PRESSITEATED, UUDISED

15.05.2020

Esmaspäevast, 18 maist alustatakse Pärnu linnavalitsuses, osavallakeskustes ja hoolekandekontorites taas kodanike vastuvõtmist, võimalusel tasuks siiski eelistada telefoni või e-kirjade kaudu suhtlemist.

Kodanike vastuvõtuajad on samad nagu enne eriolukorra väljakuulutamist. Väljaspool vastuvõtuaegu jutule ei pääse, sest ametnik võib olla seotud teiste tööülesannetega.

Nii nagu mujal, tuleb kinni pidada 2+2 reeglist, käsi desinfitseerida ja maske või muid isikukaitsevahendeid kanda.

Vaata lisaks:  Eriolukorra piirangute leevendamine Pärnu linnas alates 18. maist ning toetustmeetmed ettevõtjatele


Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


08.05.2020

Pärnu linnavolikogu vabastas eriolukorra ajal lasteaiast puudunud laste vanemad lasteaia osalustasu maksmisest, seni kehtinud korra järgi võinuks tasu maksmata lasteaiast puududa ainult ühel kuul aastas.

Lapsevanemad, kes ei viinud last 17. märtsist 31. märtsini lasteaeda, on vabastatud poolest märtsikuu osalustasust. Kui laps polnud lasteaias terve aprillikuu, ei pea ta midagi maksma. Kui laps puudus kas aprilli esimesel või teisel poolel (1.-13. või 14.-30. aprillini) ja teisel poolel käis lasteaias, tuleb tasuda poole kuu eest. Maikuu vabastused otsustab linna kriisikomisjon, lähtudes eriolukorra kestvusest.

Samasuguseid soodustusi rakendatakse Pärnu linna eralastehoidudes laste eest, kelle lasteaiakoht on asendatud lastehoiu kohaga. Pärnu linn on lapsevanema nõusolekul asendanud pooleteise- kuni kolmeaastase lapse lasteaiakoha lastehoiuteenusega eralastehoius 13 lapsele, kellest kümme käib Põnnila ja kolm Titutriinu Lastehoius.

Volikogu liige Jüri Lebedev tegi ettepaneku vabastada kõik lapsevanemad alates 16. märtsist kuni 31. maini Pärnu linnavalitsuse hallatavates lasteaedades osalustasu maksmisest. Volikogu enamus seda ei toetanud, pidades esmatähtsaks laste tervist. Mida vähem lapsi viirusohu perioodil lasteaias käib, seda ohutum neil seal on.


Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


12.05.2020

Seoses COVID-19 levikuga kehtestati märtsis riigis eriolukord ja tänase seisuga kehtib see 17. maini. Eriolukorra lõppemine ei tähenda koheselt kõigi piirangute lõppemist. Teatud piirangud jäävad kehtima ka pärast eriolukorra lõppu.

Edasised piirangud puudutavad eriti just suuremaid rahvakogunemisi. Pärnu linnavalitsus ja Grillfesti korraldajad ootavad valitsuselt infot, mis tingimustel tohib taas suurüritusi korraldada.

Pärnus Grillfesti korraldaja Auris Rätsep: “Valitsus on öelnud, et mais ja juunis suurüritusi korraldada ei lubata, sellega peavad korraldajad ja nende partnerid arvestama. Samas ootame infot, et mis tingimused kehtivad ürituste korraldamiseks alates juulikuust. Grillfesti korraldajad on valmis Pärnus Vallikääru aasal tegema just sellises publikumahus ja formaadis suure või väikese ürituse mida lubatakse.

Sel nädalal asutatakse mitmete eri valdkondade ürituste korraldajate poolt ka MTÜ Avalike ürituste korraldajate liit, kes saab olema heaks partneriks ürituste korraldamisel tekkivate küsimuste lahendamisel kriisiolukordades kui ka kogu valdkonna arendamisel."

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius: “Riigis kehtestatud eriolukorrast tulenevad muudatused on meie tavapärast elukorraldust väga palju muutnud. Viiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangud on kehtinud mitu kuud, inimesed on olnud väga tublid ja neid korraldusi täitnud, kuid arusaadavalt oodatakse juba piirangute leevendamist.

Jätkuvalt on riigis keelatud suuremad rahvakogunemised ja massiüritused ning riigi poolt on teada antud, et alates juunikuu lõpust võidakse lubada massiüritusi edasi piirangutega.

Aga suvi tuleb ja lisaks rannapuhkusele, on Pärnu suvi olnud täis suuremaid ja väiksemaid sündmuseid. Seetõttu on Pärnule ülimalt oluline saada võimalikult kohe teada, millal ja millises formaadis üritused on tänavu suvel lubatud? Ürituste korraldajad ootavad seda infot väga, sest igale üritusele eelneb ettevalmistusperiood ja lubade väljastamine ning korraldajad vajavad selles teemas selgust.

Selge on hetkel see, et suvi tuleb teisiti ja edasiste piirangute leevendamise eelduseks on ikkagi oluliste käitumis- ja hügieenireeglite järgimine ka edaspidi. Seniks hoiame ikka suvepealinna ja Pärnu ürituste lippu kõrgel!“


Hoiame lippu k6rgel


11.05.2020

Mis toimub Pärnu hariduselus pärast 15. maid?
Eriolukorra lõpu lähenedes on lastega peredel tekkinud mitmeid küsimusi. Nagu näiteks: kuidas jätkavad Pärnu linna koolid õppetööd maikuu teises pooles? Või et mis saab koolitoidust, kui eriolukord on läbi?

Pärimisi on tulnud ka huvikoolide, noortekeskuste ja lasteaedade kohta, sest eks me kõik – nii vanemad kui lapsed – igatse tavapärasesse elurütmi naasmist. Võtan lühidalt kokku kõige olulisema, mis meid Pärnu koolides, noortekeskustes, huvikoolides ja lasteaedades lähiajal ees ootab.

Üldhariduskoolid
» Pärnu linna üldhariduskoolide juhid leppisid kokku, et koolid jätkavad distantsõppega ka pärast 15. maid. See tähendab, et enamik õppetööst viiakse kuni suvevaheaja alguseni läbi nõnda nagu oleme eriolukorra ajal harjunud ja suurem osa lapsi kooli ei tule.
» Kontaktõppeks kutsutakse alates esmaspäevast, 18. maist koolimajja eeskätt lõpuklasside õpilasi ja neid lapsi, kes vajavad järele aitamist ning neidki noori, kes ei ole täitnud õppimiskohustust. Keda, millal ja kuhu kool õppetööks kooli kutsub, otsustab iga kool ise. Kontaktõpe toimub koolimajades individuaalselt või kuni 10-liikmelistes rühmades.

» Õppetöö kestab 9. juunini ja suvine koolivaheaeg algab 10. juunil.
» Kosutavale suvevaheajale saavad minna kõik need 1.-9. klasside ning 10. ja 11. klasside õpilased, kes on õppeaasta jooksul osalenud kohusetundlikult õppetöös, kaasa arvatud distantsõppes, ning täitnud klassi lõpetamiseks vajalikud nõuded.
» Need õpilased, kes ei ole klassi lõpetamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi omandanud, jäetakse täiendavale õppetööle.

» Distantsõpe on meile kõigile olnud paras katsumus, on täiesti arusaadav, et igale lapsele selline õppevorm ei sobi.
» Peredele on toeks Pärnu Õppenõustamiskeskuse koolipsühholoogid ja sotsiaalnõustajad. Eriolukorra ajal on nad olnud kättesaadavad telefoni ja digivahendite kaudu, kuid alates 18. maist saab nendega ka keskuse ruumides või koolis silmast silma kohtuda. Kohtumise aeg tuleb spetsialistiga eelnevalt kokku leppida.
» Ka Rajaleidja keskus alustab siis vahetu nõustamisega keskuses kohapeal ning jätkab paralleelselt nõustamist läbi digivahendite.

» Vajaduspõhise koolitoidu kojuvedu jätkub kuni 5. juunini (kaasa arvatud). Vajadused selgitatavad koos välja kooli, haridusosakonna ja sotsiaalosakonna töötajad.

Lõpueksamid
» Põhikooli lõpueksameid ja loovtöid tänavu ei tule. Lõputunnistuse saavad õpilased, kellel on 9. klassi lõpuks kõikide õppeainete aastahinded vähemalt „rahuldavad“ või „arvestatud“.
» Koolilõputunnistuse saab ka abiturient, kelle hinded on vähemalt „rahuldavad“ või „arvestatud“, õpilasuurimust või praktilist tööd ei ole gümnaasiumi lõpetamiseks vaja sooritada.
» Gümnaasiumi riigieksamid on 12. klassi õpilastele vabatahtlikud. See tähendab, et nende sooritamine ei ole seotud gümnaasiumi lõpetamisega. Küll aga on riigieksamid kindlasti soovitav teha neil, kes tahavad kõrgkoolis minna õppima erialale, kus ülikool nõuab sisseastumisel riigieksamite tulemusi.
» Õppeaasta lõpetamisega seotud sündmuste, nagu ka lõpuaktuste ja lõputunnistuste üleandmise kohta, jagab iga kool ise täpsemat teavet.

Huvikoolid ja noortekeskused
» Pärnu linna huvikoolid on tasapisi alustanud üleminekut distantsõppelt vahetutele treeningutele ja tundidele. Esiti toimuvad tunnid ja trennid vabas õhus (grupis korraga kohal kuni 10 last), kuid alates 18. maist võib huvikool teatud juhtudel tunde teha siseruumides – sellest annavad huvikoolid vanematele ise teada.
» Kui õpilane soovib pärast aprillikuist pausi nüüd tundi tulla, on ta väga teretulnud seda tegema.
» Peredel tasub teada: linna huvikoolides on 1. aprillist kuni 31. maini huviõppes osalejatel õppetasu 25 protsenti väiksem.
» Pärnu noortekeskused avavad uksed 18. mail, sealgi tohib korraga ühes grupis olla kuni kümme noort.
» Hea uudis on see, et nii Pärnu spordikool kui Pernova hariduskeskus kavandavad õpilastele erinevaid suviseid tegevusi. Tulekul on suvelaagrid, tegutseb Pärnu õpilasmalev ning omad plaanid on koolivaheajaks meie noortekeskustelgi.

Lasteaiad
» Kõik Pärnu linna lasteaiad töötavad, päev-päevalt edasi on mudilasi majades aina rohkem. Kes soovib üle tüki aja lapse uuesti lasteaeda tuua, peaks sellest soovist oma lasteaeda paar päeva enne kindlasti teavitama, et toit saaks tellitud.
» Lasteaiad jäävad avatuks ka suvekuudel. Ajutisi sulgemisi, nagu varem on suviste puhkuste perioodil olnud, tänavu ei tule.

» Vanemad on päris palju küsinud: kui laps suvel puhkab ja lasteaeda ei tule, kas pere saab siis ühe kalendrikuu eest osalustasu vabastust nagu see on varasematel suvedel olnud? Saan kinnitada, et see on ka sel suvel nii. Ühe kuu eest osalustasu vabastuse saamiseks tuleb lasteaiale teada anda, millisel suvekuul laps suvel puhkab. Samuti vabastatakse lisaks kohamaksust ka eriolukorra ajal need lapsed, kes sel perioodil lasteaias ei viibinud.

Ohutus ennekõike
» Tark oleks kooli, huviringi või trenni minevale lapsele üle korrata elementaarsed ohutusnõuded ning selgitada, miks on tähtis hoida iseenda ja kaaslaste tervist.
» Mõelge koos lapsega läbi, kuidas ta trenni või tundi tuleb ja koju läheb. Vältige võimalusel ühistransporti ja selgitage, et teiste inimestega, seal hulgas ka sõprade, kooli- ja trennikaaslastega, tuleb hoida vahet.
» Varustage laps isikliku joogipudeliga ja andke talle välja minnes kaasa desinfitseerimisvahend, et see oleks lapsel alati käepärast võtta.
» Maski kandmine on väga soovitatav, õpetage laps seda õigesti kasutama.


