Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

Pärnu linnavalitsuse pressiteade
06.04.2021

Pärnu linnavalitsus on asunud koostama üldplaneeringut, mis hõlmab tervet Pärnu linna ühes osavaldadega. Uue üldplaneeringu eesmärk on arendada Pärnu haldusterritooriumi terviklikult, panna piirkondlikke erisusi ja vajadusi arvestades paika ruumilise arengu põhimõtted ning seada nende täide viimiseks vajalikud tingimused.

Et kaasata Pärnu keskuslinna ja osavaldade elanikke üldplaneeringu koostamisse võimalikult varases etapis, korraldas linnavalitsus üldplaneeringu lähteseisukohtadele avaliku ideekorje.

Ideede kogumine toimus 18. jaanuarist 31. märtsini ning sel ajal oli kõigil võimalik kaardirakenduse kaudu koostatavasse üldplaneeringusse asukohaga seotud ettepanekuid teha. Pärnu linnavalitsus tänab kõiki, kes oma mõtted teele panid, kokku tuli neid 455.

Viimase kahe kuu jooksul külastati Pärnu linna veebilehel ideekorjanduse lehte 1590 korral ehk keskmiselt 27 korda päevas. Enim ettepanekuid – 137 - laekus ühenduste ja juurdepääsude valdkonnas.

125 ideed tuli parkide, rohealade ja kõigile kasutamiseks mõeldud väliruumi valdkonda, 97 ettepanekut ehituse ja arendustegevuse ning 54 ettepanekut üldkasutavate teenuste valdkonda. Kümmekond ettepanekut tehti väärtuslike üksikobjektide ja aladega seoses ning 32 ettepaneku puhul puudus konkreetne teemavaldkond.

Ideekorjel vastanuist veidi enam kui pooled ehk 252 inimest märkis oma asumipiirkonnaks Pärnu keskuslinna. Keskuslinna järel paistsid vastamisaktiivsusega silma osavallakeskused: Paikuse alev ning Audru ja Tõstamaa alevik. Küladest olid ideekorjel rohkem kui ühe ettepanekuga esindatud Tammuru, Põldeotsa, Lindi, Papsaare, Lemmetsa, Seliste, Kihlepa, Liu, Päraküla, Pootsi, Valgeranna, Tuuraste ja Lao küla.

Järgmiseks vaatab linnavalitsuse planeerimisosakond kõik ideed läbi ning kujundab ettepanekute osas seisukoha. Vajadusel kaasatakse ka teisi linnavalitsuse osakondi ja teenistusi ning riigiameteid.

Esitatud ettepanekud on abiks üldplaneeringu lähteseisukohtade väljatöötamisel, mille alusel hakatakse koostama üldplaneeringu eskiislahendust.

Vaata lisaks:
» Esitatud ideed
» Ideekorje Pärnu linna üldplaneeringu lähteseisukohtadele 


Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist
444 8225, 5322 9069
anu.villmann[at]parnu.ee


Veebilehel kasutatakse küpsiseid