Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

» Pärnu linna 2021. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava
» Huvikoolide õppekavavälise tegevuse hinnakiri

» Omavalitsuse hallatavad huvikoolid
» Erahuvikoolid leiab hariduse infosüsteemist EHIS


Huvikooli vastuvõtt

Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord 

Munitsipaalhuvikooli vastuvõtuks peab lapsevanem esitama taotluse Pärnu haridusteenuste haldamise süsteemis ARNO

» Taotluse ja vajadusel garantiikirja alusel sõlmitakse ARNO-s huvikooli ja lapsevanemaga huvikoolis õppimise ja õppetasu maksmise leping
» Huvikool kinnitab õppurid õpperühmadesse hiljemalt 14. septembriks 
» Õppurite huvikooli vastuvõtmine võib toimuda vastuvõtukatsete alusel

Kui õppuri elukohaks rahvastikuregistri andmetel ei ole Pärnu linn:
» on huvikooli vastuvõtmise aluseks lapsevanema taotlus ja õppuri elukohajärgse kohaliku omavalitsuse garantiikiri huvikooli õpilaskoha arvestusliku maksumuse tasumise kohta (v.a Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse lapsed).
» ja huvikooli õpilaskoha arvestusliku maksumuse tasub lapsevanem, sõlmib huvikool lapsevanemaga huvikooli õpilaskoha arvestusliku maksumuse tasumise lepingu.
 

Toetused

» Eraharidusasutuste tegevustoetus
» Huvihariduse ja huvitegevuse toetus ning stipendium 
» Huvihariduse ja huvitegevuse toetus (huvihariduse ja huvitegevusega kaasnevate kulutuste osaliseks katmiseks)

Haridusosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8209
linnavalitsus[at]parnu.ee

 
Pärnu haridusteenuste süsteem
ARNO
444 8260
arnoinfo[at]parnu.ee 
LOGI SISSE

Huvihariduse ja noorsootöö peaspetsialist
Annika Viibus
Suur-Sepa 16, kab 130
444 8257
annika.viibus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid