4.–18. mai 2018
Paikuse Vallavolikogu 18.06.2007 otsusega nr 31 on kehtestatud Vahenurme maaüksuse detailplaneering. Projekteerimistingimustega soovitakse suurendada Paikuse alevis, Vahenurme tn 11 ja 13 kinnistutel detailplaneeringuga määratud hoonestusala kuni 10% ulatuses.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiskeem


Veebilehel kasutatakse küpsiseid