Jäta menüü vahele

Rahandusministeerium. Regionaalarengu toetuseks


Projekti nimi: Manija saarekeskus kui evakuatsioonikoht

Projekti rahastamine: Väikesaarte programm
Toetussumma: 21 326,50
Omafinantseering: 3763,50
Projekti kogumaksumus: 25 090

Projekti elluviimise aeg: 03.04.2023 – 31.10.2024

Projektiga korrastatakse Manija saarekeskuse kui evakuatsioonikoha katus tagamaks, et saarekeskuses on võimalike hädaolukordade ja õnnetuste korral anda abivajajatele kvaliteetset abi.

Regions4Climate logoRahastanud Euroopa Liit logo

Projekti nimi: Regions4Climate

Projekti rahastamine: Euroopa Liidu teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm aastateks 2021-2027
Toetussumma Pärnule: 290 500 eurot
Projekti kogumaksumus: 24 974 756 eurot 
Projekti elluviimise aeg: 01.01.2023 – 31.12.2027 (5 aastat)
Toetuse määr: 100%

Regions4Climate projekt kasutab uuenduslikke lahendusi, et muuta eri piirkondi kliimamuutustele vastupidavamaks, tehes selleks koostööd huvirühmadega. Projekti osalised töötavad välja ja hindavad erinevaid vastupanuvõime lahendusi, sealhulgas uusi tehnoloogiaid, nende integreerimist ja kasutuselevõttu koos uute ärimudelite ja uuenduslike poliitikameetmetega. Projekti tulemusena muutub lihtsamaks valdkondlike otsuste tegemine, kuivõrd tekivad tõestatud, laiendatavad ja hõlpsasti korratavad lahendused kliimamuutustega kohanemiseks. Pärnumaa on üks Regions4Climate 13-st partnerpiirkonnast.

Projekti käigus uuritakse ja kaardistatakse Pärnumaa jõgede maalihete ohtu, et ennetada nende esinemist ja hõlbustada projekteerimisotsuseid. Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus ja Eesti Keskkonnauuringute Keskus on Pärnu linnale ja maakonnale toeks uuenduslike lahenduste väljatöötamise juures. Koos paigaldavad nad Pärnu linna ilmaandurid, mis mõõdavad õhutemperatuuri, suhtelist õhuniiskust ja sademeid ning aitavad kaardistada Pärnu kuumasaared.

Vaata lisaks:
Regions4Climate project
Pärnumaa suurendab valmisolekut kliimamuutustega toimetulekuks
Pärnumaa esindajad tutvusid Helsingi nutikate linnalahendustega kliimamuutuste vastu võitlemiseks


Rahastatud Euroopa LiitEU flag Erasmus


Projekti nimi: Munitsipaalteenuste edendamine kultuuri, kunsti ja spordi valdkonnas erivajadustega inimeste jaoks (Improving Municipal Services in the Field of Culture, Art, Sports for People with Disabilities)

Projekti rahastamine: Programm: Erasmus+ KA220-ADU – Cooperation partnerships in adult education
Toetussumma Pärnule: 41 778 eurot
Projekti kogumaksumus: 235 621 eurot
Projekti elluviimise aeg: 28.02.2022 – 27.02.2024 (24 kuud)
Toetuse määr: 100%

KA220-ADU meede võimaldab osalevatel organisatsioonidel omandada kogemusi rahvusvahelises koostöös ja luua kvaliteetseid uuenduslikke tulemusi. Koostööpartnerluse peamine eesmärk on võimaldada organisatsioonidel parandada oma tegevuse kvaliteeti ja asjakohasust, arendada ja tugevdada oma partnerite võrgustikke. Projekti tegevustega soovitakse suurendada erivajadustega inimeste ligipääsu spordi-, kultuuri-, kunsti- ja muudele organisatsioonidele ja teenustele.

Projektis osalevad lisaks Pärnule: Serres (Kreeka, juhtpartner), Spordikool Târgu Jiu (Rumeenia), erivajadustega inimeste tugiorganisatsioon The Kizil Elma APS Spinea linnast (Itaalia), European Development and Change Association Eskişehir linnast (Türgi) ja Oletta linn (Prantsusmaa).

Rahandusministeerium

Projekti nimi: Pärnu Liiva 8d munitsipaalelamu energiatõhususe parandamine
Projekti kood: Kliima2.9.01.22-0295
Meede: Kliima2.9.1 Avaliku sektori hoonete energiatõhusus
Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Toetussumma: 723 600 eurot
Omafinantseering: 356 400 eurot
Projekti kogumaksumus: 1 080 000 eurot
Projekti elluviimise aeg: 20.09.2022–30.11.2024

Projekti eesmärk on Pärnu Liiva 8d munitsipaalelamusse tehtavate investeeringute kaudu hoone energiatõhususe parandamine ning kasvuhoonegaaside heite vähendamine. Munitsipaalelamu viiakse energiaklassi C, mille tulemusena on hoone rekonstrueeritud energiasäästlikumaks ning vähenenud on hoone ülalpidamiskulud.

Rahandusministeerium

Projekti nimi: Pärnu Ülejõe lasteaia Noorte väljaku hoone energiatõhususe parandamine
Projekti kood: Kliima2.9.01.22-0313
Meede: Kliima2.9.1 Avaliku sektori hoonete energiatõhusus
Rakendusüksus: Riigi Tugiteenuste Keskus

Toetussumma: 505 917 eurot
Omafinantseering: 249 183 eurot
Projekti kogumaksumus: 755 100 eurot
Projekti elluviimise aeg: 20.09.2022–30.11.2024

Projekti eesmärk on Pärnu Ülejõe lasteaia Noorte väljaku hoonesse tehtavate investeeringute kaudu energiatõhususe parandamine ning kasvuhoonegaaside heite vähendamine. Lasteaiahoone viiakse energiaklassi A, mille tulemusena on hoone rekonstrueeritud energiasäästlikumaks ning vähenenud on hoone ülalpidamiskulud.

EL sotsiaalfond

Projekti nimi: Rahvusvahelise kaitse saanud isikute abistamine Pärnu linnas
Projekti kood: 2014-2020.2.02.22-0423

Projekti rahastamine: Euroopa Liidu Sotsiaalfond
Toetussumma: 80 753,40
Omafinantseering: 14 250,60
Projekti kogumaksumus: 95 004,00

Projekti elluviimise aeg: 01.11.2022 - 31.10.2023

Projekti eesmärk on aidata Pärnu linna elama asuvaid rahvusvahelise kaitse saanud inimesi neile vajalike sotsiaalteenuste ning teiste avalike teenuste kättesaamisel, hõlbustades sellega sõjapõgenike lõimumist Eesti ühiskonda.

Projekti tulemusel saavad rahvusvahelise kaitse saanud inimesed Pärnu linna saabumisel ja elama asumisel nõustamist ning tuge erinevate ametkondade suhtlemisel tekkinud küsimustes lahendamisel. Abivajajad on suunatud mõistliku aja jooksul sotsiaalteenustele ning vajadusel teistele avalike teenustele ja neid aidatakse kohanemisel.

KIK logo


Projekti nimi: Aktiivõppeprogrammid I – III kooliastme õpilastele

Projekti kood: 19424Projekti rahastamine: KIK Keskkonnaprogramm
Toetussumma: 18 500 EUR

Omafinantseering: 0 EUR

Projekti kogumaksumus: 18 500 EUR


Projekti elluviimise aeg: 01.09.2021 - 30.07.2022Projekti eesmärgiks on pakkuda Pernova Loodusmajas täiendavat loodusalast haridust kooliõpilastele. Viiakse läbi praktilised õppeprogrammid, mille läbi tõuseb õpilase huvi antud aine valdkonnas ning süvenenud on ainealased teadmised.

KIK logo


Projekti nimi: Õppeprogrammid Pärnu linna lasteaedadele

Projekti kood: RE.4.05.22-0361Projekti rahastamine: KIK Keskkonnaprogramm
Toetussumma: 5 200 EUR

Omafinantseering: 0 EUR

Projekti kogumaksumus: 5 200 EUR


Projekti elluviimise aeg: 15.08.2022 - 31.08.2023Projekti eesmärgiks on pakkuda Pernova Loodusmajas täiendavat loodusalast haridust lasteaialastele kasvatamaks nende väärtushinnanguid kodukoha loodusväärtuste suhtes.

Osalejad:
Pärnu Raja Lastead: 2 rühma, 40 last, 2 programmi
Pärnu Männipargi Lasteaed: 1 rühm, 22 last, 1 programm
Pärnu Ülejõe Lasteaed: 5 rühma, 72 last, 4 programmi
Pärnu Lasteaed Mai: 10 rühma, 179 last, 10 programmi
Pärnu Liblika Lasteaed: 3 rühma, 61 last, 3 programmi
Pärnu Lasteaed Pöialpoiss: 3 rühma, 49 last, 3 programmi
Pärnu Lasteaed Trall: 2 rühma, 46 last, 2 programmi
Jõõpre Lasteaed Jõmmu: 1 rühm, 20 last, 1 programm
Jõõpre kooli Aruvälja Lasteaed, 20 last, 1 programm
Lindi Lasteaed-Algkool, 24 last, 1 programm

KIK logo


Projekti nimi: Aktiivõppeprogrammid Pärnu linna lasteaedadele

Projekti kood: 19423Projekti rahastamine: KIK Keskkonnaprogramm
Toetussumma: 6 000 EUR

Omafinantseering: 0 EUR

Projekti kogumaksumus: 6 000 EUR


Projekti elluviimise aeg: 01.09.2021 - 30.07.2022Projekti eesmärk on pakkuda Pernova Loodusmajas täiendavat loodusalast haridust lasteaialastele kasvatamaks nende väärtushinnanguid kodukoha loodusväärtuste suhtes.

6 -7 aastased lapsed läbivad loodusõppeprogrammi, milleks külastavad erinevaid elukeskkondi Pärnu linnas, et õppida seal elavaid taimi, loomi, nende kaitsmise vajadust ning tähtsust Maale kui meie koduplaneedile. Lisaks õpivad tundma keskkonnahoiu põhimõtteid erinevates elukeskkondades läbi mängude ja rühmatööde.

KIK logo


Projekti nimi: Õppeprogrammid Pärnu linna koolidele

Projekti kood: RE.4.05.22-0178Projekti rahastamine: KIK Keskkonnaprogramm
Toetussumma: 21 000 EUR
Omafinantseering: 0 EUR

Projekti kogumaksumus: 21 000 EUR


Projekti elluviimise aeg: 15.08.2022 - 31.07.2023Projekti eesmärgiks on pakkuda Pernova Loodusmajas täiendavat loodusalast haridust kooliõpilastele. Viiakse läbi praktilised õppeprogrammid, mille läbi tõuseb õpilase huvi antud aine valdkonnas ning süvenenud on ainealased teadmised.

Õppekäikudel osalevad:
Paikuse Kool: 24 klassi, 24 programmi ja 545 õpilast
Kuninga Tänava Põhikool: 22 klassi, 22 programmi, 425 õpilast
Pärnu Tammsaare Kool: 18 klassi, 18 programmi, 410 õpilast
Mai Kool: 34 klassi, 34 programmi, 799 õpilast
Sütevaka: 5 klassi, 5 programmi, 133 õpilast
Lindi Lasteaed- Algkool: 1.-4. klass, 2 programmi, 30 õpilast

LEADER-meede logo


Projekti nimi: Paikuse korvpalliplatsile uus hingamine
Projekti rahastamine: LEADER-meede

Toetussumma: 29933,06
Omafinantseering: 3325,90
Projekti kogumaksumus: 33258,96

Projekti elluviimise aeg: 03.02.2022-30.10.2022

Projektiga paigaldatakse Paikuse Tervise parki asfaltkattega korvpalliväljaku peale spetsiaalsed katteplaadid ning luuakse seeläbi Paikuse kogukonnale paremad võimalused aktiivseks ja sportlikuks eluks.

