Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Rahvastikuregister
Rahvastikuregistri andmete kontrollimine ja muutmine (Siseministeerium)
Rahvastikuregistri teenused (Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT)
Isikukoodide moodustamise ja andmise kord

• Täisealisel isikul on õigus pääseda juurde kõigile enda, oma alaealiste laste ja eestkostetavate ning surnud abikaasa rahvastikuregistri seaduse § 20 lõikes 1 nimetatud andmetele, välja arvatud rahvastikuregistrit pidamist abistatavatele andmetele.


Rahvastikuregistri väljavõtte taotlemine Pärnu linnavalitsuse kaudu 
Väljavõtte saamiseks tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele vastav avaldus. 
Avaldus rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks (elektrooniliselt täidetav)
Avaldus rahvastikuregistri väljavõtte väljastamiseks (prinditav) 

Avalduse võib esitada:
• elektrooniliselt: digiallkirjastatud avaldus saata e-posti aadressil linnavalitsus[at]parnu.ee
• postiga: avaldus koos isikut tõendava dokumendi koopiaga saata postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
• linnavalitsuses kohapeal: kaasa võtta avaldaja isikut tõendav dokument ja avaldus (võib täita ka kohapeal) 

Andmete väljastamine rahvastikuregistrist õigustatud huvi korral
• Õigustatud huvi korral on füüsilistel kui juriidilistel eraisikutel võimalus saada põhjendatud taotluse alusel teavet teise isiku rahvastikuregistrisse kantud andmete kohta juhul, kui isik ei ole kehtestanud oma andmetele juurdepääsupiirangut. 
• Rahvastikuregistri andmetele juurdepääsu saamiseks tuleb esitada taotlus rahvastikuregistri andmete menetlemise infosüsteemis

Isikukoodi taotlemine välisriigi kodanikule
• Isikukoodi taotlemiseks peab isiklikult kohale tulema
Isikukoodi taotlus 


Riigilõiv
• Rahvastikuregistri väljavõtte väljastamine - tasuta
• Üksikandmete andmeteenuse puhul on ühe kirje väljastamine - 5 eurot
• Vaata lähemalt: Riigilõivude suurused ja tasumine

Perekonnaseisuametnikud
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn

Vastuvõtt: 
• E, T, N 9–12 ; 14–16
• R 9–12 
Broneeri aeg

Kristina Artma
kab 328 (III korrus)
5301 2212
kristina.artma[at]parnu.ee

Liis Rausk
kab 329  (III korrus)
5886 6034 
liis.rausk[at]parnu.ee

Rahvastikuregistri spetsialistid
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn

Vastuvõtud:
• E, T, N 9–12 ja 14–16
• R 9–12 

Liivi Õunapuu
kab 102B (I korrus)
5750 1155 
liivi.ounapuu[at]parnu.ee

Laura Merirand
kab 102C (I korrus)
5308 9960
laura.merirand[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid