Jäta menüü vahele
kaasav eelarve ideeh2kk
kaasav eelarve ideekorje
kaasav eelarve hindamine
kaasav eelarve h22letus

KKK - korduma kippuvad küsimused


Küsimuste korral kirjuta/helista:

Toomas Toodu
ettevõtluse spetsialist
444 8363
toomas.toodu[at]parnu.ee


Kes saab esitada ideid Pärnu kaasava eelarve jaoks?
Kaasava eelarve projekti võib ideid esitada igaüks. Idee esitamiseks ei pea olema juriidilist keha, aga võidu korral tuleb see luua.

 Kas üks inimene võib esitada mitu ideed?
Jah, üks inimene või organisatsioon võib esitada mitu ideed.

 Kes otsustab, milline idee viiakse ellu?
Kõik esitatud ideed vaatab üle ekspertkomisjon, kes hindab ideede vastavust kriteeriumitele. Lõpliku otsuse teevad pärnakad rahvahääletusel.

 Kas ma saan ideid pakkuda ja nende üle hääletada, kui mu elukoht rahvastikuregistris ei ole Pärnusse registreeritud, kuigi elan Pärnus?
Ideid võivad pakkuda kõik, kellele Pärnu asjad korda lähevad, selleks ei pea olema Pärnu linna elanik. Hääletuses saavad aga osaleda ainult pärnakad - kõik vähemalt 16-aastased isikud, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel küsitluse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Pärnu linnas. Nii et kui soovite osaleda, peab jõudma end veel enne hääletuse algust pärnakaks registreerida. Hääletus on suunatud eelkõige registreeritud elanikele, kuna nemad panustavad oma maksutuluga linnaeelarvesse, mille eest kaasavat eelarvet tehakse.

 Kui meie pakutud idee saab rahastuse, kas peame selle siis ise ellu viima?
Jah, seekord otsib linnavalitsus kaasava eelarve protsessis heade ideede ja vajalike oskustega meeskondi, kes oleksid idee elluviijad ning kaasaksid just õigeid kogukonnaliikmeid. Linnavalitsus pakub idee esitajale vajalikku tuge projekti elluviimisel.

 Kas idee peab esitama organisatsioonina?
Ideid võivad esitada kõik - lisaks juriidilistele isikutele ka üksikisikud, kogukond, rühmitus jne. Kuid võidu korral on toetussumma ülekandmiseks vajalik luua ka juriidiline keha.

 Milline on Pärnu linna roll kaasava eelarve protsessis?
Pärnu linn korraldab kogu protsessi: informeerib avalikkust kaasava eelarve algatamisest, kogub, hindab ja tutvustab ideid avalikkusele ning toetab võiduideede elluviimise protsessi. Samuti otsustab linn reeglite üle: milline on kaasava eelarve maht, mitu ja milliseid ideid saab esitada rahastuse saamiseks, kuidas hinnatakse reeglitele vastavust jpm. Linna ülesandeks on ka kaasava eelarve käekäigul silma peal hoida: analüüsida, kas see täidab oma eesmärke, kas info jõuab elanikeni, kas protsessis osaleb soovitud hulk inimesi jpm.

 Mis on investeering?
Investeering on kasu saamise eesmärgil tehtud pikaajaline kapitalimahutus (allikas: Vikipeedia). Kasu võib selles kontekstis olla ka emotsionaalset laadi, nt mingi kunstiline objekt, mis rikastab linnaruumi. Investeering on seotud mingite kindlate objektidega.

 Kas võib esitada ka ürituste ideid?
Teiste Eesti linnade kogemuse põhjal kaasavast eelarvest üritusi ei rahastata. See põhjustab korraldajate ebavõrdset kohtlemist, sest teisi kultuuriprojekte rahastatakse kordades väiksemate summadega kui on kaasava eelarve summa. Kaasava eelarve raha eesmärk on luua jääv väärtus linnaruumi.

 Kas on võimalik ideedega tutvuda ka enne hääletust?
Enne hääletust ideedega tutvuda ei saa, need avalikustatakse pärast ekspertkomisjoni hinnangut, hääletuse alguseks VOLIS-s. Hääletusele minevaid ideid tutvustame võrdsetel alustel ning koostöös idee esitajatega Pärnu linna Facebookis, meedias ning linnaruumis. Kogukonnas ja huvirühmades tutvustavad oma ideid esitajad ise.

 Kuidas toimub hääletamine?
Hääletamine toimub elektrooniliselt VOLIS-es. Kuna hääletus on seotud registrijärgse elukohaga, siis on hääletamiseks vajalik sisselogimine / identifitseerimine ID-kaardi või mobiil-ID abil

 Miks ei ole planeeritud füüsilisi hääletuspunkte?
Hetkeolukorras ei pea me füüsilisi hääletuspunkte turvaliseks.

 Kellest koosnevad arutelugrupid Ideehäki üritusel?
Arutelugruppides on nii ideede esitajad kui ka oma ala eksperdid. Eksperdiks võib olla linnavalitsuse valdkonna spetsialist kui ka asjatundjad väljastpoolt. Arutelugrupid toimuvad Ideehäki ürituse raames 25. märtsil.

 Mis saab neist ideedest, mis kaasava eelarve rahastust ei saa?
Ülejäänud ideed on heaks täiendavaks infoallikaks linnavalitsusele selle kohta, millised on linlaste soovid ja prioriteedid. Kas või selles mõttes on hääletusest osavõtt väga oluline, et väljendada oma tahet ja soove. Kaasava eelarve projekti eesmärk on tutvustada ja tuua tuntust kogukonnas tegutsevatele organisatsioonidele ja ühendustele ja nende tegevustele.


Veebilehel kasutatakse küpsiseid