Jäta menüü vahele

» Pärnu linna arengudokumentide ja eelarvestrateegia koostamise kord


Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2022–2036
avalik väljapanek 11. oktoobrini 2021

Pärnu linnavalitsus kiitis 13.09.2021 istungil heaks ja suunas avalikustamisele Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022–2036.

Tutvu: Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022–2036

Arengukavaga on lisaks veebilehele võimalik tutvuda:
▪ Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16)
▪ Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7)
▪ Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11)
▪ Tõstamaa osavallakeskuses (Sadama tee 2)
Linnavalitsus ja osavallakeskused on avatud E–N 8–17, R 8–16

Ettepanekuid saab esitada 11. oktoobri kl 17ni
Kirjalikud täiendus- ja parandusettepanekud saata e-posti aadressile ylle[at]europolis.ee või postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn. Ettepanekuid võib esitada ka linnavalitsuses kohapeal.

Avalik arutelu toimub 20. oktoobril kl 16
Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16, ruumis 103). Kohapeal osalemiseks on alates 18. eluaastast vaja esitada koroonatõend koos isikut tõendava dokumendiga.
Arutelul on võimalik osaleda ka Teamsi vahendusel veebis > Ühinemine aruteluga


Pärnu linna arengukava aastani 2035
» Arengukava terviktekst (kehtiv)
» Arengukava terviktekst 2021. aasta muudatustega (kehtib al 01.01.2022)
» Arengukava muudatused 2021 (Pärnu linnavolikogu 16.09.2021 määrus nr 15)
» Arengukava kinnitamine (Pärnu linnavolikogu 04.10.2018 määrus nr 43)

» Pärnu linna eelarvestrateegiad
» Pärnu turismistrateegia 2025
» Pärnu arengusuunad 2035
» Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“
» Pärnu linna haridusvaldkonna arengukava 2013-2025
» Pärnu linna haridusasutuste arengukavad

» Pärnu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu strateegia aastani 2014-2020
» Pärnu linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskava
» Sotsiaalhoolekande arengukava aastani 2025
» Pärnu linna jäätmekava aastateks 2019-2023
» Pärnu linna sademevee arendamise strateegia ja tegevuskava aastani 2026
» Pärnu linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVK) arendamise kava aastani 2026
» Pärnu Agenda 21 (säästvat arengut toetav tegevusplaan)

Audru osavald
» Audru valla energeetika arengukava
» Audru valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2013-2025 (lisad)
» Audru valla soojusmajanduse arengukava 2016-2026

Paikuse osavald
» Paikuse aleviku arengukava 2011-2016 ja Seljametsa küla arengukava 2011-2024
» Silla küla arengukava 2008-2016
» Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine aastateks 2016-2027

Tõstamaa osavald
» Ühisveevärgi ja-kanalisatsiooni arendamise kava 2016-2028 


Arengudokumentide koostamised, avalikustamised

Pärnu linna arengukava 2035 muudatuste ja eelarvestrateegia 2022–2026 väljapanek ja arutelu (avalikustamine 2021)
» Arengukava muudatused 2021
» Eelarvestrateegia 2022–2026 
» Avalik väljapanek toimus 14. juunist 14. augustini 2021
» Avalik arutelu toimus 5. augustil 2021. Vaata järele parnu.television.ee

Pärnu linna arengukava 2035 ja eelarvestrateegia 2021-2025 (väljapanek 2020)
» Arengukava muudatused 2020 
» Eelarvestrateegia 2021-2025
» Avalik väljapanek toimus 21. septembrist 11. oktoobrini 2020
» Ettepanekuid sai esitada 11. oktoobrini 2020
» Avalik arutelu toimus 14. oktoobril 2020 (vaata järele)


Pärnu linna haridus- ja noortevaldkonna strateegia 2021-2035 koostamine
» Pärnu linna haridus- ja noortevaldkonna strateegia 2021-2035
» Avalik väljapanek toimus ja ettepanekuid sai esitada 11. maini 2021
» Avalik arutelu toimus 19. mail 2021

Pärnu kultuuri- ja spordistrateegia 2030 koostamine
» Spordivaldkonna tegevuskava avalik veebiarutelu (10.06.2021)
» Kultuurivaldkonna tegevuskava avalik veebiarutelu (11.06.2021)
» Strateegia avalikustamine ja tagasiside kogumine (september 2021)
» Esitamine kinnitamiseks (oktoober-november 2021)
» Vaata lähemalt...P2rnu arengukava2035 tiitel

arengusuunad2035HNS21turisimistrateegia

Pärnu visioon 2050
P2rnuvisioon2050 2

Veebilehel kasutatakse küpsiseid