Seoses eriolukorraga ei toimu planeeringute ja projekteerimistingimuste avalikke väljapanekuid ja avalikke arutelusid!

 Detailplaneeringute, üldplaneeringu ja projekteerimistingimuste avalike väljapanekute ja arutelude läbiviimise toimingud on edasi lükatud, kuna pole võimalik järgida planeerimisseaduses ettenähtud tähtaegu

Pärast eriolukorra lõppemist korraldatakse uued avalikud väljapanekud ja arutelud või pikendatakse tähtaegu

Olukorra selginedes annab linnavalitsus muudatustest teada linna veebilehel ning üleriigilise levikuga ajalehes
 Lisainfo: Planeeringute menetlemine eriolukorra tingimustes (planeerimine.ee)

Ehitusjärelevalve

» Pärnu linnavalitsuse ülesanne on teha riiklikku ehitusjärelevalvet Pärnu linnas ja osavaldades.
» Riiklikku järelevalvet tehakse ehitistele, sealhulgas kaldaga püsivalt ühendatud või kaldaga funktsionaalselt seotud ehitistele.

Selleks kontrollitakse:
» omavolilist ehitustegevust ja ehitisi,
» ehitise ehitamise vastavust kinnitatud ehitusprojektile või muudele ehitise asukohast tulenevatele nõuetele,
» ehitise või ehitamise nõuetele vastavust, sh ehitise kasutamiseelse ohutuse kontrollimine
» ehitamise teatise või ehitusloa olemasolu ja sellele kantud andmete tegelikkusele vastavust
» ehitise kasutusteatise või kasutusloa olemasolu ja sellele kantud andmete tegelikkusele vastavust
» ehitise kasutusotstarbest tulenevalt selle korrashoidu ja kasutamise nõuetele vastavust,


Riiklikku järelevalvet teevad planeerimisosakonna ehitusjärelevalve teenistuse töötajad:
» Pärnu linnas ehitusjärelevalve insenerid Mati Roossaar ja Ago Randoja
» Audru ja Tõstamaa osavallas järelevalveinsener-menetleja Mairi Õismets
» Paikuse osavallas järelevalveinsener-menetleja Arvid Arroval

Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee

Vastuvõtt:
T: 13.00-17.00, N: 9.00-12.00

Ehitusjärelevalveteenistus

Ehituslubade spetsialistid
Risto Kikkas 
444 8337
risto.kikkas[at]parnu.ee

Hillar Sojonen
444 8338
hillar.sojonen[at]parnu.ee


Ehitusjärelevalve insenerid
Mati Roossaar
444 8344
mati.roossaar[at]parnu.ee

Ago Randoja
444 8342
ago.randorg[at]parnu.ee


Järelevalveinsener-menetlejad 
Mairi Õismets 
(Audru ja Tõstamaa)
444 8175 
mairi.oismets[at]parnu.ee

Arvid Arroval 
(Paikuse)
444 8153
arvid.arroval[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid