AVALIKUSTAMISED, TEATED

Planeeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekud toimuvad lisaks veebilehele ka tööpäeviti 08.00-16.00 Pärnu linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis nr 103. Samas ruumis toimuvad ka eskiislahenduste avalikud arutelud. Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes.

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


26. veebruaril 2019 kell 15.30
A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapaneku tulemuste arutelu

Detailplaneeringu väljapanek toimus 2.-16. jaanuarini 2019 ning selle ajal laekus planeeringulahenduse kohta 9 avaldust.

Hoonestatud kinnistu, suurusega 22 214 m², asub Pärnu linnas, A. H. Tammsaare puiestee ja mere vahelisel alal. Planeeringuga kavandatakse Strand SPA & Konverentsihotellile juurdeehitust, eesmärgiga parandada aastaringselt turismiteenuse pakkumisel majutusettevõtte tugiteenuste kvaliteeti, mahtu ja mitmekesisust.

Krundile on planeeritud üks hoonestusala, mis on jagatud kolmeks erineva kõrguspiiranguga hoonestusalaks (HA-1 kuni HA-3). Krundile on lubatud rajada viis hoonet, kokku lubatud suurima 9000 m2 suuruse maapealse ja suurima 7000 m2 suuruse maa-aluse ehitisealuse pindalaga. Hoone maksimaalne kõrgus on hoonestusalas HA-1 16,0 m, HA-2 osas 14,0 m ja HA-3 osas 8,0 m arvestatuna hoonestust ümbritsevast keskmisest planeeritud pinnast 2.80 m abs.

Hoonestusalal HA-1 on hoonestuse suurim lubatud korruselisus piiratud viie maapealse ja ühe maa-aluse korrusega. Viire tänava poole avanevad ülemised korrused alates kolmandast korrusest 1 m tagasiastega ja viies korrus on lubatud kavandada minimaalselt 2 m tagasiastega.

Detailplaneeringuga määratakse krundi kasutamise sihtotstarbeks 90-100% majutushoone maa ja 0 – 10% kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, mis vastab Pärnu linna üldplaneeringus kasutatavale maakasutuse juhtotstarbele ärimaa. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Pärnu linna üldplaneeringuga.

A. H. Tammsaare pst 35 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse korraldus 03.12.2018 nr 985)
Kooskõlastuste koond


Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Paikuse) 
Merilin Merirand 
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8352
merilin.merirand[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid