Linnavalitsus

Linnavolikogu

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8100 (info)
444 8103 (volikogu nõunik)
volikogu[at]parnu.ee

Koosseis, kontaktid
Istungite päevakorrad ja ülekanne
Menetluses olevad eelnõud
Komisjonid

synnilinn
Pärnu, Eesti Vabariigi sünnilinn

1. Kultuuriprojektidele toetuste eraldamine
2. Raha eraldamine reservfondist
3. Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmine 
4.–5. Ehitusloa andmine 
6. Tee ehitusloa väljastamine 
7. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
8. Koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine
9. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine
11.–12. Koha-aadresside muutmine
13. Kohanime ruumikuju muutmine 
14. Metsamaterjali võõrandamine otsustuskorras
15. Enampakkumise alghinna muutmine
16. Kirjaliku enampakkumiste tulemuste kinnitamine
17. Linnavara kasutusse andmine otsustuskorras
18. Linnavara kasutusse andmine eelläbirääkimistega pakkumisel
19. Kinnisasjade tasuta omandamine
20. Riigihanke „Pärnu Kesklinna ranna rannavalve suplushooajal 01.06.2019 kuni 31.08.2021“ pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine ning pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
21. Kohanime muutmine
22. AS Pärnu Vesi 2018. aasta majandusaasta aruande ja kahjumi katmise kinnitamine
23. OÜ Paikre 2018. aasta majandusaasta aruande ja kasumijaotuse kinnitamine
24. Estonia Spa Hotels AS 2018. aasta majandusaasta aruande ja kasumijaotuse

Ülevaade istungist


Muudatused liikluskorraldusesMuudatused liikluskorralduses

Palume jälgida ajutisi liikluskorraldusvahendeid!

» Karja tänaval Turu bussipeatuse juures 18. novembril liiklus häiritud, peatumine ja parkimine bussipeatuse vastas keelatud. Bussipeatuse ja kõnnitee uuendamine
» Tallinna mnt ristmik ja Kesklinna sild 22. nov kl 20.00 kuni 25. nov kl 07.00 liikluseks suletud. Loe lähemalt...
» Tallinna mnt ja Jannseni - Rääma ristmikul seoses teetöödega liikluskorraldus muudetud. Liiklusskeem ; ümbersuunamised ; bussipeatused. Vaata lisaks...

Free download porn in high quality RGPorn.com - Free Porn Downloads
eelarve2019 kodukale vaata

Veebilehel kasutatakse küpsiseid