26. veebruarist kuni 11. märtsini 2020 
Paikuse alevis Pärnade pst 3 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõiguse määramine. Pärnade pst 3 hoone lubatud suurim ehitisealune pind 1150 m2. Krundi kasutamise sihtotstarve väikeettevõtluse hoone ja tootmise maa (ÄV). Üldplaneeringu juhtotstarve sega-hoonestusala (S1). Hoone maksimaalne lubatud kõrgus on 11 m, kuhu tuleb mahutada kuni 2 korrust.

Pärnade pst 3 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu Linnavalitsuse 20.01.2020 korraldus nr 37)

Detailplaneeringuga saab lisaks veebilehele tutvuda tööpäeviti 08.00–16.00 Pärnu linnavalitsuse infosaalis ja Paiksue osavallakeskuses (Pärnade pst 11)


Veebilehel kasutatakse küpsiseid