Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

26.08.2020


Pärnu linnavalitsus osaleb koostöös sotsiaalkindlustusametiga (SKA) pilootprojektis ISTE ehk „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses II“, mille eesmärk on aidata ja toetada vaimse tervise olukorra tõttu juhendamist, nõustamist ja abistamist vajavaid inimesi.

Pärnu linn osaleb projektis 50 teenuskohaga. See tähendab, et linn saab osutada abi kuni poolesajale raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikule. Vajadus igapäevast hakkamasaamist toetava teenuse järele on väga suur ja seda näitab ka asjaolu, et 50 Pärnu teenuskohta täitusid kiiresti.

Projekti ISTE sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega inimesed, kes on vanuses 16+ ning kellel ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust ning kes vajavad iseseisvaks toimetulekuks ja ühiskonnaelus osalemisest tuge.

Psüühiline erivajadus võib olla näiteks lapseeas alanud käitumis- ja tundeeluhäired või täiskasvanu isiksus- ja käitumishäired, psühholoogilise arengu häired või vaimne alaareng. Abi saab pakkuda ka siis, kui probleemiks on füüsilistest teguritest tingitud käitumissündroomid, psühhoaktiivsete ainete tarvitamisest tingitud psüühika- ja käitumishäired, meeleoluhäired või neurootilised, stressiga seotud ja somatoformsed (kehalised vaevused, mida ei saa seletada ühegi kehalise haigusega) häired.

Abi saav inimene peab ka vastama ühele järgmistest tingimustest: ta on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud (nt vajab vähesema toetusega teenust); ta ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid võib olla SKA erihoolekandeteenuse järjekorras; vajab kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja või SKA juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid.

Inimesekeskset, just selle konkreetse inimese vajadustele ja eripärale vastavat teenusmudelit, kus abi andmist korraldab kohalik omavalitsus, praktiseeritakse Eestis esmakordselt. Oluline on ISTE projekti puhul seegi, et abi ei saa vaid psüühikahäiretega inimene, vaid ka tema pereliikmed. Psühholoogiline nõustamine, psühhoteraapia perele, pere- ja/või kogemusnõustamine ning intervallhoid on teenused, mis aitavad ja toetavad psüühilise erivajadustega inimese lähedasi.

Tänavu 17. veebruaril alanud abiprogramm jätkub Pärnus kuni 2021. aasta 31. detsembrini.
Ettevõtmist rahastatakse täielikult Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Pärnus on pilootprojekti maksumuseks 478 080 eurot.Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist
444 8225, 5322 9069
anu.villmann[at]parnu.ee
Linnavalitsus ja linnavolikogu

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
Avatud: E–N 8–17 ; R: 8–16

• 444 8200 (linnavalitsus)
• 444 8103 (volikogu)
• linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid, vastuvõtud
Broneeri aeg
• Anna teada

Nädala eelinfo
Linnavalitsuse istungid
Linnavolikogu istungid
Valimiskomisjon

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Tõstamaa osavallakeskus
Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Veebilehel kasutatakse küpsiseid