Arhitektuurivõistluse eesmärgiks on saada parim arhitektuurne ja konstruktiivne lahendus Pärnu Raba – Lai tänava sillale ja sillakoridoriga seotud liikluslahendusele ning külgneva ala maastikuarhitektuursele ja linnaruumilisele lahendusele.

Võistlusala asub Pärnu kesklinna ja Rääma linnaosa piiril Pärnu jõe paremkaldal asuva Raba tänava ning vasakkaldal asuva Laia tänava vahelisel alal. Võistlusala pindala kokku on 53,8 ha. Võistlusalasse jäävad järgmised kinnistud: Lai tn 24 (62510:131:4350), Lai tn 26 (62510:131:9611), Paremkalda kallasrada L4 (62507:018:0002), Raba tänav T2 (62507:018:0001), Rääma tn 23 (62507:018:3540).

Arhitektuurivõistluse alused:
» Raba-Lai tänava silla detailplaneering (I etapi alas) (kehtestatud Pärnu Linnavolikogu 26.092019 otsusega nr 70)
» Pärnu linnavalitsuse ja EAL-i vaheline leping arhitektuurivõistluse läbiviimiseks (06.06.2019 nr 8-4/717-70)
» EALi arhitektuurivõistluste juhend 2013

Konkursil osalemine ja tingimused
» Ideekonkurss algab hanke avaldamisega riigihangete registris (RHR) (viitenumber 217156)
» Konkursil osalemiseks, teavituste saamiseks ja küsimuste esitamiseks peab osaleja RHR-s hanke juurde registreeruma 
» Ideekonkursi materjalid (riigihanke alusdokumendid, võistlusülesanne- ja juhend)

Küsimuste esitamine
» Võistlusülesande ja kavandi arhitektuurse lahenduse kohta küsimuste esitamise viimane päev on 26. veebruar 2020
» Konkursi dokumentide kohta küsimuste esitamise viimane päev on 3. märts 2020

Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 10. märtsil 2020 kell 16.00

» Pakkumuse kvalifitseerimis- ja vastavusdokumendid tuleb selleks tähtajaks esitada RHR-s
» Ideekavandi võistlustööd sisaldavad materjalid (pakend) tuleb samaks tähtajaks tuua Pärnu linnavalitsusse või saata omal vastutusel postiga või kulleriga (Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn)
 

» Pakkumused avatakse e-RHR-is 10.03.2020 kell 16.00
» Tulemused avalikustatakse 2020. aasta 17. nädalal
» Projekteerimistööde orienteeruv periood on 2020. aasta III kvartal kuni 2021. aasta II kvartal 

» Hankija: Pärnu Linnavalitsus
» Kaaskorraldaja: MTÜ Eesti Arhitektide Liit, volitatud isik Ingrid Mald,  511 0571,  info[at]arhliit.ee, www.arhliit.ee
» Ideekonkursi läbiviija: Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakond, 444 8330, planeerimine[at]parnu.ee
» Ideekonkursi eest vastutav isik: linnakujunduse spetsialist Janno Poopuu, 444 8346, janno.poopuu[at]parnu.ee
» Hankija kontaktisik: riigihangete peaspetsialist Eve Kukk, 444 8312, eve.kukk[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid