Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

05.03.2020

Pärnu linnavolikogu otsustas anda linna teenetemärgi 16 inimesele, kellel on silmapaistvaid teeneid Pärnu linna ees.

Teenetemärk nr 121 antakse doktor Reet Aasale pikaaegse lastehaiguste eriala arendamise eest Pärnu haiglas. Aas alustas Pärnu haiglas tööd 1979. aastal, olles aastatel 1998-2012 lastehaiguste osakonna juhataja ja jätkates seejärel lastehaiguste arstina. Ta on hinnatud spetsialist lastekardioloogia erialal ning hinnatud oma hoolivuse, soojuse, põhjalikkuse ja täpsuse poolest.

Teenetemärgi nr 122 saab doktor Anneli Kahusk pikaaegse silmahaiguste eriala ja silmakirurgia arendamise eest Pärnu haiglas. Kahusk alustas tööd silmaarstina 1993. aastal Pärnu Polikliinikus, mille eriarstid liitusid hiljem haiglaga. Oma eriala patrioodina on ta järjepidevalt hoidnud ennast ja oma kolleege kursis silmahaiguste eriala arengutega Eestis ja kogu maailmas. Iga-aastaselt on tubli silmatohter teinud keskmiselt pool tuhat silmaoperatsiooni ning ligi 6000 uuringut ja protseduuri. Silmakae operatsioonid on ühed kõige enam elukvaliteeti tõstvad protseduurid ja doktor Anneli Kahuskil on nende sooritamisel märkimisväärne osa

Võrkpallitreenerit Avo Keelt tunnustati teenetemärgiga nr 123 pikaaegse treeneritöö eest noorte juhendamisel ja võrkpalli propageerimisel. Keel on mänginud Tallinna Kalevis, mille koosseisus pääses ta 1985. aastal NSV Liidu meistrivõistluste kõrgliigasse. Pärast sportlaseteed Soomes tuli ta Pärnusse ja mängis Pärnu klubis. Aastatel 2004-2014 oli Keel Eesti võrkpallikoondise peatreener, alates 2014/2015 hooajast juhib Pärnu esindusmeeskonda. Ta on viinud meeskonna kahel korral Eesti meistriks ja karikavõitjaks, korra on võidetud Balti liiga. Lisaks Pärnu võrkpalliklubi juhendamisele töötab Keel Läti rahvuskoondise peatreenerina.

Vibutreener Leili Kukk saab teenetemärgi nr 124 pikaaegse töö eest vibutreenerina, Pärnu ja Pärnumaa vibuspordi eestvedamise ja järjepidevuse kandmise eest. Kukk on alates 1990. aastast Pärnu Vibuklubi Meelis asjaajamise ja raamatupidamise korraldaja ja alates 1999. aastast selle vedaja. Tema eestvedamisel toimuvad Pärnus regulaarsed vibuspordi võistlused, neist mitmed rahvusvahelised. Meelise klubi korraldab igal aastal Eve Suitsu ja Aksel Randmeri mälestusvõistlusi, Pärnu meistrivõistlusi ja vähemalt ühe tiitlivõistluse. Eesti meistrivõistluste neljas vanuseastmes on juba aastaid osalenud üle 30 pärnaka, igal sügisel on lisandunud kümmekond vibuspordihuvilist.

Evi Kõrret tunnustati teenetemärgiga nr 125 teenete eest muusikapedagoogi, laulja ja lauluõpetajana. Kõrre on segakoori Endla teenekas laulja ja laulnud kooris juba 37 aastat. Lauluõpetajana on ta andnud tuule tiibadesse paljudele meie muusikamaailmas: Hardi Volmerile, Aivar Mäele, Viljo Tammele, Agu Tammeorule ja paljudele teistele. Ta on suunanud õpilasi märkama ümbritsevat elu ja inimesi, huvitudes loodusest ja pildistamisest ning jaganud elutarkusi.

Teenetemärgi nr 126 saab teater Endla näitleja Priit Loog teenete eest näite- ja filmikunstis. Loog on tuntud ja tunnustatud noorema põlvkonna näitleja, kelle koduteatriks on Endla alates 2007. aastast. Tema tööd hinnati aastatel 2011, 2013 ja 2015 Endla publikulemmiku, 2010. ja 2015. aastal kolleegi- ning 2018. aastal Ants Lauteri nimelise preemiaga. Lisaks näitlemisele on Loog tegelenud lavastamisega, üha sagedamini näeb teda kinolinalgi. Loogi näitlejameisterlikkust ja talenti iseloomustab suurepäraselt Andrese roll vaatajate ja kriitikute poolt kõrgelt hinnatud filmis „Tõde ja õigus“.

Varjupaikade MTÜ projektijuhti Anneli Matsit tunnustati teenetemärgiga nr 127 pikaaegse Pärnu kodutute loomade varjupaiga eestvedamise ja arendamise eest. Matsi on seitset loomade varjupaika koondava Varjupaikade MTÜ juhatuse liige ja projektijuht, aastatel 2015-2018 juhtis ta Pärnu loomade varjupaiga tööd. Tema teeneks võib pidada Pärnu loomade varjupaigas oleva koertemaja valmimist ja Pärnumaale uue varjupaiga ehitamise lisamist linna arengukavasse. Arhitekti haridusega Matsi on hea visionaar, tema tugevaimaks küljeks on üldpildi sees detailide märkamine ja detailidest laia plaani kokkupanemine.

Teenetemärk nr 128 antakse tantsukooli WAF juhatajale Meeli Pärnale aastatepikkuse panustamise eest Pärnu linna huvihariduse arendamisse. Pärna on aastaid korraldanud erinevaid kultuuriüritusi, alates 2002. aastast alustas Pärnus tantsukool WAF, mille juhatajaks ta on. Erilist tähelepanu väärib tema töö poiste tantsukoolituse osas. Pärnu WAFi poisterühmad on tuntud nii kodulinnas kui terves Eestis. Nad on saavutanud kõrgeid kohti tantsuvõistlustel ja festivalidel nii Eestis kui ka välisriikides. Hetkel õpib tantsukoolis üle 100 lapse, kellest 30 on Meeli juhendatud poisid.

Õppe- ja arenduskeskuse "Järeleaitaja" Rüütli Huvikooli juhataja Natalia Rafikova saab teenetemärgi nr 129 pikaaegse töö eest slaavi kultuuri tutvustamisel ja teiste vähemusrahvuste nähtavuse suurendamise eest Pärnu kultuuripildis. Tema põhiteeneks on rahvusvaheliste slaavi kultuurifestivalide korraldamine Pärnus alates 2009 aastast. Eelmisel aastal kontsertmajas toimunud rahvusvahelisel festivalil esines üle 30 koori-, vokaal- ja tantsuansambli erinevatest riikidest.

Noorsootöötajat Annely Reilet tunnustati teenetemärgiga nr 130 silmapaistva tegevuse eest noorsootöö korraldamisel. Ta juhib alates 2008. aastast Pärnu Noorte Vabaajakeskust, mis on Pärnu linna ja maakonna üks suuremaid noortekeskusi nii külastatavuse, meeskonnaliikmete kui ka allüksuste poolest. Reile vastutusaladeks on eelkõige töö riskioludes noortega ja vabatahtlik töö. Tänu tema sihikindlale tegutsemisele on Pärnumaa noorsootööst kujunenud Eestimaa eeskuju, millest õpitakse ning millest saavad abi ja toetust paljud Pärnumaa noored.

Teenetemärgi nr 131 pälvis Swedbanki Põhja regiooni ärikliendisuhete osakonna kliendihaldur Elviira Soboleva pikaaegse töö eest panganduses ning panustamise eest koostöösse Pärnumaa ettevõtete ja kohalike omavalitsustega. Soboleva on läbi pikkade aastate olnud Pärnumaa ettevõtjatele hinnatud finantsnõuandja. Tema ja ettevõtjate panust võib reaalselt näha näiteks rohkete linnapilti kerkinud uute hoonete, maakonda rajatud moodsate lüpsilautade või ka laiemalt Pärnumaale rajatud ettevõtete näol. Lisaks tööle pangas on Soboleva löönud kaasa paljudes heategevuslikes ettevõtmistes kogukonna hüvanguks, näiteks „Augustiunetuse” raames Kunstide Majale viiulite ostmisel, käinud projekti „Tagasi Kooli“ raames õpilastele finantsoskusi jagamas, osalenud kiriku kiviaedade taastamisel, sildade värvimisel, aga ka erinevatel kohaliku kogukonna talgutel.

