Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Taotlusvormid

• Teenuse- ja toetusetaotlusi on võimalik esitada nii e-teenindustes (e-vormid) kui ka blanketil (paberil, failidena)
• Võimalusel eelistage elektroonilist esitamist
• Sõltuvalt teenusest saab avaldusi esitada vaid kohapeal. Tutvuge esmalt soovitud teenuse tingimustega või pöörduge teenuse osutaja poole.

E-vormid
• E-vormide täitmiseks e-teenindustes on üldjuhul vajalik sisselogimine (ID-kaart, mobiil-ID, Smart-ID või pangalink)
• Pärnu linnavalitsuse iseteeninduses olevad taotlused leiate allolevast loetelust, teenuste tutvustustest ja ka koondloetelust

Blanketid
• Blanketil olevate (.doc, .pdf, .xls) taotlusvormide täitmiseks arvutis laadige fail alla ja salvestage, allkirjastage digitaalselt ning saatke e-postiga
• Vormi võite ka välja printida, täita käsitsi, allkirjastada ning saata postiga
• Väljaprinditud ja allkirjastatud taotlusi palume skännituna mitte esitada, edastama peab originaaldokumendi
• Täidetud ja (digi)allkirjastatud dokumendid saata Pärnu linnavalitsuse e-posti aadressile linnavalitsus[at]parnu.ee või postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn 

Tundlikke isikuandmeid sisaldavad dokumendid 
• Dokumendid (failid), mis sisaldavad tundlikke isikuandmeid, soovitame eelnevalt krüpteerida, st muuta neis sisalduv info võõrastele loetamatuks. 
• Saaja sertifikaat "Pärnu Linnavalitsus"
• Lisainfo: Mis on krüpteerimine? ja Kuidas saan krüpteerida dokumente nende turvaliseks edastamiseks?


Korterelamute hoovide korrastamise toetuse taotlus e-vorm ; .doc ; aruanne
Korraldatud jäätmevedu: taotlus mitteliitumiseks .doc ; e-vorm
Korraldatud jäätmevedu: mitteliitunu kinnitus doc ; e-vorm 
Korraldatud jäätmevedu:  ühismahuti kasutamise taotlus
Maamaksuvabastuse taotlus represseeritule
Raieloa taotlus doc ; e-vorm
Reovee kohtkäitlusloa taotlus
Ujuvkai paigaldamise taotlus

Värvid linna! avaldus e-vorm ; doc
Müügikoha laiendamise või paigaldamise taotlus .doc ; e-vorm
Reklaamikandja paigaldamise ja reklaamiloa taotlus 
Reklaamimaksu deklaratsioon .xls ;  .doc

Infoleht taotluste esitamiseks (.pdf)
Eluruumi üürimise taotlus ; üürilepingu pikendamise taotlus
Eluruumi kohandamise toetuse taotlus raske või sügava puudega isikutele   
Hooldajaks määramise ja hooldajatoetuse taotlus doc ; e-vorm
Hooldajatoetuse maksmise jätkamise taotlus doc ; e-vorm
Hooldajatoetuse taotlus puudega lapse hooldajale
Hooldekodukoha ning teenuse osalise rahastamise taotlus (väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus)
Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus .doc ; e-vorm (huvihariduse ja huvitegevusega kaasnevate kulutuste osaliseks katmiseks)
Isikliku abistaja teenuse taotlus 
Lapse sünnitoetuse taotlus 
Matusetoetuse taotlus doc ;  e-vorm 
Noorte tervishoiutöötajate õppelaenu tagasimaksmise toetuse taotlus
Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuse ettapanek e-vorm.doc 
Sotsiaalprojektide toetuse ja MTÜ-de tegevustoetuse taotlus ja aruanne 
Sotsiaalprojektide toetuse taotlus .doc ;  aruanne .doc ; MTÜ-de tegevustoetuse taotlus .doc ;  aruanne .doc
Tasuta sõidu õiguse tõendi taotlus 2- ja enamalapselise pere lastele ; 4- ja enamalapselise pere liikmetele ; eestkoste all olevatele isikutele
Terviseprojektide toetuse taotlus ja aruanne

Toimetulekutoetuse taotlus doc ; e-vorm
Tugiisikuteenuse taotlus täisealistele
Tugiisikuteenuse taotlus lastega peredele
Tugiteenuste taotlus puudega lapsele (sh tugiisiku- ja lapsehoiuteenus)
Ukraina sõjapõgenike toetuse taotlus .doce-vorm
Ühekordse lisatoetuse taotlus .doc ; e-vorm

Erateedele kruusa eraldamise taotlus doc ; e-vorm
Eriveoloa taotlus eesti k ; inglise k
Kaeveloa taotlus
Kaeveloa tagatisraha arvestuse vorm
Liikluskeelualasse sissesõiduloa taotlus e-vorm ; .doc

Parkimisloa taotlus e-vorm ; doc
Parkimisloa taotlus Pärnu linna elanikule e-vorm ; doc
Parkimisloa taotlus elektriautole e-vorm ; doc
Parkimisloa taotlus paljulapselisele lapsevanemale e-vorm ; doc
Parkimisloa andmete muutmise taotlus

Viivistasu otsuse vaie
 (viivistasu määramise vaidlustamine)
Kaebus trahviteatele (hoiatustrahvi määramise vaidlustamine)

Tasuta sõidu õiguse tõendi taotlus 4- ja enamalapselise pere liikmetele ; eestkoste all olevatele isikutele
Teede ja tänavate sulgemise taotlus

 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid