Teenistujatega suhtlemine seoses koroonaviiruse levikuga

 Ametiruumidesse sissepääs suletud
Teenistujatega palume suhelda telefoni või kirja teel, võimalusel kasutada elektroonilisi kanaleid
 Kui kohtumine teenistujaga on vältimatu, tuleb vastuvõtt eelnevalt kokku leppida! 
 Detailplaneeringutega saab tutvuda ainult eelneval kokkuleppel. Avalikud arutelud on edasi lükatud - loe lähemalt...
• Seadusest tulenevalt ei ole võimalik abiellumisavaldusi ja abielu lahutamise ning isikukoodide taotlemise avaldusi esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti teel. Selleks tuleb broneerida aeg ametniku juures.
 Kohtumisel tuleb kanda maski (maskid saadaval kohapeal)
• Jälgi ka koroonakriisi infolehte kriis.ee

PRESSITEATED, UUDISED

02.03.2021

Pärnu linnas kehtivad üleriigilised Covid-19 haiguse leviku tõkestamiseks seatud piirangud, omavalitsused täiendavaid piiranguid kehtestada ei saa.

NB! Allpoololev kokkuvõte on koostatud 3. märtsi hommiku seisuga.
NB! Kehtivatest piirangutest ja muudatustest saab täpse ülevaate veebilehel www.kriis.ee.

Jälgi ka:
» Piirangud igapäevaelus, sh kaubanduskeskused, ühistransport, meelelahutus, kirikud, perekondlikud sündmused
» Kehtivad piirangud hariduses, noorsootöös, huvitegevuses ja spordis
» Korduma kippuvad küsimused
» Õigusaktid ja seletuskirjad 


Koolid ja lasteaiad
» Vabariigi Valitsuse 26. veebruari korralduse kohaselt ei tohi enamik üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, rakenduskõrgkoolide ja ülikoolide õppijaid 1.-28. märtsini viibida õppehoonetes. Erand tehakse üksnes 1.-4. klassi õpilastele ja siis, kui õppija vajab hariduslikke tugiteenuseid või õpetaja hinnangul konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või ta sooritab praktilist õpet, eksameid või teste või osaleb olümpiaadidel.
» Piirangud ei kehti koolidele, kus enamik õpilasi on tõhustatud või eritoel, samuti puudega inimeste tegevustele. Samuti ei kohaldata piiranguid haridusasutustes, kus on eraldi klassid hariduslike erivajadustega õpilastele või õpilasele, kes vajab tugiteenuseid.
» Alates 15. märtsist lubatakse õpilastel, kes teevad 2020/2021 õppeaastal põhikooli lõpueksameid ja riigieksameid, kontaktõppele kahel päeval nädalas. Koolid peavad rakendama viiruse leviku ennetamiseks vajalikke meetmeid vastavalt haridus- ja teadusministeeriumi juhistele.
» Õpperuumides tuleb tagada inimeste hajutamine, kasutades näiteks vanemate klasside õpilastest vabanenud klassiruume. Väljaspool õpperuumi tuleb järgida 2+2 reeglit, mille kohaselt võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks inimest, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad. 12aastased ja vanemad õpilased, õpetajad ja kooli töötajad peavad kandma maski.
» Lasteaedasid valitsuse 26. veebruari korraldus ei puudutanud, sealsed piirangud on kehtestatud juba varem. Lapsevanemaid siseruumidesse ei lubata, kui vanem soovib lasteaiaga suhelda, saab ta seda teha arvuti või telefoni abil.
» Lasteaedade töö on korraldatud nii, et erinevate rühmade lapsed kokku ei puutuks. Sama kehtib lasteaia töötajate kohta. Hommikusi ja õhtusi valverühmi, kus erinevate rühmade lapsed kokku puutusid, enam ei ole, vanem viib ja toob lapse oma rühmast.
» Lasteaia või selle rühma sulgeb ajutiselt Terviseamet. Aja eest, mil last lasteaeda viia ei saa, tasu maksma ei pea. Kui aga lasteaed töötab ja vanem soovib ise lapse koju jätta, saab ta seda tasuta teha ühe kuu jooksul aastas.