Varje Tipp
abilinnapea
08.05.2020

Pärnu linnavalitsus avaldas eriolukorrast väljumise kava.

Kavas on toodud võimalikud piirangute leevendamised, tegevused ja eritingimused eluvaldkondade kaupa. Hariduse peatükist saab teada, millest peavad õppetöö taastamisel lähtuma linna üldhariduskoolid, huvikoolid, lasteaiad, noortekeskused ja teised haridusasutused.

Sotsiaalabi peatükis on kirjeldatud erinevaid hoolekandeteenuseid, ettevõtluse peatükis ettevõtlusega seotud eritingimusi, üürisoodustusi ja toetusmeetmeid. Kultuuri ja spordi peatükis on info, kuidas on korraldatud linna kultuuri- ja spordiasutuste töö ning millised on üritustega seotud piirangud.

Osa piirangute leevendamise kuupäevi on seotud üleriigiliste otsustega, osa sõltub linnavalitsuse või tema kriisikomisjoni otsustest.

Vaata lähemalt: Eriolukorra piirangute leevendamine Pärnu linnas alates 18. maist ning toetustmeetmed ettevõtjatele (uuendatud 15.05)

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


08.05.2020

Nädala pärast reedel, 15. mail kell 9-12, toimub Pärnu turismiasjaliste kevadseminar „Valmistume hooajaks vol17“. Seminari alapealkirjaks on „Kuidas ja kuhu?!“ ning selle toimumiskohaks on e-keskkond Worksup.com

Pärnu linnavalitsuse arenguteenistuse eestvedamisel kogunevad suvpealinna turismiasjalised seminarile igal kevadel. Seekord toimub kokkusaamine eriolukorra tõttu virtuaalruumis ja mõnevõrra teise rõhuasetusega kui muidu, kuid turismiettevõtjate huvi kokkusaamisel osaleda ei ole kuhugi kadunud, pigem vastupidi – juba nädalapäevad enne seminari on oma osalemissoovi kinnitanud ligemale sadakond turismivaldkonnas tegutsevat Pärnumaa ettevõtjat.

Tänavusel seminaril käsitletavad teemad puudutavad sihtkoha turundamist, koostööd ja tulevikuplaane, ent ennekõike on fookuses COVID-19 viiruse levikust põhjustatud kriisist väljatulekuga seonduvad küsimused.

Seminaril esinevad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik, Tartu linna turundusjuht ja SA Tartumaa Turism juhataja Helen Kalberg, Visit Levi tegevjuht Yrjötapio Kivisaari Soomest, MTÜ Eesti Konverentsibüroo tegevjuht Kadri Karu ja Pärnu abilinnapea Rainer Aavik.

Kõigil osalejatel on võimalik ettekandjaile küsimusi esitada ja aruteludes kaasa lüüa. Seminari lõpus toimub paneeldiskussioon teemal „Turismisihtkoha turundamine“.

Worksup rakendusse, kus seminar toimub, saab siseneda veebilehitseja kaudu telefonist, tahvelarvutist või arvutist. Rakenduses tuleb sisestada sündmuse-ID (event ID), milleks on PARNUMAA.
Seminaril osalemiseks tuleb end registreerida, seda saab teha siin.Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist
444 8225, 5322 9069
anu.villmann[at]parnu.ee


04.05.2020

Pärnu linnavalitsus vabastas õppetasust lapsevanemad, kelle laps ei ole soovinud lapsevanema nõusolekul osaleda 1. aprillist 31. maini Pärnu linnavalitsuse hallatavates huvikoolides huvikooli poolt võimaldatavas õppes, sel ajal õppetööd jätkanud lastele on õppetasu 25 protsendi võrra soodsam.

Varem on linnavalitsus vabastanud õppetasust kõik linnavalitsuse hallatavate huvikoolide õpilased, kes õppisid huvikoolides 16.-31. märtsini. Aprillikuu vabastus ja õppetasu soodustus olid varasemas korralduses seotud eriolukorra lõpuga, nüüd asendati see mai lõpuga.

Pärnu linnavalitsuse hallatavates huvikoolides õpib praegu 1094 õpilast, enne eriolukorra väljakuulutamist oli neid 2732. Linnavalitsus on jätnud lastele ja lapsevanematele võimaluse loobuda eriolukorra ajal pakutavast õppest, aga kui sellega nõus ollakse, siis on aprillis ja mais õppetasu veerandi võrra soodsam.

Pärnu linnas tegutsevate erahuvikoolide õppetasusid linnavalitsus ei reguleeri.


Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


30.04.2020

Kahel Tammiste Hooldekodu patsiendil, kes hiljuti surid, diagnoositi COVID-19.

Teisipäeval viidi Tieli majast Pärnu haiglasse 82 aastane naine, kes suri täna hommikul haiglas. Tema toimetati haiglasse vahetult enne Tieli maja hoolealuste ja personali testimist, tema test tehti haiglas ja see osutus hiljem postitiivseks.

Teisipäeval suri hooldekodus Tieli majas neli-viis tundi pärast testimist 87 aastane naine. Temagi COVID-19 test osutus hiljem positiivseks. Mõlemad naised olid kaasuvate haigustega, hooldekodus surnud naisel polnud väliseid COVID-19 sümptomeid. Kokku on Tammiste Hooldekodus erinevatel põhjustel aprillikuus surnud kümme hoolealust.


Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


29.04.2020

Pärnu linnale kuuluva Tammiste Hooldekodu kahekümne kaheksast testitud hoolealusest ja töötajast tuvastati seitsmeteistkümnel COVID-19 haigust põhjustav koroonaviirus.

Ühes hooldekodu majas (Tieli majas) otsustati teisipäeval teha testimine pärast seda, kui sealt oli kaks inimest haigustunnustega haiglasse viidud. Täna hommikul selgus, et 28 maja elanikust ja töötajast 17 on nakatunud. Nakatunutest 13 on hoolealused ja neli töötajad. Positiivse proovi andnud töötajad, kellel polnud väliseid haigustunnuseid, saadeti koju karantiini. Haigestunute asemel on tööl negatiivse proovi andnud uued töötajad.

Kõik hoolealuseid vaadatakse täna üle ja viiakse vajadusel haiglasse. Terved ja haiged hoolealused on isoleeritud. Nakkuskoldeks olevas Tieli majas töötavad uued töötajad, kes kasutavad kõrgema klassi kaitsevahendeid.

Täna hommikul kogunenud Pärnu linna kriisikomisjon, mille istungist võtsid osa ka terviseameti ja päästeameti esindajad otsustas töötajate koju- ja tööleviimiseks kasutada sotsiaaltransporti, et nende kontakte miinimumi viia. Vaadati üle kaitsemeetmed ja karmistati neid veelgi. Homme korraldatakse kõigi teiste hooldekodu majade hoolealuste ja töötajate laustestimine.

Seni on testitud üksnes ühe (Tieli) maja hoolealuseid ja töötajaid ning koos varem haiglasse viidud inimestega on positiivse proovi andnuid 19. Praegu on Tammiste hooldekodus 119 hoolealust, kes asuvad neljas eraldi asuvas majas.


Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


29.04.2020

Pärnu linnavalitsuse kriisikomisjon koostab Pärnu linna eriolukorrast väljumise plaani, milles võetakse arvesse riigi eriolukorrast väljumise strateegiast tulenevaid nõudeid ja kohaldatakse kohalikke erisusi. Suuremaid piirangute lõdvendamisi on oodata mai teisest poolest, kuid osa neist hakkavad kehtima mai algusest.