2022. aasta sügiseks on Paikuse Tervise parki paigaldatud uus, kaasaegne, kasutajasõbralik ja atraktiivne korvpalliplatsi kate, mis kasvatab siinse elukeskkonna väärtust ning aitab kaasa tervislike eluviiside propageerimisele. Avalikult kasutatav palliplats kasvatab kogukonna sportlike vaba aja veetmise võimalusi välitingimustes ning soodustab ühistegevusi. Korvpalliplatsi uuendamine toob Tervise parki rohkem aktiivseid noori loodud võimalusi kasutama ja teisi tingimusi avastama.

Antud projektiga soovitakse edendada liikumist propageerivat ja kogukonda teenivat teenust. Projekti käigus paigaldatakse Paikuse Tervise parki normaalmõõtmete 17m x 30m ulatuses korvpalliplatsi väljakukate.

Rahandusministeeriumi logo


Projekti nimi: Manija mobiilne generaator

Projekti rahastamine: Väikesaarte programm
Toetussumma: 7400,77
Omafinantseering: 1306,02
Projekti kogumaksumus: 8706,79

Projekti elluviimise aeg: 01.07.2022 – 30.11.2022

Projekti eesmärgiks on tagada Manija saare elanike teenustega varustatus elektrikatkestuste ajal, tagada nende turvatunne ja toimetulek. Manija saarele hangitakse elektrigeneraator ja järelkäru, et tagada elektriga varustatus ja teenused elektrikatkestuste korral.


Loe lisaks:
02.06.22 Manija saar saab hädaolukordades elektrivarustuse tagamiseks uue generaatori

kredex logo

Projekti nimi: Pärnu linn, Ilvese 32a lammutamine

Projekti kood: KOV-326
Projekti rahastamine: Sihtasutus KredEx
Toetussumma: 3 696,00

Omafinantseering: 1 584,00
Projekti kogumaksumus: 5 280,00

Projekti elluviimise aeg: 18.05.2022 – 18.05.2023


Projekti eesmärgiks on lammutada Pärnu linnale kuuluval, Ilvese 32a kasutuseta pumbamaja, mis paikneb korterelamute vahel.Loe ka: Loe ka: Linn likvideerib KredExi toetuse abil vana alajaama ja pumbamaja

kredex logo

Projekti nimi: Pärnu linn, Riia mnt 68a lammutamine
Projekti kood: KOV-327Projekti rahastamine: Sihtasutus KredEx
Toetussumma: 11 663,40

Omafinantseering: 4 998,60
Projekti kogumaksumus: 16 662,00


Projekti elluviimise aeg: 18.05.2022 – 18.05.2023


Projekti eesmärgiks on lammutada Pärnu linnale kuuluval, Riia mnt 68a kinnistul (Riia mnt ja Liiva tn ristmikul) paiknev kasutusest väljas alajaamahoone.Loe ka: Linn likvideerib KredExi toetuse abil vana alajaama ja pumbamaja

Keskkonnaministeeriumi ja KIK logo
Projekti nimi: Biojäätmete sorteerimise edendamine Pärnu linnas
Projekti kood: Kliima.6.01.21-0097
Projekti rahastamine: Projekti rahastab Keskkonnaministeerium rahvusvahelise kliimakoostöö vahenditest. Projekti viiakse ellu heitmekaubanduse (CO2) kauplemissüsteemi toetusega.

Keskkonnaministri 22.06.2020 määruse nr 36 „Jäätmete liigiti kogumise lahendusteks kohalikes omavalitsustes antava toetuse andmise tingimused ja kord“

Toetussumma: 70 933,44
Omafinantseering: 24 922,56
Projekti kogumaksumus: 95 856,00

Projekti elluviimise aeg: 28.01.2022 - 28.06.2023

Projekti eesmärk on suurendada biojäätmete liigiti kogumist. Projektiga tõstetakse eramaja ja alla 16 kortermajade omanike jäätmete liigiti kogumise võimekust. Kompostrite ja konteinerite kasutusele võtuga luuakse võimalus vähendada olmejäätete hulgas olevate biojäätmete hulka, mille tõttu saab olmejäätmeid rohkem ringlusse võtta.

