Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Tervisedendus on rahvatervise valdkond, mis tegeleb terviseriskide ennetamise ja vähendamisega ning selles valdkonnas inimeste teadlikkuse tõstmisega. Nende tegevuste eesmärk on suurendada inimeste võimekust omada enda tervise üle kontrolli ning seeläbi oma tervist tugevdada.

Teemad, millega tegeletakse:
• alkoholi liigtarvitamise ennetamine
• HIV-i ennetamine
• laste ja noorte tervise edendamine
• narkomaania ennetamine
• tervise edendamine paikkonnas
• tervise edendamine tervishoiuasutustes
• tervise edendamine töökohtadel
• toitumine
• tubakatarvitamise vähendamine
• tuberkuloositõrje
• vähi ennetamine ja varane avastamine

Vaata lisaks:
Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030
• Tervis ja heaolu (Tervise Arengu Instituut)


Pärnu linn toetab kohalikke terviseprojekte

Olulist rolli elanikkonna tervise arendamisel omab kohalik omavalitsus. Pärnu linn on seni kaasanud tervise edenduse töösse mitmeid elanike ühendusi, klubisid, seltse ja teisi erinevaid sihtrühmi mittetulundussektorist. Aga mida rohkem on kaasatud elanikkonda, seda enam muutuvad tervislikud eluviisid ühiskonnas enesest mõistetavaks elunormiks. Pikenevad tervena ja aktiivselt elatud eluaastad. 

Pärnu linnavalitsus toetab linna eelarvest erinevatele sihtgruppidele suunatud tervistedendavaid tegevusi projektipõhiselt. Üheks toetuse andmise eesmärgiks on läbi haigusi ennetavate ja tervistedendavate projektide kujundada elanikes tervist väärtustavat eluhoiakut ja teadlikku terviskäitumist. Projektid peaksid järgima tervisedenduse prioriteete ja olulisi tegevusvaldkondi ning haarama võimalikult laiemat elanikkonda. Loe lähemalt: Terviseprojektide toetus.

Vaata ka:
Tervistedendavad lasteaiad Pärnus
Tervistedendavad koolid Pärnus

Tervistedendavate töökohtade võrgustik
Pärnu kergliiklusteed ja terviserajad
• Terviserajad Pärnumaal

Veebilehel kasutatakse küpsiseid