Teenetemärgi nr 132 saab Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli direktori asetäitja majanduse alal Koidula Säde pikaaegse töö eest ajaloolise koolihoone restaureerimisel ja kaasaegse õpikeskkonna kujundamisel. Säde töötab Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolis alates 1988. aastast. Alustades tööd lagunevas 36 ahjuga koolihoones, on tema eestvedamisel koolist kujunenud suurepäraselt restaureeritud ajalugu väärtustav kultuurimälestis. Koolihoones õppinud paljude tuntud poliitikute ja kultuuritegelaste mälestuse jäädvustamiseks on avatud kunstigalerii ning vilistlaste auks büstid kooli aulas ja Paul Kerese büst kooli ees. Aulat ja fuajeed kaunistavad Ain Roosti loodud pilkupüüdvad isamaateemalised vitraažid. Stiilitundega ja arhitektuuripärandit arvestavalt renoveeritud koolihoone loob suurepärase õpikeskkonna praegustele õpilastele ja tagab soodsa miljöö isamaaliseks kasvatuseks.

Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistikut Toomas Taltsi tunnustati teenetemärgiga nr 133 pikaaegse Pärnu linna bussiliikluse korraldamise ja arendamise eest. Talts on Pärnu bussiliiklust korraldanud alates aastast 1994. Tema loodud on Pärnu linna- ja linnalähiliinide sõidugraafikud ja ta jätkab pidevalt nende edasiarendamist. Taltsi tööd on kõrgelt hinnanud ka Pärnu linna elanikud: 2019. aastal läbi viidud Pärnu linna elukeskkonna uuringust selgus, et kõige paremini korraldatud avalikuks teenuseks Pärnus on ühistransport.

Teenetemärk nr 134 antakse OÜ Ülejõe Perearst juhatuse liikmele, perearst Tatjana Tšuhnenkovale pikaaegse töö eest perearstina ja perearstide eriala arendamise eest. Patsiendid kirjeldavad teda kui kompetentset, hoolivat ja positiivset arsti, kes hoiab end kursis kõigega, mida teadlased pakuvad. Tšuhnenkova on eeskujuks paljudele noortele arstidele. Teda on mitmel korral valitud Pärnu linnavolikogu liikmeks, kus Tšuhnenkova andis oma panuse Pärnu tervishoiu ja tervisekaitse arendamisse.

Pärnu Muusikakooli direktorit Mall Türki tunnustati teenetemärgiga nr 135 pikaaegse kohaliku muusikaelu ja -hariduse edendamise ning tulemusliku töö eest Pärnu Muusikakoolis. Türk töötab Pärnu Muusikakooli direktorina aastast 2013. Tema juhtimisel on kool olnud pidevas arengus, direktori eestvedamisel on uuendatud pilliparki. Türk teeb omalt poolt kõik selleks, et kooli tuleks noori tegusaid õpetajaid ning muusikaharidus, sealhulgas eelkutseõpe Pärnus saaks jätkuda kaasaegsel viisil ja kõrgel tasemel. Alates 2019. aastast on muusikakoolis piloteeritud uusi metoodikaid muusikatooria õpetamisel. Tegu on innovaatilise noorsootöö mudeliga, mis on äratanud suurt huvi Eesti muusikahariduses.

Perearst Madis Veskimägi saab teenetemärgi nr 136 pikaaegse töö eest perearstina ja panuse eest tervishoiu kaasajastamisel. Veskimägi on 25 tööaastaga suutnud näidata mitte üksnes Pärnumaale, vaid kogu Eestile, et nagu üks sõdur lahinguväljal, nii võib ka perearst üksinda imet teha. Ta on Tõstamaal töötatud aastate jooksul üles ehitanud kaks tervisekeskust. Esimese suures kortermajas, kuhu hankis moodsad diagnostikavahendid. Teise, eriti kaasaegselt sisustatud tervisekeskuse ja apteegi ehitas Veskimägi enda poolt hangitud vahenditega Tõstamaa lasteaed-raamatukogu-käsitöökoja juurde 2018.aastal. Tõstamaa Tervisekeskuse nimistu ligi 3000 patsienti hindavad väga kõrgelt doktor Madis Veskimäe aastatega kogutud kompetentsi ja eriti seda, et kodu lähedal on kiiresti võimalik saada kvaliteetset arstiabi.

Teenetemärgid antakse kätte Pärnu Päeval, 4. aprillil.

Vaata lisaks: Pärnu linna teenetemärk


Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


Veebilehel kasutatakse küpsiseid