Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pärnu linna arengudokumentide ja eelarvestrateegia koostamise kord


Koostamised, avalikustamised
  28. juulil toimub arengukava 2035 muudatuste ja eelarvestrateegia 2023–2027 ning kliima- ja energiakava 2030 arutelu. Vaata lähemalt...


Pärnu linna arengukava aastani 2035
Arengukava terviktekst
Arengukava muudatused 2021 (Pärnu linnavolikogu 16.09.2021 määrus nr 15)
Arengukava kinnitamine (Pärnu linnavolikogu 04.10.2018 määrus nr 43)

Pärnu arengusuunad 2035 (arengukava ülevaade)
Pärnu linna eelarvestrateegiad
• Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“
Pärnu turismistrateegia 2025 ; Lisa 5 muudatus - tegevuskava 2022
• Pärnu linna haridusvaldkonna arengukava 2013-2025
Pärnu linna haridus- ja noortevaldkonna strateegia 2021-2035
• Pärnu linna haridusasutuste arengukavad
• Pärnu linna kultuuri- ja spordivaldkonna strateegiaga aastateks 2022–2030

• Pärnu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia aastani 2014-2020
• Pärnu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskava
• Sotsiaalhoolekande arengukava aastani 2025
• Pärnu linna jäätmekava aastateks 2019-2023
• Pärnu linna sademevee arendamise strateegia ja tegevuskava aastani 2026
• Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2036
• Pärnu Agenda 21 (säästvat arengut toetav tegevusplaan)

Audru osavald
• Audru valla energeetika arengukava
• Audru valla soojusmajanduse arengukava 2016-2026

Paikuse osavald
• Paikuse aleviku arengukava 2011-2016 ja Seljametsa küla arengukava 2011-2024

Pärnu visioon 2050
P2rnuvisioon2050 2

P2rnu arengukava2035 tiitel

arengusuunad2035
HNS21turisimistrateegia

Veebilehel kasutatakse küpsiseid