Linnavalitsus

Linnavolikogu

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8100 (info)
444 8103 (volikogu nõunik)
volikogu[at]parnu.ee

Koosseis, kontaktid
Istungite päevakorrad ja ülekanne
Menetluses olevad eelnõud
Komisjonid

synnilinn
Pärnu, Eesti Vabariigi sünnilinn

liigume parnus

Pane tähele!

Lisaks tavaklassidele on koolides avatud ka eriklassid õpilastele, kes vajavad hariduslikust erivajadusest tingituna tõhustatud või erituge.

Soovitused lapsevanemale:
» Kui 1. klassi astuvale lapsele on Rajaleidja kooliväline nõustamismeeskond andnud soovituse eriklassis õppimiseks või kui eriklassis õppimise soovitusega laps kolib Pärnu linna ja soovib astuda Pärnu linna kooli, 
võtke ühendust linnavalitsuse kaasava hariduse spetsialistiga: Terje Jürivete, 444 8253, terje.jurivete[at]parnu.ee

» Kui Rajaleidja kooliväline nõustamismeeskond soovitab uuringute tulemusena juba koolis käivale lapsele õppimist eriklassis, siis arutage kindlasti teie lapsele määratud toe meetmed läbi kooli HEVKO (hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija koolis) ja kooli direktori või õppejuhiga.

» Lihtsustatud õppekava toimetuleku õppe või hooldusõppe soovituse saanud lapsed õpivad Pärnu Päikese Koolis. Kooliväliselt nõustamismeeskonnalt soovituse saamisel võtke ühendust kooli direktoriga.

Muudatused liikluskorraldusesMuudatused liikluskorralduses

Palume jälgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid!

» 27.  ja 28. septembril kl 19.00-01.00 Valgusfestival Öövalgel. Pärnu vanalinnas ja Tallinna Väravate juures liikluskorraldus muudetud. Lisainfo ja liiklusskeem
» 28. septembril kl 11.00-18.00 Mootorrattahooaja lõpetamine. Supeluse tänav suletud ja piirkonnas liikluskorraldus muudetud. Liiklusskeem, rajaskeem
» 27. oktoobril kl 10.00-17.00 Pärnu Rannajooks 2019. Mere puiesteel liikluskorraldus muudetud. LiiklusskeemLisainfo ja rajakaart

» Metsa tn (Mere tn - Bowlingu tee) 12.–27. septembril suletud. Soojatrassi ehitus 
» Lai tn (Vingi ja Ringi vahelisel lõigul) on 1. novembrini seoses Aia tänava ehitusega autoliikluseks suletud. Ümbersõit on korraldatud Ringi-Pikk ja Vingi tänavate kaudu. Liiklusskeem

Free download porn in high quality RGPorn.com - Free Porn Downloads

Veebilehel kasutatakse küpsiseid