Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Tervisedendus on rahvatervise valdkond, mis tegeleb terviseriskide ennetamise ja vähendamisega ning selles valdkonnas inimeste teadlikkuse tõstmisega. Tervisedenduse tegevuste eesmärk on suurendada inimeste võimekust omada enda tervise üle kontrolli ning seeläbi oma tervist tugevdada. 

Pärnu linna tervisedenduslikuks eesmärgiks on sihipäraselt arendada tervist toetavat elukeskkonda ning luua linnaelanikele võimalusi tervist väärtustavateks valikuteks.

Teemad, millega tegeletakse:
• laste ja noorte tervise edendamine
• vaimse tervise väärtustamine ja ennetustöö
• tervise edendamine paikkonnas
• tervise edendamine töökohtadel
• tervisliku toitumise tutvustamine ja edendamine
• terviseprojektide toetamine
• terviseteadlikkuse tõstmine
• vigastuste ennetamine ja vähendamine
• alkoholi liigtarvitamise ennetamine
• uimastite tarvitamise ennetamine
• tubakatarvitamise vähendamine
• vähi ennetamine ja varajane avastamine
• muud tervist edendavad tegevused

Vaata lisaks:
Rahvastiku tervise arengukava 2020-2030
Tervise Arengu Instituut
terviseinfo.ee
toitumine.ee
alkoinfo.ee
narko.ee


Tervislik linn

2017. aastal on koostatud Pärnu linna terviseprofiil, millest tulenevalt kavandatakse elanikkonna tervist väärtustava hoiaku ja käitumisele ning eluviisi kujundamisele suunatud tegevusi. 

Pärnu linna suurimaks tervisedenduslikuks projektiks on olnud liitumine WHO Euroopa Tervislike Linnade Võrgustikuga. Organisatsioon kureerib Euroopa tervislike linnade liikumist, mis hõlmab Euroopa riikide tervislike linnade võrgustike tegevust ja tervislike linnade arendamist. Tervislike linnade liikumine on tulevikku suunatud tegevus, mille põhimõtteks on inimese tervisliku seisundi ja turvalise elukeskkonna loomine ja tagamine tulevastele põlvedele.

Osalemine võrgustikus on andnud linnale kogemusi mitmetes arenguga seotud valdkondades ja loonud võimaluse saada teistelt Euroopa linnadelt nende teadmisi ja kogemusi. Järgides WHO põhimõtteid ning arengustrateegiaid kogu Euroopas, on Pärnus asutud tervist toetava linnakeskkonna sihipärasele arendamisele, väärtustatakse ümbritsevat linnakeskkonda ja elutingimusi. 

Pärnu linn on osalenud võrgustiku tegevustes täievolilise liikmena alates III faasist. Osalemine on andnud linnale kogemusi mitmetes arenguga seotud valdkondades ja loonud võimaluse saada teistelt Euroopa linnadelt nende teadmisi ja kogemusi. Järgides WHO põhimõtteid ning arengustrateegiaid kogu Euroopas, on asutud tervist toetava linnakeskkonna sihipärasele arendamisele, väärtustatakse ümbritsevat linnakeskkonda ja elutingimusi.

Vaata lisaks:
• Pärnu linna terviseprofiil
Pärnu linna tervisenõukogu
Tervistedendavad lasteaiad Pärnus
Tervistedendavad koolid Pärnus
Pärnu kergliiklusteed ja terviserajad

Tervistedendavate töökohtade võrgustik
• WHO European Healthy Cities Network


Pärnu linn toetab kohalikke terviseprojekte

Olulist rolli elanikkonna tervise arendamisel omab kohalik omavalitsus. Pärnu linn on seni kaasanud tervise edenduse töösse mitmeid elanike ühendusi, klubisid, seltse ja teisi erinevaid sihtrühmi mittetulundussektorist. Aga mida rohkem on kaasatud elanikkonda, seda enam muutuvad tervislikud eluviisid ühiskonnas enesest mõistetavaks elunormiks. Pikenevad tervena ja aktiivselt elatud eluaastad. 

Pärnu linnavalitsus toetab linna eelarvest erinevatele sihtgruppidele suunatud tervistedendavaid tegevusi projektipõhiselt. Üheks toetuse andmise eesmärgiks on läbi haigusi ennetavate ja tervistedendavate projektide kujundada elanikes tervist väärtustavat eluhoiakut ja teadlikku terviskäitumist. Projektid peaksid järgima tervisedenduse prioriteete ja olulisi tegevusvaldkondi ning haarama võimalikult laiemat elanikkonda. Loe lähemalt: Terviseprojektide toetus.

Veebilehel kasutatakse küpsiseid