Avaldused, taotlused

» Avaldusi, taotlusi on võimalik esitada nii paberil, failidena kui ka iseteenindustes (e-vormid) (võimalusel eelistage elektroonilist esitamist)
» Iseteenindustes on üldjuhul vajalik sisselogimine (ID-kaart, mobiil-ID, Smart-ID või pangalink)
» Taotlusvormide täitmiseks arvutis laadige fail alla ja salvestage, allkirjastage digitaalselt ning saatke e-postiga
» Vormi võite ka välja printida, täita käsitsi, allkirjastada ning saata postiga
» Väljaprinditud ja allkirjastatud taotlusi palume skännituna mitte esitada, edastama peab originaaldokumendi

Tundlikke isikuandmeid sisaldavad dokumendid 
» Dokumendid (failid), mis sisaldavad tundlikke isikuandmeid, soovitame eelnevalt krüpteerida, st muuta neis sisalduv info võõrastele loetamatuks. 
» Saaja sertifikaat "Pärnu Linnavalitsus"
» Lisainfo: Mis on krüpteerimine? ja Kuidas saan krüpteerida dokumente nende turvaliseks edastamiseks?

Täidetud ja (digi)allkirjastatud dokumendid saata Pärnu linnavalitsuse üldaadressile: 
- linnavalitsus[at]parnu.ee või
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn 


Pärnu linnavalitsuse iseteenindus 

Riigi info ja e-teenused (eesti.ee)

Haridusteenused (ARNO) (esimesse klassi, lasteaeda ja huvikooli vastuvõtt, koolitoetus)

Bussipiletid, sõiduplaanid (Pärnumaa Ühistranspordikeskus)

Parkimisloa taotlus (Pärnu Haldusteenused)

Kalmistute register (HAUDI) (hauaplatsi kasutuslepingu taotlemine, lepingu sõlmimine)

Anna teada heakorraprobleemist (kaardirakendus)

Jäätmemajandus (Ragn-Sells)

Veemajandus (Pärnu Vesi)

Ettevõtlustoetuse taotlus + eelarve ; aruanne + kulud

 

 

Müügikoha laiendamise või paigaldamise taotlus

 

   

Reklaamiloa taotlus

   

Reklaamimaksu deklaratsioon  XLS ;  DOC

Esimesse klassi vastuvõtt, koolitoetus, huvikooli vastuvõtt (ARNO)

     

Erakooli tegevustoetuse taotlus + õppurite nimekiri ; aruanne

 

 

Eralasteaia tegevustoetuse taotlus ; teatis ; aruanne

 

   

Haridus- ja noorsooprojektide toetuse taotlus ; aruanne

 

 

Huvihariduse ja huvitegevuse stipendiumi taotlus ; tagasiside

Huvihariduse ja huvitegevuse võistlemistoetuse taotlus ; aruanne

Huvihariduse ja huvitegevuse õppevahendi toetuse taotlus  ; aruanne

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus (huvihariduse ja huvitegevusega kaasnevate kulutuste osaliseks katmiseks)

Lasteaiakoha taotlus 

Hauaplatsi taotlus

   

Hauaplatsi kasutuslepingu taotlus DOC ; e-vorm (HAUDI)

Hoove korrastavate korterelamute toetuse taotlus ; aruanne

 

Korraldatud jäätmevedu: taotlus mitteliitumiseks .doc ,e-vorm ; mitteliitunu kinnitus doc ; e-vorm ;  ühismahuti kasutamise taotlus

Maamaksuvabastuse taotlus represseeritule      

Raieloa taotlus doc ; e-vorm

   

Reovee kohtkäitlusloa taotlus

 

   

Avaliku ürituse korraldamise taotlus .doc ; e-vorm

 

 
Avaliku ürituse toimumispaiga broneerimine      

Kultuuriprojektide toetuse taotlus ; aruanne

 

 

Kultuurikeskuste tegevustoetuse taotlus ; aruanne

 

 

 

Kultuuriühingute tegevustoetuse taotlus aruanne 

 

 

Kultuurikollektiivide, loovisikute ja sportlaste toetuse- ja preemiataotlus

   

Loomestipendiumi taotlus ; aruanne

     

Sporditegevuse toetuse taotlus aruanne +kuluaruanne

Spordiprojektide toetuse taotlus ; aruanne

 

Taotlus raekoja ruumide kasutamiseks      

Sünni registreerimise avaldus PDF ; eesti.ee (eesti.ee-s sünni registreerimiseks peavad vanemad olema omavahel abielus)

Abiellumisavaldus 

Abielu lahutamise ühine avaldus 

Abieluvõimetõendi väljaandmise avaldus

Elukohateade PDFrahvastikuregister.ee

Nime muutmise avaldus

Perekonnasündmuse tõendi väljastamise avaldus 

Rahvastikuregistri andmete muutmise avaldus 

Rahvastikuregistri väljavõtte või elukohatõendi väljastamise taotlus

Statistiliste andmete teade PDF ; eesti.ee

Eluruumi üürimise taotlus

 

 

 
Eluruumi kohandamise toetuse taotlus raske või sügava puudega isikutele   

Hooldajaks määramise ja hooldajatoetuse taotlus doc ; e-vorm

Hooldajatoetuse maksmise jätkamise taotlus doc ; e-vorm

 

 

Hooldajatoetuse taotlus eestkostjale doc ; e-vorm 

 

 

Hooldajatoetuse taotlus puudega lapse hooldajale

 

 

 

Hooldekodukoha taotlus (väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus)

 

 

Hooldustoetuse taotlus hooldusteenuse (hooldekodu) eest tasumiseks

 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlus 

Isikliku abistaja teenuse taotlus 

 

Lapse sünnitoetuse taotlus 

Matusetoetuse taotlus doc ;  e-vorm 

Päevahoiuteenuse taotlus täisealisele erivajadustega isikule

     

Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuse ettapanek

 

 

 

Sotsiaalprojektide toetuse taotlus ; aruanne

   

Sotsiaalhoolekande valdkonna tegevustoetuse taotlus ; aruanne

 

Terviseprojektide toetuse  taotlus ; aruanne

     

Tugiteenuse taotlus raske või sügava puudega lapsele

   

 

Tugiisikuteenuse taotlus lastega peredele

   

Tugiisikuteenuse taotlus täisealisele isikule

 

 

 

Ühekordse lisatoetuse taotlus

 

 

 

Erateedele kruusa eraldamise taotlus doc ; e-vorm

     

Eriveoloa taotlus eesti k ; inglise k

Kaeveloa taotlus

   

Kaeveloa tagatisraha arvestus

   

Liikluskeelualasse sissesõidu taotlus

 

   

Parkimisloa taotlus

     

Tasuta sõidu õiguse tõendi taotlus 2- ja enamalapselise pere lastele ;  4- ja enamalapselise pere liikmetele ; eestkoste all olevatele isikutele

Teede ja tänavate sulgemise taotlus

 

 

 

Viivistasu otsuse vaie: doc ; e-vorm

 

 

 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid