Jäta menüü vahele

Taotlusvormid, e-teenindused

» Teenuse- ja toetusetaotlusi on võimalik esitada nii paberil, failidena kui ka e-teenindustes (e-vormid) (võimalusel eelistage elektroonilist esitamist)
» E-teenindustes on üldjuhul vajalik sisselogimine (ID-kaart, mobiil-ID, Smart-ID või pangalink)
» Taotlusvormide täitmiseks arvutis laadige fail alla ja salvestage, allkirjastage digitaalselt ning saatke e-postiga
» Vormi võite ka välja printida, täita käsitsi, allkirjastada ning saata postiga
» Väljaprinditud ja allkirjastatud taotlusi palume skännituna mitte esitada, edastama peab originaaldokumendi

NB! Sõltuvalt teenusest, nt teatud perekonnaseisutoimingud, saab avaldusi esitada vaid kohapeal. Tutvuge esmalt soovitud teenuse tingimustega või pöörduge teenuse osutaja poole.

Tundlikke isikuandmeid sisaldavad dokumendid 
» Dokumendid (failid), mis sisaldavad tundlikke isikuandmeid, soovitame eelnevalt krüpteerida, st muuta neis sisalduv info võõrastele loetamatuks. 
» Saaja sertifikaat "Pärnu Linnavalitsus"
» Lisainfo: Mis on krüpteerimine? ja Kuidas saan krüpteerida dokumente nende turvaliseks edastamiseks?

Täidetud ja (digi)allkirjastatud dokumendid saata Pärnu linnavalitsuse üldaadressile: 
- linnavalitsus[at]parnu.ee või
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn 


Pärnu linnavalitsuse e-teenindus 

Riigi info ja e-teenused (eesti.ee)

Haridusteenused (ARNO) (esimesse klassi, lasteaeda ja huvikooli vastuvõtt, koolitoetus)

Pärnu spordirajatised (aegade, ruumide broneerimine)

Bussipiletid, sõiduplaanid (Pärnumaa Ühistranspordikeskus)

Parkimisloa taotlus (Pärnu Haldusteenused)

Kalmistute register (HAUDI) (hauaplatsi kasutuslepingu taotlemine, lepingu sõlmimine)

Anna teada heakorraprobleemist (kaardirakendus)

Jäätmemajandus (Ragn-Sells)

Veemajandus (Pärnu Vesi)

Ettevõtlustoetuse taotlus ja aruanne 

Müügikoha laiendamise või paigaldamise taotlus .doc ; e-vorm

Reklaamikandja paigaldamise ja reklaamiloa taotlus 

   

Reklaamimaksu deklaratsioon .xls ;  .doc

Esimesse klassi vastuvõtt, koolitoetus, huvikooli vastuvõtt (ARNO)

Erahuvikooli ja -kutseõppeasutuse tegevustoetuse taotlus ; aruanne

Eralasteaia tegevustoetuse taotlus ; teatis ; aruanne

Haridusprojektide toetuse taotlus

Noorsooprojektide toetuse taotlus ja aruanne (ürituste korraldamiseks)

Noorsooprojektide toetuse taotus ja aruanne (laagrite korraldamiseks)

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus (huvihariduse ja huvitegevusega kaasnevate kulutuste osaliseks katmiseks)

Lasteaiakoha taotlus 

Hariduse elutööpreemia ja aasta noorsootöötaja ettepanek
Õpilaspreemia taotlus

Õpilasürituste kulude kompenseerimise avaldus (aineolümpiaadid, -võistlused, -konkursid)

 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetused ning stipendium

Stipendiumitaotlus ja aruanne (muusika, kunst, tants, üldkultuur, loodus- ja täppisteadused ja tehnoloogia)

Stipendiumitaotlus ja aruanne (spordiklubid ja spordikoolid)

Võistlemistoetuse taotlus ja aruanne

Õppevahendi toetuse taotlus ja aruanne 

Hauaplatsi taotlus

   

Hauaplatsi kasutuslepingu taotlus DOC ; e-vorm (HAUDI)

Hoove korrastavate korterelamute toetuse taotlus ; aruanne

 

Korraldatud jäätmevedu: taotlus mitteliitumiseks .doc ,e-vorm ; mitteliitunu kinnitus doc ; e-vorm ;  ühismahuti kasutamise taotlus

Maamaksuvabastuse taotlus represseeritule      

Raieloa taotlus doc ; e-vorm

   

Reovee kohtkäitlusloa taotlus

 

   

Infoleht taotluste esitamiseks (.pdf)

     

Eluruumi üürimise taotlus

 

 

 
Eluruumi kohandamise toetuse taotlus raske või sügava puudega isikutele   

Hooldajaks määramise ja hooldajatoetuse taotlus doc ; e-vorm

Hooldajatoetuse maksmise jätkamise taotlus doc ; e-vorm

 

 

Hooldajatoetuse taotlus eestkostjale doc ; e-vorm 

 

 

Hooldajatoetuse taotlus puudega lapse hooldajale

 

 

 

Hooldekodukoha taotlus (väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus)

 

 

Hooldustoetuse taotlus (hooldusteenuse (hooldekodu) eest tasumiseks)

 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus doc ; e-vorm

Isikliku abistaja teenuse taotlus 

 

Lapse sünnitoetuse taotlus 

Matusetoetuse taotlus doc ;  e-vorm 

Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuse ettapanek e-vorm.doc 

Sotsiaalprojektide ja tegevustoetuse taotlus + aruanne

Sotsiaalprojektide toetuse taotlus ; aruanne (.doc) ;  tegevustoetuse taotlus aruanne (.doc)

Terviseprojektide toetuse  taotlus ; aruanne

Toimetulekutoetuse taotlus doc ; e-vorm

Tugiisikuteenuse taotlus lastega peredele

   

Tugiisikuteenuse taotlus täisealisele isikule

 

 

 

Ühekordse lisatoetuse taotlus .doc ; e-vorm

Erateedele kruusa eraldamise taotlus doc ; e-vorm

     

Eriveoloa taotlus eesti k ; inglise k

Kaeveloa taotlus

   

Kaeveloa tagatisraha arvestus

   

Liikluskeelualasse sissesõidu taotlus

 

   

Parkimisloa taotlus

     

Tasuta sõidu õiguse tõendi taotlus 2- ja enamalapselise pere lastele ;  4- ja enamalapselise pere liikmetele ; eestkoste all olevatele isikutele

Teede ja tänavate sulgemise taotlus

 

 

 

Viivistasu otsuse vaie: doc ; e-vorm

 

 

 

Aukodaniku nimetuse andmise taotlus

 

 

 

Vapimärgi andmise taotlus

 

Teenetemärgi andmise taotlus

   

Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuse ettapanek e-vorm.doc 

Hariduse elutööpreemia ja aasta noorsootöötaja ettepanek   

Nimelise pargipingi paigaldamise taotlus doc e-vorm   

Audru aasta õpetaja ettepanek

     

Audru aasta lasteaiaõpetaja ettepanek

     

Veebilehel kasutatakse küpsiseid