Väljumise kava avaldatakse mai alguses Pärnu linna koduleheküljel. Piirangute lõdvendamisel arvestatakse võimalusega, et riik võib piirangute lõdvendamise tingimusi ja tähtaegu muuta. Linnavalitsuse kriisikomisjon on teinud mitmed ettepanekud ja otsused, mis jõustuvad 2. maist.

Laupäevast, 2. maist on lubatud avada muuseumide vabaõhuterritooriumid. 9. maist kavatseb uksed lahti teha Lavassaares asuv Eesti Muuseumraudtee, avades laupäeviti ja pühapäeviti kuni kümnest inimesest koosnevatele gruppidele õueala. Kinni tuleb pidada 2+2 reeglist ja käsi desinfitseerida.

Pärnu keskraamatukogu alustab esmaspäevast, 4. maist eeltellimustega raamatute kontaktivaba väljastamist keskraamatukogus, Ranna ja Rääma harukogudes kõikidel tööpäevadel 11.00-17.00. Seni oli see võimalik ainult korra nädalas.

Rääma raamatukogus saab alates esmaspäevast kasutada eelregistreerimisega internetiteenust. Arvutikasutaja broneerib aja kas meili või telefoni teel, arvuti kasutamise aeg on pool tundi. Arvutit saab kasutada ainult põhjendusega, et inimesel on vaja kasutada avalikke teenuseid. Pärast igat arvuti kasutamist desinfitseerib töötaja klaviatuuri, hiire, laua ja tooli, töötajad kasutavad isikukaitsevahendeid ja tuulutavad ruumi. Arvutit on võimalik korraga kasutada ainult ühel inimesel esmaspäeviti, teisipäeviti ja neljapäeviti kell 10-15.

Kontaktivaba teenindust osutavad ka Audru, Tõstamaa ja Paikuse raamatukogud. Raamatud tuleb meili või telefoni teel ette tellida. Ohutusnõudeid järgides saab nendeski raamatukogudes kasutada internetiteenust.

Üldhariduskoolide õpilastele viiakse sooja koolitoitu koju kuni 15. maini. Praegu viiakse soe lõuna ligi 400le Pärnu linna ja tema osavaldade õpilasele, esmaspäevast hakati seda tegema ka Tõstamaal. Koolid jäävad distantsõppele ka pärast 15. maid, kuid alates 18. maist on osadel õpilasrühmadel lubatud koolide külastamine teatavate piirangutega.

Lasteaedades rakendatakse jätkuvalt turvameetmeid: rühmad on rühmade või blokkide kaupa isoleeritud, töötajate läbikäimine piiratud, ühiselt kasutatavates kohtades (saalid, õueala) tuleb rühmad hoida eraldi, personal kasutab isikukaitsevahendeid, kinni peetakse täiendavatest hügieenireeglitest. Võimalusel hoitakse ühes rühmas kuni kümmet last. Vastu võetakse ainult terveid lapsi, töötajatel on õigus hommikul laste tervist kontrollida ja haigusnähtudega lapsed koju tagasi saata.

Huvikoolid jätkavad distantsõppel. Lisaks sellele on alates 2. maist lubatud huvitegevused ja treeningud vabas õhus tingimusel, et välistatakse füüsiline kontakt, järgitakse 2+2 reeglit ja grupi suurus on kuni kümme inimest.

Linnavalitsuse hoone, osavallakeskused, koolid, kultuuriasutused (välja arvatud raamatukogud) ja sotsiaalasutused jäävad külastajatele esialgu kuni 18. maini suletuks. Eelnevalt vastuvõtjaga kokku leppides on lubatud alates 4. maist linnavalitsust ja osavallakeskusi külastada, kuid kohtumised toimuvad piiratud kontaktalas ja isikukaitsevahendeid kasutades. Ühtegi rahvakogunemist ruumides korraldada ei tohi.Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.eeTõstamaa osavalla teated ja uudised


Audru osavalla teated ja uudised


Paikuse osavalla teated ja uudised

Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Osavalla info ja kontaktid 
Avatud: E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

Tõstamaa osavallakeskus

Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

Veebilehel kasutatakse küpsiseid