Projekti raames on Pärnu Linnavalitusel kavas soetada 380 kodukompostrit eramajade omanikele ja 20 biojäätmete konteinerit, kuhu saab ladustada majapidamises tekkinud biolagunevaid jäätmeid. Kompostrid ja konteineri jagatakse laiali Pärnu linna majapidamiste vahel vastavalt väljatöötavale korrale.

Biojäätmete kogumiseks kodukompostrite ja biolagunevate jäätmete konteinerite jagamise kord (Pärnu linnavalitsuse 23.01.2023 määrus nr 2)
07.02.2023 Reedel algab biojäätmete konteinerite ja kodukompostrite soodushinnaga müük
30.01.2023 Kiirematel on võimalik biojäätmete konteiner või kodukomposter odavamalt osta

EL kaasrahastus
Pärnu linnavalitsus osaleb koostöös Sotsiaalkindlustusametiga projektis „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses". Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Projekti eesmärk on katsetada psüühilise erivajadusega inimeste abistamisel teenuskomponentidel põhinevat lähenemist ja testida korraldusskeemi, kus psüühilise erivajadusega inimeste teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus. 

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli pilootprojekt kohaliku omavalitsuse korralduse baasil viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi prioriteetse suuna „Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult väljalangemise ennetamine“ alategevuse „Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise soodustamine“ tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine“ raames.

Uues teenusmudelis käsitletakse inimesele ja tema lähedastele osutatavat abi ühe tervikliku teenusena. See kujuneb iga abivajaja puhul personaalselt tema vajadustele vastavatest tegevustest ehk teenuskomponentidest. Abi- ja toetusmeetmete korraldamisel saab teenuse saaja ja vajadusel tema lähedased, ka personaalset tuge spetsialistilt, kes nõustab ja koordineerib koostööd teiste osapooltega (sh teenuskomponentide osutajatega, sidusvaldkondade partneritega) nii toetussüsteemi sisenemisel kui kogu toetussüsteemis liikumisel.

Projekti piloteeritava teenusmudeli sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud, kelle puhul on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:
1) vähemalt 16- aastane
2) isikul ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust;
3) sihtgrupp vastab ühele järgmistest tingimustest: a. isik on erihoolekandeteenusel, kuid tema abivajadus on muutunud, mille tõttu on vajalik teenuse vahetus (nt vajab vähesema toetusega teenust), b. isik ei kasuta veel erihoolekandeteenuseid, kuid on SKA erihoolekandeteenuse järjekorras, või c. isik vajab KOV sotsiaaltöötaja või SKA juhtumikorraldaja hinnangul toimetulekuks ja ühiskonnas osalemiseks või tööturule sisenemiseks toetavaid ja integreeritud teenuseid.

ISTE projekt on võimaldanud toetada abivajajate iseseisvat toimetulekut suurendades nende enesekindlust ja motiveerides neid, võimaldanud toetada pereliikmeid ja vähendanud erihoolekandeteenuste järjekorda. Projekt on võimaldanud asutuste vahelise koostöö parema toimimise, läbi mille on kohalikul omavalitsusel hea ülevaade kliendist ja teenuseosutamisest.

ISTE projekt pakub inimestele tuge nende kodukohas, pakub tuge tegevustes, millega endal võib olla keeruline toime tulla. Sinu jaoks on olemas inimene, kelle poole saad vajadusel pöörduda. Vajadusel saab tuge ka Sinu pere.

Vaata lisaks:
ISTE teenusemudeli tutvustus (Sotsiaalkindlustusamet)
Infoleht abivajajale

Teenusmudeli rakendamine Pärnu linnas

• Pärnu linn osales projekti II etapis 2020–2021, jätkuprojektis 2022 ning perioodil 2023–2024
• Sihtrühmaks on raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega isikud, kelle elukoht on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linn.

2023–2024
Projekti rahastamine: Euroopa Sotsiaalfond, TAT „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus“
Omafinantseering = 0
Projekti maksumus 631 554 eurot
Projekti elluviimise aeg: 01.01.2023–31.12.2024
Perioodil on 55 teenuskohta

2022
Projekti rahastamine: Euroopa Sotsiaalfondist
Omafinantseering: 0
Projekti toetussumma ja maksimaalne rahaline maksumus: 243 540,00
Projekti elluviimise aeg: 01.01.2022–31.12.2022
Projekti raames osutatakse teenust 50-le abivajavale Pärnu linna elanikule.

2020–2021
Projekti rahastamine: Euroopa Sotsiaalfondist
Omafinantseering: 0 eurot
Projekti toetussumma ja maksimaalne rahaline maksumus: 478 080 eurot
Projekti elluviimise aeg: 17.02.2020–31.12.2021
Projekti tulemusel osutati teenust 50 abivajavale Pärnu linna elanikule

Teenused ja teenuseosutajad

Projekti raames osutavad teenuseosutajad abivajajatele senistest erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenustest erineva sisulise ülesehitusega teenust (nö teenuskomponentidest koosnevat teenust), mis põhineb seni erihoolekande- ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste osaks olevatel tegevustel ning mida on teenusdisaini protsessi käigus vajaduspõhiselt täiendatud.

2023
• 
Pärnu Sotsiaalkeskus, MTÜ Sotsiaalne Kaasatus, MTÜ Pesapuu, Pärnu Haigla Psühhiaatriakliiniku Päevakeskus, OÜ Vaarikasaar ning OÜ Solve et Coagula. 2024. aastaks sõlmitakse uued lepingud.
Teenuste hinnakiri 2023

• 2022: Pärnu Sotsiaalkeskus, MTÜ Sotsiaalne Kaasatus, MTÜ Pesapuu, Pärnu Haigla Psühhiaatriakliiniku Päevakeskus, OÜ Solve et Coagula
• 2020–2021: Pärnu Sotsiaalkeskus ja MTÜ Sotsiaalne Kaasatus. 

Teenusmudel

Teenusmudelis käsitletakse psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatavat abi tervikliku integreeritud teenusena, mis põimitakse iga abivajaja puhul kokku personaalselt tema toetamiseks vajalikest tegevustest (ehk teenuskomponentidest). Erihoolekande ja sotsiaalse rehabilitatsiooniteenuste tegevused on jagatud teenuskomponentideks, mida kombineeritakse vastavalt inimese vajadustele. Igale teenusmudeli piloteerimises osalevale abivajajale tagab personaalse toe konkreetne sotsiaalhoolekande praktik (baastoetuse osutaja töötaja), kes teda nõustab, juhendab ja koordineerib inimese eluolukorrale vastavalt võrgustikutööd vajalike teiste osapooltega, sh lisateenuskomponentide osutajatega ja sidusvaldkondade partneritega.

Inimesele vajalike teenuskomponentide ja nende tegevuste planeerimisega tegeleb teenusmudelis baastoetuse osutaja. Eesmärk on personaalse tegevusplaani koostamine, teenuskomponentide planeerimine ja teenuskomponentide osutajatega seostamine. Järjepidevalt, kogu projekti perioodi vältel, jälgitakse abivajaduse muutumist, hinnatakse senise teenuse tulemuslikkust ning vastavalt muutustele planeeritakse vajadusel inimesele osutatava teenuspaketi sisu ümber. Tegevusplaan, sinna planeeritud teenuskomponendid ja selle muudatused kooskõlastatakse KOViga, kes on vastutab vajalike teenuskomponentide olemasolu ja eelarve eest.

Koostöövalmis abivajaja puhul koostab baastoetuse osutaja koos abivajaja (ja/või lähedastega) personaalse tegevusplaani. Tegevusplaani koostamisel võib baastoetuse osutaja aluseks võtta endale ja inimese vajadustele sobiva metodoloogia, kuid see peab olema kaasav (st abivajaja ja lähedased on teadlikud teenussüsteemi võimalustest ning neid toetatakse informeeritud valikute tegemisel) ning võtma aluseks abivajaduse hindamise tulemused (st teenuse planeerimine ja eesmärkide seadmine peab lähtuma tuvastatud abivajaduse tasemest erinevates eluvaldkondades). Isiku puhul, kes ei ole valmis koostööks, koostatakse toetusplaan.

Toetusplaani koostamisse kaasatakse võimalusel abivajaja lähedased jt olulised võrgustiku liikmed. Toetusplaani eesmärgiks on üldjuhul abivajajaga kontakti loomine ning koostöövalmiduse saavutamine taastumisprotsessi toetamisel ja abi vastuvõtmiseks. Koostöövalmiduse saavutamisel vaadatakse toetusplaan üle ja asutakse koostama inimesele personaalset tegevusplaani. Plaani elluviimise etapis teevad koostööd baastoetuse osutaja, lisatoetuse osutaja(d) ning KOV, et pakkuda paindlikku ja terviklikku teenust, mis arvestab inimeste personaalset toetusvajadust kõigis eluvaldkondades.

Teenuse pakkumine toimub läbi lisatoetuse teenuskomponentide, mida võivad pakkuda erinevad teenuseosutajad (sh baastoetuse osutaja). Komponendipõhine lähenemine võimaldab kombineerida ühte teenuspaketti nii tänaseid erihoolekande ja rehabilitatsiooniteenuse sisutegevusi kui ka kogukonna ressursse. Plaani elluviimise etapis jätkub baastoetuse osutamine.

Baastoetuse osutaja ülesanne on plaani elluviimise raames võrgustiku töö koordineerimine - sh sotsiaalse võrgustikuga suhtlemine. Toetuse eesmärgiks on terviklik personaalne juhtumikorraldus (sh informeerituse protsessist, lihtne ja arusaadav dokumentatsioon, arusaadav ülevaade teenussüsteemi toimimise põhimõtetest, toetus teenuskomponentidega tutvumiseks koha peal jms). Baastoetuse pakkuja tagab abivajajale võimalikult kiire, lihtsa ja arusaadava asjaajamise teenuskomponentide kättesaadavuse tagamiseks. Baastoetuse osutaja tagab teenusplaani elluviimise koostöös lisatoetuse komponentide osutajate ja KOViga, Baastoetuse osutaja tagab planeeritud lisatoetuse komponentide kättesaadavuse abivajajale.

Lisatoetuse eesmärk on pakkuda paindlikkust ja terviklikku lähenemist teenuse sisu planeerimisel, mis arvestaks kõiki eluvaldkondi. Lisatoetuse teenuskomponendi osutaja vastutab oma teenuskomponendi sisuliste tegevuste ja teenuskomponendi kvaliteedi eest

Vaata lisaks:
• 10.01.2022 Psüühilise erivajadusega inimene saab igapäevaeluga toimetulekuks vajalikku tuge
• 26.08.2020 Psüühikahäiretega inimesed ja nende lähedased saavad vajalikku tuge

• Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses II

Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanism logo


Projekti nimi: Pärnu energia- ja kliimakava 2030 koostamine
Projekti kood: 


Projekti rahastamine: Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanism
Toetussumma: 43 744,32
Omafinantseering: 4860,48
Projekti kogumaksumus: 48 604,8

Projekti elluviimise aeg: 11.10.2021–11.06.2022

Projekti eesmärk on koostöös ekspertide ja partneritega parandada Pärnu elanike ja erinevate sidusrühmade teadlikkust kliimamuutustega kaasnevatest ohtudest ja võimalustest ning leppida kokku tegevused kliimamõjude leevendamiseks. Kaardistame olemasoleva olukorra ning viime läbi baasinventuuri. Baasinventuur peab andma ülevaate küttesoojuse ja elektrienergiatootjatest, tarbimisest, kütuste kasutamisest ning kaasuvatest CO2 heitkogustest. Koostame strateegilistest suundadest lähtuva tegevuskava ning kaasame protsessi linna kodanikud.


Vaata lisaks:

27.06.22 Tänasest saab tutvuda Pärnu energia- ja kliimakavaga
07.06.22 Antti Roose räägib Pärnu linna energia- ja kliimakava koostamisest (Tre Raadio saade "Pärnu pooltund")
03.06.22 Roheprofessor Antti Roose: Sajandi keskpaigaks kahekordistub kuumade päevade arv (Pärnu Postimehe taskuhääling)
02.06.22 Pärnu kutsub avalikule kliimakava arutelule
02.06.22 Omavalitsuste rohevisioon: päikesejaamad ametihoonetele, rohelus parklatesse ja sensorid-loendurid linnaruumi (Pärnu Postimehe tasuline artikkel)
02.06.22 Uuringust ilmnes, et Pärnus tangitakse kütust kolm korda rohkem kui maakonnalinnades keskmiselt (Pärnu Postimehe tasuline artikkel
02.06.22 Kas inimestele võiks rattaga tööl käimise eest maksta? (Pärnu Postimehe tasuline artikkel)
01.06.22 Suvepealinn kutsub: tule Pärnu linna kliimakava avalikule arutelule
13.09.21 Pärnu linn hakkab koostama kliima- ja energiakava

Kredex logo

Projekti nimi: Pärnu linn, Suur-Jõekalda 1 lammutamine
Projekti kood: KOV 300


Projekti rahastamine: Sihtasutus KredEx
Toetussumma: 8 395
Omafinantseering: 3 598
Projekti kogumaksumus: 13 848

Projekti elluviimise aeg: 15.07.2021–14.07.2022

Projekti eesmärgiks on lammutada Pärnu linnale kuuluval, Suur-Jõekalda 1 kinnistul, maa sees olev reoveesettemahuti, mida tänapäeval enam ei kasutata. Tegemist on vana, üle 60 a vanuse raudbetoon ehitisega, mis on eluohtlik, seda enam, et on varjatud.

Kredex logo

Projekti nimi: Pärnu linn, Väike-Jõe 20 lammutamine
Projekti kood: KOV 301

Projekti rahastamine: Sihtasutus KredEx
Toetussumma: 13286
Omafinantseering: 1408
Projekti kogumaksumus: 5336

Projekti elluviimise aeg: 15.07.2021–14.07.2022

Väike -Jõe 20 kinnistu paikneb Jaansoni raja ääres ja uues arenevas jõe äärses piirkonnas. Projekti eesmärgiks on lammutada Pärnu linnale kuuluval, Väike -Jõe 20 kinnistul, kasutusest välja langenud ja väga amortiseerunud hoone, parandades seeläbi elukeskkonda funktsionaalsust ja turvalisust.

EL sotsiaalfond
Projekti nimi: Väljaspool kodu osutatava päevahoiuteenuse ja koduteenuse arendamine Pärnu linnas
Projekti kood: 2014-2020.2.02.20-0324

Projekti rahastamine: Euroopa Liidu Sotsiaalfond
Toetussumma: 128 532,03
Omafinantseering: 42 844,02
Projekti kogumaksumus: 171 376,05
Projekti elluviimise aeg: 01.10.2021 - 30.09.2023

Hooldusvajadusega inimesed ning nende lähedased saavad Pärnu linnas elada iseseisvat ja inimväärset elu saades selleks omavalitsuselt vajalikku tuge.

Inimeste abistamiseks ja pereliikmete hoolduskoormuse vähendamiseks parandame päevahoiuteenuse kättesaadavust ning pakume koduanduri rakendust, et nad ei peaks oma lähedaste hooldamise tõttu jääma aktiivsest tööelust eemale.

Tugigrupid võimestavad nii omastehooldajaid nende rolli täitmisel kui ka algavas või kerges faasis dementsusega inimesi.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu FondProjekti nimi: Visit Pärnu kui jätkusuutlik, turvaline ja külalislahke sihtkoht

Projekti kood: 2014-2020.5.01.21-2592

Projekti rahastamine: Koostööprojekti rahastatakse läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest
Toetussumma: 50 000 eurot. Toetuse määr 100%
Omafinantseering: 0,00 eurot
Projekti kogumaksumus: 50 000 eurot
Projekti elluviimise aeg: 01.06.2021-31.08.2023

Projekti eesmärgiks on suurendada Pärnu sihtkoha atraktiivsust arendades Pärnut kui jätkusuutlikku, turvalist ja külalislahket sihtkohta. Samuti töötada välja võimalikest variantidest parim piirkonna arendus- ja juhtimise kontseptsioon. Projekti eesmärkide täitmine annab sihtkohale võimaluse arenguhüppeks nii digitegevuste, uudsete toodete/teenuste ning koostöömudelite näol.

Veebilehel kasutatakse küpsiseid