Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Taotlusvormid, e-teenindused

• Teenuse- ja toetusetaotlusi on võimalik esitada nii paberil, failidena kui ka e-teenindustes
• Võimalusel eelistage elektroonilist esitamist
• Sõltuvalt teenusest saab avaldusi esitada vaid kohapeal. Tutvuge esmalt soovitud teenuse tingimustega või pöörduge teenuse osutaja poole.

E-teenindused
• E-teenindustes on üldjuhul vajalik sisselogimine (ID-kaart, mobiil-ID, Smart-ID või pangalink)
• Pärnu linnavalitsuse iseteeninduses olevad taotlused leiate allolevast loetelust, teenuste tutvustustest ja ka koondloetelust

Blanketid
• Blanketil olevate (.doc, .pdf, .xls) taotlusvormide täitmiseks arvutis laadige fail alla ja salvestage, allkirjastage digitaalselt ning saatke e-postiga
• Vormi võite ka välja printida, täita käsitsi, allkirjastada ning saata postiga
• Väljaprinditud ja allkirjastatud taotlusi palume skännituna mitte esitada, edastama peab originaaldokumendi
• Täidetud ja (digi)allkirjastatud dokumendid saata Pärnu linnavalitsuse e-posti aadressile linnavalitsus[at]parnu.ee või postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn 

Tundlikke isikuandmeid sisaldavad dokumendid 
• Dokumendid (failid), mis sisaldavad tundlikke isikuandmeid, soovitame eelnevalt krüpteerida, st muuta neis sisalduv info võõrastele loetamatuks. 
• Saaja sertifikaat "Pärnu Linnavalitsus"
• Lisainfo: Mis on krüpteerimine? ja Kuidas saan krüpteerida dokumente nende turvaliseks edastamiseks?


Pärnu linnavalitsuse iseteenindus 
Pärnu haridusteenused ARNO (esimesse klassi, lasteaeda ja huvikooli vastuvõtt, koolitoetus)
Bussipiletid, sõiduplaanid (Pärnumaa Ühistranspordikeskus)
Parkimisloa taotlus (Pärnu Haldusteenused)
Kalmistute register (HAUDI) (hauaplatsi kasutuslepingu taotlemine, lepingu sõlmimine)
Pärnu spordirajatised (aegade, ruumide broneerimine)
Anna teada heakorraprobleemist (kaardirakendus)
Jäätmemajandus (Ragn-Sells)
Veemajandus (Pärnu Vesi)
Riigi info ja e-teenused (eesti.ee)
e-rahvastikuregister

 

Infoleht taotluste esitamiseks (.pdf)
Eluruumi üürimise taotlus ; üürilepingu pikendamise taotlus
Eluruumi kohandamise toetuse taotlus raske või sügava puudega isikutele   
Hooldajaks määramise ja hooldajatoetuse taotlus doc ; e-vorm
Hooldajatoetuse maksmise jätkamise taotlus doc ; e-vorm
Hooldajatoetuse taotlus puudega lapse hooldajale
Hooldekodukoha taotlus (väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus)
Hooldustoetuse taotlus (hooldusteenuse/hooldekodu eest tasumiseks)
Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus .doc ; e-vorm (huvihariduse ja huvitegevusega kaasnevate kulutuste osaliseks katmiseks)
Isikliku abistaja teenuse taotlus 
Lapse sünnitoetuse taotlus 
Matusetoetuse taotlus doc ;  e-vorm 
Noorte tervishoiutöötajate õppelaenu tagasimaksmise toetuse taotlus
Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuse ettapanek e-vorm.doc 
Sotsiaalprojektide toetuse ja MTÜ-de tegevustoetuse taotlus ja aruanne 
Sotsiaalprojektide toetuse taotlus .doc ;  aruanne .doc ; MTÜ-de tegevustoetuse taotlus .doc ;  aruanne .doc
Tasuta sõidu õiguse tõendi taotlus 2- ja enamalapselise pere lastele ; 4- ja enamalapselise pere liikmetele ; eestkoste all olevatele isikutele
Terviseprojektide toetuse taotlus
 ; aruanne
Toimetulekutoetuse taotlus doc ; e-vorm
Tugiisikuteenuse taotlus lastega peredele
Tugiisikuteenuse taotlus täisealisele isikule
Ukraina sõjapõgenike toetuse taotlus .doce-vorm
Ühekordse lisatoetuse taotlus .doc ; e-vorm

 

Erateedele kruusa eraldamise taotlus doc ; e-vorm
Eriveoloa taotlus eesti k ; inglise k
Kaeveloa taotlus
Kaeveloa tagatisraha arvestus
Liikluskeelualasse sissesõiduloa taotlus e-vorm ; .doc
Parkimisloa taotlus
Tasuta sõidu õiguse tõendi taotlus 2- ja enamalapselise pere lastele ;  4- ja enamalapselise pere liikmetele ; eestkoste all olevatele isikutele
Teede ja tänavate sulgemise taotlus
Viivistasu otsuse vaie: doc ; e-vorm

 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid