PRESSITEATED, UUDISED

 

10.04.2018

Restaureerimistoetuse eesmärgiks on kaasa aidata Pärnu linna arhitektuuripärandi, sh riikliku kaitse all oleva kinnismälestise, usundiloolise hoone, linnaehitusliku eripära ja ajalooliselt väljakujunenud miljööpiirkondade säilitamisele, kaitsmisele ja teadvustamisele.

Eelistatult toetatakse riigi kaitse all olevaid kinnismälestisi ning Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal, selle kaitsevööndis või miljööväärtuslikul alal asuvaid arhitektuuriväärtuslikke hooneid, seal hulgas kirikuhooneid. 

Toetust jagatakse nii avariiliste olukordade likvideerimiseks, arhitektuursete detailide nn rõdude, treppide ja piirete kui ka uste ja akende restaureerimiseks ning rekonstrueerimiseks. Toetust ei anta hoone interjööridetailide restaureerimiseks ega rekonstrueerimiseks.

Restaureerimistoetust võivad taotleda kõik Eesti Vabariigi juriidilised kui ka füüsilised isikud, kelle omandis on riigi kaitse all olevad kinnismälestised, muinsuskaitsealal ning selle kaitsevööndis või miljööväärtuslikul alal asuvad hooned. Pärnu linnaga liitunud Paikuse, Audru ja Tõstamaa osavaldades ei ole kehtivate üldplaneeringutega määratud miljööväärtusega alasid, toetust saavad taotleda osavaldades asuvate kirikuhoonete ja riikliku kaitse all olevate kinnismälestiste omanikud.

Toetuse maksimaalne suurus on kuni 10 000 eurot ja toetust makstakse teostatud tööde maksumusest kuni 50% ulatuses.

Toetuse saamiseks tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele vormikohane taotlus. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 1. juuni 2018. 

Täidetud ja allkirjastatud taotlused palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või e-postil linnavalitsus[at]parnu.ee

Täpsem info: Restaureerimistoetus

Lisainformatsioon:
Kadri Karjus
arhitekt
444 8350
kadri.karjus[at]parnu.eeAudru osavalla teated ja uudised


Paikuse osavalla teated ja uudised


Tõstamaa osavalla teated ja uudised

Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee
pressiinfo: press[at]parnu.ee 

Kontaktid
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Avatud: E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Osavalla info ja kontaktid 
Avatud: E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Osavalla info ja kontaktid 
Avatud: E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

Tõstamaa osavallakeskus

Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
449 6180
linnavalitsus[at]parnu.ee

Osavalla info ja kontaktid
Avatud: E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

v2rvidlinna logo

Veebilehel kasutatakse küpsiseid