Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Tervisedendus on rahvatervise valdkond, mis tegeleb terviseriskide ennetamise ja vähendamisega ning selles valdkonnas inimeste teadlikkuse tõstmisega. Tervisedenduse tegevuste eesmärk on suurendada inimeste võimekust omada enda tervise üle kontrolli ning seeläbi oma tervist tugevdada. 

Pärnu linna tervisedenduslikuks eesmärgiks on sihipäraselt arendada tervist toetavat elukeskkonda ning luua linnaelanikele võimalusi tervist väärtustavateks valikuteks.

Teemad, millega tegeletakse:
• laste ja noorte tervise edendamine
• vaimse tervise väärtustamine ja ennetustöö
• tervise edendamine paikkonnas
• tervise edendamine töökohtadel
• tervisliku toitumise tutvustamine ja edendamine
• terviseprojektide toetamine
• terviseteadlikkuse tõstmine
• vigastuste ennetamine ja vähendamine
• alkoholi liigtarvitamise ennetamine
• uimastite tarvitamise ennetamine
• tubakatarvitamise vähendamine
• vähi ennetamine ja varajane avastamine
• muud tervist edendavad tegevused

Vaata lisaks:
Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030
Tervise Arengu Instituut
terviseinfo.ee
toitumine.ee
alkoinfo.ee
narko.ee


Tervislik linn

2017. aastal on koostatud Pärnu linna terviseprofiil, millest tulenevalt kavandatakse elanikkonna tervist väärtustava hoiaku ja käitumisele ning eluviisi kujundamisele suunatud tegevusi.

Pärnu on roheline linn: kogu linnast on tervelt viiendik kaetud parkide, haljasalade, puiesteede ja teiste rohealadega. Pärnus on loodud üle 70 kilomeetri kergliiklusteid. Kevadest sügiseni tegutseb linnas arvukalt erinevaid rattalaenutusi, kust saab jalgratta rentida mõneks tunniks, päevaks või ka pikemaks perioodiks.

Linna lasteaiad on liitunud tervist edendavate lasteaedade võrgustikuga ning paljud koolid on liitunud tervist edendava kooli ning liikuma kutsuva kooli võrgustikuga. Pärnu linnavalitsuse poolt on seatud peamiseks eesmärgiks edendada liikumisharrastust kogu elukaare ulatuses.

Viimastel aastatel on suurematest objektidest lisandunud kaua oodatud Munamäe skatepark, lastestaadioni renoveeritud korvpalliväljak ja Mai korvpalliväljak. Lisaks on koolivälisel ajal võimalik staadionitel erinevaid alasid harrastada, seda nii lastel kui täiskasvanutel. Samuti leidub linnas mitmeid välijõusaale ning discgolfi parke, mis on tasuta kasutamiseks. Talvisel ajal on väga suures kasutuses Raeküla metsade suusarajad. Jooksvalt uuendatakse ka laste mänguväljakuid üle linna.

Kõik need tegevused annavad Pärnu linna elanikele ja külalistele palju erinevaid võimalusi liikumiseks, igapäevase käitumise kujundamiseks, võimaldavad inimestel suurendada kontrolli tervist mõjutavate tegurite üle ja selle kaudu muuta oma tervist paremaks. Pärnu linn areneb ning loob linna elanikele ja külalistele võimalusi tervislike valikute tegemiseks.


Vaata lisaks:
• Pärnu linna tervise- ja heaoluprofiil (2024)
Pärnu linna tervisenõukogu
Tervistedendavad lasteaiad Pärnus
Tervistedendavad koolid Pärnus
Pärnu kergliiklusteed ja terviserajad
Tervistedendavate töökohtade võrgustik


Pärnu linn toetab kohalikke terviseprojekte

Olulist rolli elanikkonna tervise arendamisel omab kohalik omavalitsus. Pärnu linn on seni kaasanud tervise edenduse töösse mitmeid elanike ühendusi, klubisid, seltse ja teisi erinevaid sihtrühmi mittetulundussektorist. Aga mida rohkem on kaasatud elanikkonda, seda enam muutuvad tervislikud eluviisid ühiskonnas enesest mõistetavaks elunormiks. Pikenevad tervena ja aktiivselt elatud eluaastad. 

Pärnu linnavalitsus toetab linna eelarvest erinevatele sihtgruppidele suunatud tervistedendavaid tegevusi projektipõhiselt. Üheks toetuse andmise eesmärgiks on läbi haigusi ennetavate ja tervistedendavate projektide kujundada elanikes tervist väärtustavat eluhoiakut ja teadlikku terviskäitumist. Projektid peaksid järgima tervisedenduse prioriteete ja olulisi tegevusvaldkondi ning haarama võimalikult laiemat elanikkonda. Loe lähemalt: Terviseprojektide toetus.

Veebilehel kasutatakse küpsiseid