Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

• Pärnu linna 2024. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava 
Huvikoolide õppekavavälise tegevuse hinnakiri
Omavalitsuse hallatavad huvikoolid


Huvikooli vastuvõtt

Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord 

Munitsipaalhuvikooli vastuvõtuks peab lapsevanem esitama taotluse Pärnu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO
• Taotluse ja vajadusel garantiikirja alusel sõlmitakse ARNO-s huvikooli ja lapsevanemaga huvikoolis õppimise ja õppetasu maksmise leping
• Huvikool kinnitab õppurid õpperühmadesse hiljemalt 14. septembriks 
• Õppurite huvikooli vastuvõtmine võib toimuda vastuvõtukatsete alusel

Kui õppuri elukohaks rahvastikuregistri andmetel ei ole Pärnu linn:
 •on huvikooli vastuvõtmise aluseks lapsevanema taotlus ja õppuri elukohajärgse kohaliku omavalitsuse garantiikiri huvikooli õpilaskoha arvestusliku maksumuse tasumise kohta (v.a Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse lapsed).
• ja huvikooli õpilaskoha arvestusliku maksumuse tasub lapsevanem, sõlmib huvikool lapsevanemaga huvikooli õpilaskoha arvestusliku maksumuse tasumise lepingu.
 

Toetused

• Eraharidusasutuste tegevustoetus
Huvihariduse ja - tegevuse toetused 
Huvihariduse ja huvitegevuse toetus (huvihariduse ja huvitegevusega kaasnevate kulutuste osaliseks katmiseks)

Haridusosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8209
linnavalitsus[at]parnu.ee

Huvihariduse ja noorsootöö peaspetsialist
Reeli Jantson
Suur-Sepa 16, kab 130
5866 7480
reeli.jantson[at]parnu.ee

 
Pärnu haridusteenuste süsteem
ARNO
arnoinfo[at]parnu.ee 
LOGI SISSE

Veebilehel kasutatakse küpsiseid