsis.
7.-13. september Skinnskattebergi perearst Lars-Urban Lindström viibis külaskäigul Tõstamaal ja elas nädala meie perearsti elu
11. september Vallale kuuluvast suvilast Värati külas varastati veepump ja saunaahi.
19. september Tõstamaa seltsimajas tantsuõhtu koos ans.-ga „Kuldsed lindid” ja „UjaU”
21. september Kuulutati välja valla heakorrakonkursi võitjad: taludest Pedaka talu Lõukast, Elga ja Herman Randmaa eramu Tõstamaalt, Katrin ja Ando Palginõmme suvekodu Pärakülast, Tõstamaa bensiinijaam ja ridaelamu Ringi 19. Võitjatele anti üle auhinnad.

OKTOOBER
1. oktoober Rahvusvahelise vanurite päeva puhul olid kohvikusse Lucia kohvilauda ja vestlusringi dr. Madis Veskimägiga kutsutud valla vanurid. Hooldekodus käisid tervitamas ja juttu puhumas eakaaslased.
2. oktoober Seoses õpetajate päevaga palus vallavalitsus motelli Maria lõunale valla koolide ja lasteaia töötajad. Tutvuti motelli majapidamisega, oli võimalik ratsutada. Räägiti hariduse olevikust ja tulevikust Tõstamaa vallas.
5. oktoober Teatrisse Endla eakate taidlejate tänupäevale oli kutsutud 15. liikmeline Vokiratta kollektiiv.
8. oktoober Seoses saabuva vanurite aastaga toimus Tallinna linnahallis Eesti vanurite aasta avamine, võimalus osaleda oli seitsmel inimesel Tõstamaa vallast.
9. oktoober Tõstamaa seltsimajas sügispidu koos ans.-ga Teine korrus
10. oktoober Toimus Audru Püha Risti kirikus EELK Audru koguduse õpetaja Allan Kähriku ametisseseadmine, kes kinnitati ühtlasi ka Tõstamaa koguduse hooldusõpetajaks.
15. oktoober Baarist Must Roos varastati hulk kaupa. Signalisatsioon nurjas pangaröövi
19. oktoober Tõstamaa kooli 5.-6. klasside tüdrukud tulid Pärnumaa Maakoolide Spordiliidu meistriteks rahvastepallis.
24. oktoober 15. korda toimus Tõstamaa jooks. 7,5 km pikkusele rajale läks 119 jooksjat, kiiremad olid Raio Piiroja ja naistest Liilia Keskküla. 700 m pikkusel lastejooksul oli oslejaid 40, võitjaks tuli Kaio Killing. Õhtul toimunud spordipeol esines võimlemisklubi Githa Kilingi-Nõmmest.
30.-31. oktoober Pootsi külas toimus Pärnumaa II külade päev.

NOVEMBER
9. november 72. eluaastal suri Andrei Udu, mees, kes on teinud hindamatu töö Tõstamaa ajaloo, inimeste ja elu-olu uurimisel ja tutvustamisel nii sõnas kui kirjas.
10. november Avati Manija sadama II järk. Töid teostas as Hüdromel töödejuhataja Vello Otti juhtimisel, rahastas Eesti regionaalarengu sihtasutuse saarte programm, kahel aastal teostatud ehitustööd maksid kokku 800 000 krooni.
20. november Traditsiooniline kadri-mardi karneval seltsimajas. Valiti miss Kadri ja mister Mart.
27. november Seliste kandist toodi alevisse suur jõulukuusk.
Munalaiu sadamas tõsteti kaile Manija liinipaat.
Sotsiaalabi korras toodi vallakodanik Bruno Kiiratsile elamiseks soojak.
28. november Eesti Koolispordi Liidu rahvastepallivõistluste finaalturniiril Tallinnas TTÜ spordihoones tulid teisele kohale Tõstamaa kooli võistkond koosseisus

DETSEMBER
15. detsember Kihnu väina merepargi projekti üldarutelu Pootsi koolimajas. Räägiti idee kasulikkusest ja kaitsekorralduskava koostamisest. Selliste projektide teostamisest Rootsis rääkisid kontsultandid Vestmanlandi läänist Kerstin Nordin ja Lennart Gladh.
18. detsember Vastuvõtt 1998. aastal sündinud lastele ja vanematele
19. detsember Pensionäride jõulupidu
21. detsember Valla jõulupidu

1998. aastal ilmus Enn Vaino`lt raamat “Raketigarnison”, milles on palju juttu 1950-ndate aastate elust Tõhelas ja Tõstamaal, kus kirjanik elas ja õppis oma lapsepõlveaastail.

Veebilehel kasutatakse küpsiseid