Jäta menüü vahele
kaasav eelarve ideeh2kk
kaasav eelarve ideekorje
kaasav eelarve hindamine
kaasav eelarve h22letus

Projektide hindamine 26. aprillist 9. maini


Esitatud projekte hindab enne rahvahääletust Pärnu linnavalitsuse komisjon

Hindamisel lähtutakse järgmistest kriteeriumitest:
1. vajalikkus ja olulisus Pärnu linnale;
2 teostatavus 12 kuu jooksul projekti esitamise tähtpäevast;
3 jätkusuutlikkus;
4. rahastamisvajaduse põhjendatus kaasava eelarve osast ning rahastuse suuruse ja kasusaajate arvu suhte optimaalsus;
5. kulutuste põhjendatus ja eelarve läbipaistvus;
6. teostaja varasem edukus sarnaste ettepanekute elluviimisel.

• Komisjonil on õigus esitatud projekt kaasavast eelarvest rahvahääletusele esitamisest kõrvaldada, kui projekt on vastuolus heade kommete, käesoleva korra või teiste õigusaktidega. Projekti kõrvaldamisest informeeritakse projekti esitajat koos põhjendustega.
• Komisjonil on õigus paluda projektide esitajatel oma ideed täiendada ning täpsustada.
• Komisjonil on õigus teha projektidest eelvalik ja piirata hääletamisele minevate projektide arvu, põhjendades sealjuures oma valikuid. Rahvahääletusele minevad projektid avaldatakse Pärnu linna kodulehel.
• Hindamisprotsessi kohta koostatakse aruanne, mis sisaldab komisjoni tagasisidet kõikide ideede kohta

Ajajoon:
• 30. aprill - ideede esitajad saavad tagasiside komisjoni poolt
• 3. mai - ideede esitajad teevad täiendusi komisjoni tagasiside põhjal
• 7. mai - valitakse ideed, mis pääsevad edasi rahvahääletusele
• 10. mai - algab rahvahääletus


Komisjoni koosseis:
1. linnapea Romek Kosenkranius;
2. abilinnapea Varje Tipp;
3. abilinnapea Meelis Kukk;
4. abilinnapea Silver Smeljanski;
5. abilinnapea Mart Järvik;
6. Audru osavallakeskuse juhtaja Priit Annus;
7. Paikuse osavallakeskuse juhataja Kuno Erkmann;
8. Tõstamaa osavallakeskuse juhataja Anu Peterson;
9. planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel;
10. arenguteenistuse juhataja Anneli Lepp;
11. finantsanalüütik Triin Tillart;
12. linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja Karmo Näkk;
13. linnaaednik Anu Nurmesalu;
14. raamatupidamise teenistuse juhataja Karin Holland;
15. taristu- ja ehitusteenistuse juhataja Väino Kaur.


Küsimuste korral kirjuta/helista:
• Toomas Toodu
• toomas.toodu[at]parnu.ee
• 444 8363

 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid