Jäta menüü vahele

19. juuni kuni 19. juuli 2020
Luige kinnistu detailplneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Planeerimisseaduse § 87 alusel alusel. Planeeringuala moodustab hoonestatud Luige kinnistu (suurusega 5253 m², katastriüksuse tunnus on 15904:003:0250), mis piirneb Audru jõega ja asub Eliise tee elamualade piirkonnas.

Maaüksusel soovitakse tegeleda traditsioonilise kalapüügiga. Detailplaneeringuga määratakse ehitusõigus kuni 40 m² ja kuni 5 m kõrguse abihoone (paadikuuri) ja 40 m² nakkevõrkude puhastamise platsi rajamiseks Audru jõe kaldast ca 4 m kaugusele. 

Detailplaneeringu koostamisega muudetakse Audru valla üldplaneeringu põhilahendust ehituskeeluvööndi vähendamise osas.

Luige kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavolikogu 28.05.2020 otsus nr 42)
DP illustreerivad joonised 1 ; 2 ; 3
Kooskõlastuste tabel

Luige kinnistu detailplneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek toimus 18. 10–18.11.2019


Veebilehel kasutatakse küpsiseid