25. veebruarist – 10. märtsini 2020
„Hirve mänguväljaku“ rajamine Pärnu linnas, Merimetsa tn 98 kinnistule. Pärnu linna 2019.a kaasava eelarve hääletamise tulemusel valiti “Hirve mänguvälajaku” rajamine Raeküla linnaosas, Hirve tänava ja Merimetsa tänava nurgal.
Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakonna poolt on koostatud projekteerimistingimused mänguväljaku ehitusprojekti koostamiseks.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiskeem


Veebilehel kasutatakse küpsiseid