Jäta menüü vahele

» Pärnu linna 2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava
» Huvikoolide õppekavavälise tegevuse hinnakiri

» Omavalitsuse hallatavad huvikoolid


Huvikooli vastuvõtt
Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord 

Munitsipaalhuvikooli vastuvõtuks peab lapsevanem esitama taotluse Pärnu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO
- ARNO huvikoolide juhend 
ARNO kasutusjuhend
ARNO privaatsuspoliitika

» Taotluse ja vajadusel garantiikirja alusel sõlmitakse ARNO-s huvikooli ja lapsevanemaga huvikoolis õppimise ja õppetasu maksmise leping
» Huvikool kinnitab õppurid õpperühmadesse hiljemalt 14. septembriks 
» Õppurite huvikooli vastuvõtmine võib toimuda vastuvõtukatsete alusel

Kui õppuri elukohaks rahvastikuregistri andmetel ei ole Pärnu linn:
» on huvikooli vastuvõtmise aluseks lapsevanema taotlus ja õppuri elukohajärgse kohaliku omavalitsuse garantiikiri huvikooli õpilaskoha arvestusliku maksumuse tasumise kohta (v.a Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse lapsed).
» ja huvikooli õpilaskoha arvestusliku maksumuse tasub lapsevanem, sõlmib huvikool lapsevanemaga huvikooli õpilaskoha arvestusliku maksumuse tasumise lepingu.

Täpsemat infot nii linna kui ka erahuvikoolidesse vastuvõtmise aja ja tingimuste kohta saab vaadata huvikoolide veebilehtedelt.
 

Toetused

» Eraharidusasutuste tegevustoetus
» Huvihariduse ja huvitegevuse toetus ning stipendium 
» Huvihariduse ja huvitegevuse toetus (huvihariduse ja huvitegevusega kaasnevate kulutuste osaliseks katmiseks)

Haridusosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Huvihariduse ja noorsootöö peaspetsialist
Annika Viibus
Suur-Sepa 16, kab 130
444 8257
annika.viibus[at]parnu.ee

 
Pärnu haridusteenuste süsteem
ARNO
444 8260
arnoinfo[at]parnu.ee 
LOGI SISSE

Veebilehel kasutatakse küpsiseid