Sport, noorsootöö, huviharidus, täiendkoolitus
» Siseruumides sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe on kuni 28. märtsini lubatud üksnes individuaaltegevusena ja individuaaltreeninguna, sealhulgas koos juhendajaga, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Piirang ei kehti peredele. Spordialadel, mis lähevad individuaalspordi mõiste alla, näiteks tennises, on lubatud ka paarismängud. Keelatud on rühmaviisiline tegevus või treening.
» Kui seni tuli siseruumides tagada, et ruumi täitumus ei oleks rohkem kui pool, siis alates 3. märtsist väheneb lubatud täitumus veerandile. Et tagada piisav hajutatus ja ohutus, on soovitatav tagada iga harrastajapaari kohta 20 ruutmeetri suurune ala.
» Väljas sportimisele, treenimisele, noorsootööle, huvitegevusele, huviharidusele, täienduskoolitusele ja täiendõppele hakkab 3. märtsist kehtima kord, mille järgi on lubatud koos juhendajaga senise 50 asemel kuni kümneliikmelised rühmad (sealhulgas juhendaja), kes ei tohi teiste rühmadega kokku puutuda.
» Piirangud ei kehti sama lasteaiarühma lastele, kes on igapäevaselt koos samas rühmas, samuti 1.-4. klassi õpilastele, kes õpivad samas klassis. Näiteks on lubatud algklasside kohustuslik ujumisõpetus.

Avalikud koosolekud, üritused, meelelahutus
» Siseruumides ei ole 3.-28. märtsini lubatud korraldada avalikke koosolekuid ja üritusi, sealhulgas konverentse, teatrietendusi, kontserte ja kinoseansse. Piirangud ei puuduta veebiülekandena korraldatavaid üritusi, kus ei osale teisi inimesi peale esinejate ja ülekande tegemiseks vajaliku personali. Osalejad peavad kinni pidama 2+2 reeglist ja järgima desinfitseerimisnõudeid.
» 3.-28. märtsini ei ole lubatud viibida meelelahutusteenuse osutamise kohtades, näiteks kasiinos, ööklubis, keegli- või piljardisaalis või laste mängutoas, samuti muuseumides ja näituseasutustes. Raamatukogud jäävad avatuks.
» Väljas on koosolekud, üritused ja meelelahutus, samuti muuseumide ja näituste külastamine lubatud kuni kümne inimesega rühmas. Seejuures tuleb tagada, et üks rühm ei puutuks kokku teiste rühmadega. Kell 21-06 ei tohi üritusi korraldada.
» Seni olid lubatud kuni 250 osalejaga avalikud üritused. Pärnu linnavalitsus on märtsiks väljastanud kolm avaliku ürituse luba. Üks ettevõtja loobus ürituse korraldamisest, teine lõpetas ilmaolude tõttu, kolmas uurib, kas tal on võimalik uusi nõudeid täita.

Linnavalitsusse sissepääs
» Pärnu linnavalitsus ja osavallakeskused on külastajatele endiselt suletud, hoonetesse pääseb üksnes erandjuhtudel eelregistreerimisega. Kohtumisteks on eraldi alad, siseruumides tuleb kanda maski ja desinfitseerida käsi.
» Eelregistreerimisega on ka planeeringute avalikud arutelud. Linnavalitsus soovitab nendest osa võtta e-keskkondade kaudu, Suur-Sepa 16 esimese korruse saali lubatakse kuni viis inimest, kes peavad olema maskides ja hoidma vähemalt kahemeetrist vahemaad.
» Töötajatel on lubatud töötada kodukontoris, kuid nad peavad olema tööaegadel kättesaadavad. Kuna paljusid koosolekuid ja kohtumisi peetakse arvuti kaudu, ei pruugi töötaja alati telefonile vastata, kuid helistab tagasi. Kindlam on suhelda e-kirja teel.


Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


Koroonaviiruse levikuga seotud teated

Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Tõstamaa osavallakeskus

Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Veebilehel kasutatakse küpsiseid