Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

2023 Kohalike toodete/tooraine kasutamine Pärnumaa turismiettevõtetes
2023 Pärnu kui turismisihtkoha kuvand kohalike elanike silme läbi
2023 Pärnu linna alkoholimüügi piirangute mõju-uuring
2023 Pärnu linna koolisööklate külastus 2022/2023 õppeaastal (november)
2023 Pärnu linna koolisööklate külastus 2022/2023 õppeaastal (mai)
2022 Pärnu linna elanike rahuololu uuring
2022 Pärnu turismisihtkoha külalislahkuse uuring
2022 Pärnu linna, Pärnumaa, Soomaa ja Matsalu rahvusparkide kestliku turismi uuring
2022 Pärnu uuring Soome sihtturu kohta
2021 Pärnu linna noorte rahuolulu uuring
2020 Pärnu linna koolide menüüde analüüs
2020 Pärnu linna lasteaedade menüüde analüüs 
2020 Pärnu kui turismisihtkoha kuvand kohaliku elaniku silme läbi
2020 Pärnu spordiklubide toimetulek eriolukorras
2019 Pärnu linna liiklusuuring (vaata varasemaid allpool - korduvad uuringud)
2019 Soome turist Pärnus
2019 Pärnu elanike rahulolu kodukoha elukeskkonnaga: raport ; lühikokkuvõte ; esitlus
2019 Pärnu haridusteenuse vajaduse prognoos aastani 2040
2019 Pärnu talvekülastaja
2017 Pärnu kesklinna ja Papiniidu keskuste arengu prognoos
2017 Ülevaade Pärnu linna ettevõtlusest
2017 Pärnu linna külalised perioodil mai-september 2014-2017
2017 Pärnu linna täiskasvanud elanike tervisekäitumise uuring
2016 Pärnu kooliõpilaste eluviisi uuring 2015/2016 õa
2015 Õpetajate uuring 2014/2015
2015 Pärnu linna külalised perioodil mai-september 2014-2015
2015 Pärnu jalgrattateede sobivusanalüüs
2014 Pärnu ranna suvekaubanduse ja infrastruktuuri hetkeolukord
2014 Kohalike elanike hoiakud Pärnu taastatava rannaniidu (ökosüsteemiteenuste) suhtes
2014 Vene turistid Pärnus
2014 Noorte vaba aja sisustamise võimalused Pärnu linnas 
2013 Lastega perede sihtrühma rahulolu Pärnu kui turismisihtkohaga
2013 Huviväärsuse turundamine Pärnu Rannaniidu Looduskaitseala näitel
2011 Pärnu linna jalgratturite loendus ja küsitlus
2010 Tervishoiuteenuste kättesaadavus 
2009 Noorte vaba aja sisustamise võimalused Pärnu linnas 
2009 Noorte hinnang Pärnu linnaruumile ja elukeskkonnale (esitlus)
2008 Pärnu linna elanike kultuuritarbimise uuring
2008 Pärnu turvalisus
2008 Pärnu ettevõtluskeskkond
2007 Rahulolu sotsiaalteenustega Pärnu linnas
2007 Rahvastikuprotsessidest ja -struktuurist Pärnu linnas
2006 Pärnu linna ühistranspordi uuring 
2006 Projekt KUTUR kuurordi-, kultuuri- ja turismiprojekt 2005-2006
2006 Ülevaade korteriomanike struktuurist 
2005 Huvialahariduse olukorrast Parnu linnas
2005 Kohalike elanike turismiuuring
2005 Pärnumaa rahvastikuprognoos 2000-2025; Rahvastikuprognoosi vanusstruktuur Pärnu Pärnumaa Tagamaa
2004 Tervishoiuteenuste kättesaadavus (esitlus)
2004 Rahulolu linnavalitsuse ja volikoguga (esitlus)
2004 Pärnu linna riskianalüüs

Korduvad
Pärnu liiklusuuring 2006 ; 2009 ; 2014 ; 2019
Pärnu linna külalised perioodil mai-september 2014-2015 ; 2014-2017
Pärnu kevad-talvine külaline 2004 ; 2005 ; 2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2011
Pärnu suvekülaline 2003 2004 ; 2005 ; 2006 ; 2007 ; 2008 ; 2009 ; 2010 ; 2011 ; 2016 ; 2018
Kuldne Oaas 2008 ; 2009 ; 2010
Pärnu elanike elukeskkond 2002 ; 2012
Linnad külalise pilgu läbi 2003 ; 2008
Riskikäitumine Pärnu linna kooliealiste õpilaste seas 2000 ; 2006 ; 2011

Lõputööd / õpilastööd
2020 Jana Liivrand. Kohalikule kogukonnale suunatud kultuurisündmuste arendamine Pärnu linna näitel


Jääfestival 2011
Catry Roosalu. Sündmuste sotsiaal-kultuuriline mõju kohalikule elanikkonnale Pärnu Jääfestivali näitel
Piret Karis. Pärnumaa turismisihtkoha klastri liikmete rahuolu Jääfestivali korraldusega
Eesti Konjuktuuri Instituut. Eestis toimuvate kultuuri- ja spordisündmuste regionaalse majandusliku mõju hindamine ning analüüs – Pärnu Jääfestivali näitel

Veebilehel kasutatakse küpsiseid