19. märts  - 1. aprill 2018
Pärnu Linnavalitsuse 06.02.2006 korraldusega nr 84 on kehtestatud Oja tn 118 kinnistu detailplaneering. Projekteerimistingimustega suurendatakse kinnistul detailplaneeringuga määratud hoonestusala kuni 10% ulatuses.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiskeem


Veebilehel kasutatakse küpsiseid