Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pärnu linna arengudokumentide ja eelarvestrateegia koostamise kord


Pärnu linna arengukava aastani 2035
Arengukava terviktekst (kehtib kuni 31.12.2022)
Arengukava muudatused 2022 (Pärnu linnavolikogu 15.09.2022 määrus nr 19, kehtivad al 01.01.2023)
Arengukava kinnitamine (Pärnu linnavolikogu 04.10.2018 määrus nr 43)

Pärnu arengusuunad 2035 (arengukava ülevaade)
Pärnu linna eelarvestrateegiad
• Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“
Pärnu turismistrateegia 2025 ; Lisa 5 muudatus - tegevuskava 2022
• Pärnu linna haridusvaldkonna arengukava 2013-2025
Pärnu linna haridus- ja noortevaldkonna strateegia 2021-2035
• Pärnu linna haridusasutuste arengukavad
• Pärnu linna kultuuri- ja spordivaldkonna strateegiaga aastateks 2022–2030

• Pärnu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia aastani 2014-2020
• Pärnu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskava
• Sotsiaalhoolekande arengukava aastani 2025
Pärnu energia- ja kliimakava 2030
• Pärnu linna jäätmekava aastateks 2019-2023
• Pärnu linna sademevee arendamise strateegia ja tegevuskava aastani 2026
• Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022-2036
• Pärnu Agenda 21 (säästvat arengut toetav tegevusplaan)

Audru osavald
• Audru valla energeetika arengukava
• Audru valla soojusmajanduse arengukava 2016-2026

Paikuse osavald
• Paikuse aleviku arengukava 2011-2016 ja Seljametsa küla arengukava 2011-2024

Pärnu visioon 2050
P2rnuvisioon2050 2

P2rnu arengukava2035 tiitel

arengusuunad2035
HNS21turisimistrateegia

Veebilehel kasutatakse küpsiseid