Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

07.05.2019

Pärnu lasteaiakoha taotlusi hakatakse 13. maist vastu võtma haridusteenuste haldamissüsteemis ARNO, varem esitatud avaldused on sinna üle kantud.

Esmaspäeval kehtestas linnavalitsus uue lasteaedadesse vastuvõtmise ja väljaarvamise korra, mis on ühine kõigile laienenud omavalitsuse elanikele. Teiste omavalitsuste elanike registris olevaid lapsi võetakse Pärnu lasteaedadesse üksnes siis, kui mõni koht on vaba, nende vastuvõtt toimub 25. augustist 30. aprillini.

Pärnu linna elanike jaoks on lasteaia valik vaba. Lapse võib panna elu- või töökoha lähedal asuvasse lasteaeda või näiteks sinna, kust vanaemal on kõige mugavam last koju tuua. Võimalusel arvestatakse lapse elukoha lähedust lasteaiale ja ühte lasteaeda võetakse järjekorra alusel ühe pere lapsed, kelle elukoha aadress ühtib.

Arvestust peetakse taotluse esitamise kuupäeva järgi. Taotlust esitades võite olla alles lapsega kodus, samuti lapse lasteaia mineku aja suhtes ümber mõelda. Selle tõttu teie koht järjekorras ei muutu. Kui taotluse esitamise ajal ei ole lapse rahvastikuregistri järgne elukoht Pärnu linn, arvestatakse taotluse esitamise ajaks Pärnusse registreerimise aeg.

Kui soovitud lasteaias pole vaba kohta, pakutakse asenduskohta teises lasteaias. Asenduskoha vastuvõtmisel säilib järjekord vanema poolt soovitud lasteaedades. Samuti on võimalik lasteaia direktoriga kokku leppida osaaja koht, mis tähendab lasteaias käimist kindlatel nädalapäevadel.

Seni võeti lasteaia koha taotlusi vastu paberil. Varem esitatud avaldused on ARNOsse üle kantud, uusi hakatakse 13. maist vastu võtma elektrooniliselt. Kes vajab taotluse esitamisel abi, võib tulla Suur-Sepa 16 asuvasse linnavalitsuse infolauda, kus infospetsialist teid abistab.

ARNO aadressiks on https://arno.parnu.ee, sinna viivad ka lingid hariduse rubriigist. Süsteemi sisenemiseks tuleb end tuvastada ID-kaardi, Smart-ID või Mobiil-ID abil või panga kaudu. 

ARNO pakub kaht lasteaia eelistust ja erinevaid õppeaastaid. Kuna järjekorda peetakse taotluse esitamise kuupäeva järgi, on soovitatav taotlus esitada võimalikult varem. Lasteaeda võetakse vähemalt pooleteise aasta vanuseid lapsi ja taotlused järjestatakse lasteaiakoha kasutamisega alustamise õppeaasta põhiselt, arvestades taotluse esitamise aega ja lapse vanust 30. septembri seisuga.

„Kui taotlus esitatakse mitu õppeaastat varem, ei näe lapsevanem ARNOst veel seda, kui palju on konkreetse lasteaia erinevates rühmades vabu kohti. Rühmade vabade kohtade arv on näha alles õppeaasta jooksul,“ selgitas linnavalitsuse alushariduse peaspetsialist Marga Napp.

Vaba lasteaiakoha pakkumine saadetakse ARNOst lapsevanemale e-postiga. Koht tuleb kinnitada või sellest loobuda seitsme päeva jooksul. Kohtade pakkumine on pidev protsess, sest lapsed võivad lasteaiast lahkuda erineval ajal. Lasteaeda tulemise aja täpsustab direktor, reeglina avatakse uued rühmad augustis.

Lisaks lasteaiakoha taotlemisele tuleb ka selle muutmise, tühistamise ja lõpetamise taotlus ARNOs teha. Lasteaeda vastuvõtmine lükatakse edasi, kui vanem pole kohta ARNOs kinnitanud ja lasteaia direktoril pole õnnestunud vanemaga ühendust saada.

Raja tänava äärde ehitatavasse uude lasteaeda veel lapsi vastu ei võeta. Selle ehitamist rahastavad erinevad omavalitsused ja vastuvõtmise kord kehtestatakse 1. märtsiks 2020.

Erinevatele küsimustele aitab vastuseid leida alushariduse peaspetsialist Marga Napp (444 8258, marga.napp[at]parnu.ee)


Linnavalitsus palub vabandust, kui uuele süsteemile üleminekul esineb tõrkeid või paberilt üle kantud andmed pole ARNOs kohe nähtavad.Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid