» 2007-2017 Audru Vallavolikogu detailplaneeringute otsustele on juurdepääs dokumendiregistris.
» Varasemate otsustega ning paberil olevate planeeringutega saab tutvuda Audru osavallakeskuses 

» Audru valla detailplaneeringute koondnimekiri
Nimekirjas on detailplaneeringu number ja kehtestamise kuupäev, mis on vajalik esitada ehitisregistris projekteerimistingimuste taotlemisel detailplaneeringu alal.

 
Kehtestatud detailplaneeringud

Audru alevik 
nr 363 Audru hooldekeskuse detailplaneering
nr 335 Raksijõe kinnistu detailplaneering
nr 325 Lihula mnt 21a kinnistu detailplaneering
nr 316 Kaera kinnistu osaline detailplaneering
nr 229 Lille tn 9 kinnistu detailplaneering (.zip)
nr 228 Metsaääre detailplaneering (Küüni, Torni-2, Metsaääre ja Tööstuse tee 3 kinnistud)
nr 221 Võidupõllu kinnistu detailplaneering (.zip)
nr 208 Pärna allee 3b kinnistu detailplaneering (.zip)
nr 207 Käreda tee 20 kinnistu detailplaneering (.zip)
nr 205 Kolmnurga kinnistu detailplaneering (.zip)
nr 86 Käreda kinnistu detailplaneering (.zip)
nr 45 Mäe maa-ala detailplaneering (.zip)

Jõõpre küla
nr 222 Järvelille kinnistu detailplaneering (.zip)
nr 324 Kaaluvärava kinnistu detailplaneering
nr 317 Veehaarde kinnistu detailplaneering (.zip)

Kabriste küla 
nr 134 Kooli kinnistu detailplaneering (.zip)
nr 196 Madisjaani kinnistu detailplaneering (.zip)
nr 163 Niiduranna ja Kiraranna kinnistute detailplaneering (.zip)
nr 155 Oru kinnistu detailplaneering (.zip)
nr 60 Põllu detailplaneeringu kaart 1 ja kaart2. Kehtetu katastriüksuse 15905:004:0014 osas.
nr 334 Põllu kinnistu detailplaneering
nr 59 Põlde kinnistu detailplaneering  (.zip)

Lemmetsa küla
nr 146 Aabrami-Enno kinnistu detailplaneering (Aabrami tee 1-4) (.zip)
nr 290 Aida maaüksuse detailplaneering (.zip)
nr 197 Eha kinnistu detailplaneering (Eha tee, Hommiku tee, Päeva tee, Õhtu tee) (.zip)
nr 101 Kasesalu II kinnistu detailplaneering (Tööstuspargi tee 1-9) (.zip)
nr 47 Kubjajõe kinnistu detailplaneering (paberil)
nr 284 Kuti kinnistu detailplaneering (.zip)
nr 165 Kõrvitsa elamuala detailplaneering
nr 318 Laane kinnistu osalise detailplaneering (.zip)
nr 54 Lagre I detailplaneering (OÜ Valmose spoonitehas) (paberil)
nr 214 Laussaare kinnistu detailplaneering (paberil)
nr 352 Mere kinnistu detailplaneering
nr 84 Metsa kinnistu detailplaneeringu joonis
nr 195 Moka I kinnistu (AS Puls Brewery) detailplaneering (.zip)
nr 145 Mugula, Sarapuu ja Kasemaa kinnistute (Kasumi tee 1-25) osaline detailplaneering
nr 48 Rallipõllu kinnistu detailplaneering, osaliselt kehtetuks tunnistamise otsus
nr 360 Saugaserva kinnistu detailplaneering
nr 58  Veikko-Tooma kinnistu detailplaneering (Veikko-Tooma tee 1-10)

Lindi küla 
nr 257 Jõeääre ja Lauda kinnistute detailplaneering (.zip)
nr 124 Tänava kinnistu detailplaneering (.zip)

Liu küla 
nr 178Jausa ja Kalda kinnistute detailplaneering (.zip)
nr 259 Liu kalatsehhi kinnistu detailplaneeing

Malda küla 
nr 8 Hendriku kinnistu detailplaneering

Marksa küla 
nr 274 ja nr 223  Ermi ja Mihklijala kinnistute detailplaneering (paberil)
nr 90 Oja kinnistu detailplaneering (paberil)
nr 346 Pikavälja kinnistu detailplaneering
nr 7 Madisemere kinnistu detailplaneering (Madisemere tee 1-15a, Madisemere põik 1-11) (.zip)
nr 308 Mereääre ja Kambri kinnistute detailplaneering
nr 108 Tormi 10 kinnistu detailplaneering (paberil)

Papsaare küla 
nr 160 Anni II kinnistu osaline ja Usta kinnistu detailplaneering (Kotka tee 2-16, Pääsu tee 12a)
nr 329 Audru Ringraja mängumaa kinnistu detailplaneering
nr 293 Audru Ringraja kinnistu detailplaneering (.zip)
nr 92 Aabrami-Enno-Metsa ja Metsanurga (Lõvi arendusala, Lõvi tee 1-58, Lõvisaba tee 1-8, Lõvisüda tee 1-23b, Lõvikäpa tee 1-19, Lõvilõua tee 1-19) kinnistute detailplaneering, kehtestamise otsus, arhitektuursed tingimused
nr 198 Eha kinnistu detailplaneering
nr 72 Grünthali ja Kurootsa kinnistute detailplaneeringu joonis
nr 183 Haraldi kinnistu detailplaneeringu seletuskiriasukohtplaneeringujoonistehnovõrgud javertikaalplaneerimine
nr 209 Hiiuvälja kinnistu detailplaneeringu seletuskiritugiplaanpõhikaartkruntimise plaantehnovõrgud,torustike skeemsituatsiooniskeemisevoolse kanalisatsiooni kõrgused.
nr 103 Ivaski-Põllu kinnistu detailplaneering (Leonardo Golf Village arendusala, Mesiheina tee 1-10, Kasteheina tee 1-22, Niidu tee 4-18, Ristiku tee 2-22, Loo tee 2- 13, Elu tee 20-36).
nr 107 Jõe kinnistu detailplaneering
nr 85 Jõeotsa ja Jõeristi kinnistu detailplaneering (Jõeotsa tee, Jõeristi tee) (.zip)
nr 188 Jõesonni (Atta Peetri) kinnistu detailplaneeringu (Elu tee 11,13,15,17, 17a, 17b, 19, 21, 23, 25, 27, 29,31,33) kehtestamise otsus,  seletuskiripõhijoonistehnovõrgud
nr 268 Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistute detailplaneeringu (Jõesuudme tee 1-3) materjalid: seletuskirimaakasutuse plaanpõhijoonistehnovõrkude plaantehnovõrkude plaan I etapp
nr 141 Kaare tn 2 (Valgekodu arendusala, Välja tee 3a, Kõrre tee 1, 2, 3, 4detailplaneering, kehtestamise otsus. 27.04.2017 
nr 311 Kaldatamme kinnistu detailplaneering
nr 32  Kalevi kinnistu osaline detailplaneering
nr 68 Kambi kinnistu detailplaneering (Palmimetsa tee)  
nr 332 Kaubasadama tee 18 kinnistu detailplaneering (Mauri tee 1-14)
nr 104 Kiisapoja ja Männituka kinnistute detailplaneeringu seletuskiripõhijoonis.
nr 154 Kirila detailplaneeringu ala (Heiniku 1-12, Puraviku tee 1- 12,, Sirmiku 1-12, Kukeseene tee 1-4, Riisika tee 1-9, Pilviku tee 1-10, Mampli tee 1-12, Nurmiku tee 1-12) detailplaneeringu kehtestamise otsusseletuskiri, ehitusõiguse tabel, leppemärgid joonisel
nr 94 Koti kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsusseletuskiriasukohaskeemplaneeringujoonistehnovõrgud
nr 49  Kullijõe, Kullinoka, Kullipea, Kullijala, Kullitiiva, Kullisaba ja Kullitee detailplaneering (Kullimänniku tee 1-50) otsusseletuskiriplaneeringujoonisdgn.
nr 76  Kullimetsa kinnistu (Meremetsa põik 1-12, Meremetsa tee 1-48) detailplaneeringu kehtestamise otsusseletuskiri, põhijoonis .pdf ;  .dwg
nr 117 Kullimänniku  kinnistu (Tohvri tee 1-12) detailplaneeringu kehtestamise otsusseletuskiriarhitektuursed nõudedhoonestuse plaanliiklus,vertikaalplhaljastustehnovõrgud
nr 164  Kulliranna (Kulliranna tee 1-6) kinnistu detailplaneeringu seletuskiri, SK tiitellehtkoondplaan skaneeritult, kehtestamise otsus
nr 64  Kurgometsa kinnistu detailplaneeringu seletuskirikruntimis- ja liiklusskeem
nr 43 Kõrtsi kinnistu detailplaneering
nr 177 Kääbaste kinnistu detailplaneeringu seletuskiri
nr 61 Linavästriku (Linavästriku tee) kinnistu detailplaneeringu joonis
nr 114 Linavästriku II (Pääsu tee 2,2a,2b,3,4,5,6,7,8,9,10,12) kinnistu detailplaneering.
nr 355 Maidle kinnistu detailplaneering
nr 192 Maria kinnistu detailplaneeringu (Õnne tee 2, 4, 6, 8, 10, 12) seletuskirikruntimise, hoonestamise, liikluse ja heakorra joonis,tänavate ristlõigetehnovõrgud.
nr 345 Meremetsa tee 25 detailplaneering
nr 152 Metsise kinnistu detailplaneeringu seletuskiriasukohtplaneeringujoonisja tehnovõrgud.
nr 66 Mõtuse kinnistu detailplaneering
nr 348 Männiku tee 1 kinnistu detailplaneering
nr 333 Nurme tee 13 ja 13 a kinnistute detailplaneering
nr 36 Papsaare lasteaia detailplaneeringu seletuskiri , kaart1 ja kaart2
nr 315 Papsaare äriküla detailplaneering
nr 242 Põllumehe kinnistu detailplaneeringu  seletuskiripõhijoonistehnovõrkude joonisillustratsioon.
nr 265 Pärna kinnistu detailplaneering
nr 172 Pääsu tee 1,11,13,15,16,17,18,19,21,23,25,27 kinnistute detailplaneering (Pääsu tee 1,11,13,15,16,17,18,19).
nr 314 Saare kinnistu detailplaneering (.zip)
nr 331 Salme kinnistu osalise detailplaneeringu (automaattankla) dokumendid.
nr 83 Salme kinnistu osalise (Maksimarketi kaubanduskeskus) detailplaneeringu seletuskiripõhiplaan
nr 73 Siisikese ja Kauri kinnistute detailplaneeringumaterjalid: seletuskirihoonestusjoonistrassid,illustratsioon.
nr 171 Siksaki kinnistu detailplaneering
nr 319 Stella kinnistu ja osaliselt Elise kinnistu detailplaneeringu materjalid: seletuskiripõhijoonis,hüdrandiskeemvõrkude joonis.
nr 246 Talli kinnistu detailplaneeringu kehtestamise otsusseletuskiripõhijoonistehnovõrkude koondplaan
nr 206 Tammevälja kinnistu detailplaneeringu seletuskiri ja koondjoonis.
nr 322 Tammetuka kinnistu osalise detailplaneeringu seletuskiripõhijoonisillustratsioon.
nr 210 Teeserva ja Pajuvälja kinnistud ning osaliselt Lehtmetsa kinnistu detailplaneeringu seletuskiriasendiplaankruntiminepõhiplaantehnokoondelektrieskiistrassidetapid.
nr 286 Tildre kinnistu detailplaneering
nr 118 Tilga kinnistu osaline detailplaneeringu seletuskiri.
nr 347 Tohvri tee 5 kinnistu detailplaneering
nr 53 Valdeko kinnistu detailplaneering (Papsaare põik 3, 5, 6, 7, 8)
nr 168 Valgevälja (Maidle osaline) kinnistu detailplaneeringu seletuskiriplaneeringujoonis,vertikaalplaneerimine,võrgud ja võrgud väljaspool
nr 137  Õnne kinnistu detailplaneeringu (Õnne tee 1, 3, 5, 7, 9, 11)  seletuskiripõhijoonistehnovõrgud

