TÕSTAMAA OSAVALLA UUDISED, TEATED

Eterniidi, vanad kodumasinad ja ohtlikud jäätmed saab tasuta ära anda

Oktoobris ja novembris saavad Pärnu linna elanikud eterniidi ning ohtlikud jäätmed ja vanad kodumasinad tasuta ära anda. Eterniidi üleandmiseks on vajalik registreeruda hiljemalt 20. oktoobril 2019. Ohtlike jäätmete äraandmiseks registreeruma ei pea. Loe lähemalt...

Alates 4. juulist 2019 alustas Tõstamaa jäätmejaama opereerimisega Paikre OÜ.

Hinnakiri Tõstamaa jäätmejaamas kallines seoses Pärnu linna territooriumil asuvate jäätmejaamade hinnakirjade ühtlustamisega. Tõstamaal kehtib nüüdsest sama hinnakiri, mis Paikre Sorteerimisjaamas (Raba 39, Pärnu).

Jäätmete vastuvõtu hinnakiri:

Jäätmeliik

Mõõtühik

Ühiku hind km-ga (eur)

Paber ja papp

0

Segapakend

8,33

Segapakend (muude jäätmete sisaldusega)

21,70

Ehitus-lammutusjäätmed

39,06

Suurjäätmed

41,17

Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid

37,20

Vanametall

0

Lehtklaas

44,64


» Ohtlikud jäätmed ning elektri- ja elektroonikajäätmed võetakse eraisikutelt vastu tasuta, juhul kui isik elab rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas (sh osavallas), üleantav kogus ei ületa ohtlike jäätmete piirkogust ning elektri- ja elektroonikaseadmed on komplekssed.
» Miinimumkoguseks üle andmisel loetakse 0,1 m³ olenemata kogusest.
» Jäätmejaam võtab vastu vaid eelnevalt nimetatud jäätmeliike.

Jäätmejaam on avatud igal laupäeval kell 9–13.

Tõstamaa jäätmejaama kontaktisik on Liina Raavik, telefon 5364 9869.


Pane tähele!

Tõstamaa osavallakeskus

Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
449 6180
linnavalitsus[at]parnu.ee

Osavalla info ja kontaktid
Avatud: E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

Veebilehel kasutatakse küpsiseid