PÄRNU LINN TÕSTAMAA OSAVALD

Tõstamaa osavald kuulub Pärnu linna koosseisu. Haldusreformi käigus ühinesid 1. novembril 2017 Audru, Paikuse ja Tõstamaa vald ning Pärnu linn ja moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn. 

Käesolevalt osavalla veebilehelt saab kohalikku infot, kogu omavalitsust puudutav on kättesaadav pealehel www.parnu.ee.


Osavald
» Tõstamaa osavalla põhimäärus 
» Tõstamaa osavallakeskuse põhimäärus
» Ühinemine 

» Osavalla tegevust korraldab ning avalikke teenuseid osutab ja haldab osavallakeskus
» Osavalla elanike esinduskoguks on Tõstamaa osavallakogu
» Rahvaarv 02.01.2019 seisuga: 1 261 (sh Tõstamaa alevikus 461)

Territoorium

» Pindala: 260,72 km²
» Osavalla territooriumi moodustavad Tõstamaa alevik ning 19 küla - Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Osavalla suurim keskus ja ainuke tiheasustusala on Tõstamaa alevik, mis on üks Pärnu maakonna kolmanda astme keskustest. 

Lisaks Tõstamaale on osavallas ajalooliselt välja kujunenud piirkonnad Kõpu - Pootsi, Seliste, Kastna ja Tõhela. 
» Tõstamaa piirkonna külad: Värati, Lõuka, Ermistu, Tõlli
» Kastna piirkonna külad: Kastna, Rammuka, Ranniku
» Seliste piirkonna külad: Seliste, Päraküla 
» Pootsi piirkonna külad, Pootsi, Peerni, Lao, Kõpu, Kavaru, Manija 
» Tõhela piirkonna külad: Tõhela, Männikuste, Kiraste, Alu

Vaata lisaks:
» Asukoht ja tutvustus
» Külad ja külaseltsid

 

Tõstamaa osavallakeskus

Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
449 6180
linnavalitsus[at]parnu.ee

Osavalla info ja kontaktid
Avatud: E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

Veebilehel kasutatakse küpsiseid