Põldeotsa küla 
nr 289 Kampli kinnistu detailplaneering (.zip)

Saulepa küla 
nr 298 Suuresilla Suurfarmi kinnistu detailplaneering (Audru kalakasvatus) (.zip) ; kehtestamine
nr 199 Juheta kinnistu detailplaneering
nr 184 Kütimaa kinnistu detailplaneering (.zip) ; kehtestamine ;  osaliselt kehtetuks tunnistamine
nr 309 Meremäe kinnistu detailplaneering (.zip) ; kehtestamine
nr 202 Ove kinnistu detailplaneering (.zip) ; kehtestamine
nr 288 Pirsi kinnistu detailplaneering (.zip) ; kehtestamine
nr 300 Reinu kinnistu detailplaneering (.zip) ; kehtestamine
nr 211 Roo, Jahi ja Telliskivi kinnistute (Kõrkja tee) detailplaneering (.zip) ; kehtestamine

Valgeranna küla
nr 80 Andropoffi kinnistu detailplaneering (.zip)
nr 356 Leetsi elamuala detailplaneering (Leetsi tee 2,4,6)
nr 326 Männimetsa kinnistu detailplaneering
nr 23 Sandri, Anita, Marvi, Karmo ja Bernhardi kinnistute detailplaneering (Sandri kinnistu, Liini tee 2, 4, 8, 10, 12, 14, 16) (.zip)
nr 1D Valgeranna puhkeala detailplaneering (.zip)
nr 1E Valgeranna puhkeala detailplaneering II osa - golfiväljaku detailplaneering (.zip)
nr 307 Valgeranna noortelaagri maa-ala detailplaneering (.zip)

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
Merle Mõttus
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid