Teenistujatega suhtlemine seoses koroonaviiruse levikuga

 Ametiruumidesse sissepääs suletud
Teenistujatega palume suhelda telefoni või kirja teel, võimalusel kasutada elektroonilisi kanaleid
 Kui kohtumine teenistujaga on vältimatu, tuleb vastuvõtt eelnevalt kokku leppida! 
 Detailplaneeringutega saab tutvuda ainult eelneval kokkuleppel
• Seadusest tulenevalt ei ole võimalik abiellumisavaldusi ja abielu lahutamise ning isikukoodide taotlemise avaldusi esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti teel. Selleks tuleb broneerida aeg ametniku juures.
 Kohtumisel tuleb kanda maski (maskid saadaval kohapeal)
• Jälgi ka koroonakriisi infolehte kriis.ee

PRESSITEATED, UUDISED

02.03.2020

Korteri-, hoone- ja elamuühistud, kes soovivad sel aastal oma hoove korrastada, saavad selleks Pärnu linnavalitsuselt toetust taotleda. Taotlusi „Hoovid korda“ toetuse saamiseks ootab linn kuni 15. maini.

Toetust võivad taotleda kõik Pärnu keskuslinnas ja osavaldades tegutsevad korteri-, hoone– ja elamuühistud. Pärnu linnaaedniku Anu Nurmesalu sõnul on „Hoovid korda“ toetus mõeldud avalikult läbipääsetavate ehk piirdega piiramata korterelamute õuealade heakorrastamiseks.

Taotluse võivad esitada ka naabermajade ühistud koos, kui nende hoovid paiknevad üksteise kõrval. „Kutsuksin kõrvuti majades asuvaid ühistuid koostööle ja planeerima näiteks mitme maja peale ühise suure laste mänguala või siis haljas- ja puhkeala koos inventariga. Koos saab rohkem ette võtta ja sellest on elanikel ainult võita. Ühistegevuse tulemusena valminud heakorrastatud õueala hooldus- ja remondikulusid saab hiljem omavahel jagada,“ ütleb Nurmesalu.

Linna toetust saab kasutada mängu- või spordiväljaku, jalakäijate ala, sealhulgas haljas- või puhkeala ning rataste ja sõiduautode parkimiskohtade rajamiseks või parendamiseks; hooviinventari paigaldamiseks või korrastamiseks ning ka õueala teekatte parendamiseks. 

Kui kortermaja lähiümbruses napib korralikku parkimisruumi ja autod pargivad kaootiliselt linna haljasaladel, nagu näiteks Mai elamurajoonis ongi mitmel pool juhtunud, siis on otstarbekas sellised isetekkelised parklad toetuse abil heakorrastada. „Mitmed korteriühistud on seda võimalust varasematel aastatel kasutanud ja rajanud omavalitsuse nõusolekul parkimiskohad kohtadesse, kus autod seisid seni linna haljasalal. Selleks tegevuseks tuleb linnaga kokku leppida,“ selgitab Nurmesalu.

Taotlusi saab esitada kuni 15. maini (kaasa arvatud), kuid arvestada tuleks, et korteriomanike üldkoosoleku kokkukutsumine, kavandatava töö eelarve koostamine ja töö(de) teostaja leidmine võtab aega.
» Toetuse tingimused ja taotlusvormid

Toetust antakse taotlejale kuni 40 protsendi ulatuses töö kogumaksumusest, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot ühe taotleja kohta või 4000 eurot ühe üle 50 korteriomandiga taotleja kohta või 4000 eurot ühistaotluse korral. Kalendriaasta jooksul saab esitada taotluse maksimaalselt ühele projektile. Toetuse andmise otsustab linnavalitsus. Toetuse saajaga sõlmitakse toetuse sihipärase kasutamise leping.

Kavandatu tuleb ellu viia hiljemalt selle aasta 1. detsembriks ja aruanne esitada 3. detsembriks. Toetus makstakse välja hiljemalt ühe kuu jooksul alates nõuetekohase aruande esitamisest. Kui juhtub nii, et töö jääb toetuse saajast mitte tulenevatel põhjustel tähtajaks tegemata, siis saab toetuse saamist pikendada järgmise aasta 1. detsembrini. „Kõige tavalisem tööde venimise põhjus on ilm. Kui näiteks pinnasetöid ei jõuta õigel ajal ära teha seetõttu, et maapind on liiga pehme või ei jõua tellitud materjalid õigel ajal kohale, siis kõiki selliseid asjaolusid võtame kindlasti arvesse,“ ütleb Nurmesalu.

2019. aastal laekus linnavalitsusele tähtajaks 22 „Hoovid korda“ taotlust. Toetust sai 19 avalduse esitajat (kahes taotluses märgitud tööd olid tehtud juba 2018. aastal, üks taotlus lükati tagasi, kuna tegemist ei olnud avalikult kasutatava hooviga).

Toetusraha abil ehitati välja mitu mänguala, laiendati autode parkimiskohti, rajati rattaparklaid, renoveeriti kõnniteid ja ehitati uusi juurde, rajati kõrghaljastust, tehti hekkide hoolduslõikusi ning rajati puhke- ja haljasalasid. Mitmed ühistud parendasid jäätmekogumisega seotud probleeme paigaldades kortermaja juurde süvamahuti või jäätmemaja.


Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist
444 8225, 5322 9069
anu.villmann[at]parnu.ee


Koroonaviiruse levikuga seotud teated

YP2035ideekorje koduka banner

Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Tõstamaa osavallakeskus

Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Veebilehel kasutatakse küpsiseid