Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Eeskirjad, korrad, määrused

• Allpool on välja toodud olulisemad õigusaktid - eeskirjad, korrad, määrused
• Kõik Pärnu linna õigusaktid on kättesaadavad dokumendiregistris
• Määrused avaldatakse ka Riigi Teatajas: volikogu määrused ; linnavalitsuse määrused


Haridusvaldkonna õigusaktid

Alusharidus

Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord
Pärnu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord 
Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

Üldharidus

Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord 
Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord
Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord
Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide hoolekogude moodustamise kord ja töökord
Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele

Eraharidusasutused

Eraharidusasutustele tegevustoetuse andmise kord
Pärnu linna eelarvest eralapsehoiuteenuse toetuse andmise kord
Pärnu linna eelarvest erahuvikoolile ja erakutseõppeasutusele antava toetuse arvestusliku maksumuse määrad
Eralasteaedadele tegevustoetuse arvestusliku maksumuse määrad

Huviharidus

Huvikooli vastuvõtmise, huvikoolist väljaarvamise ja huvikooli lõpetamise tingimused ja kord
Huvikoolide õppekavavälise tegevuse hinnakiri
Huvikoolide põhitegevusega seotud tasuliste teenuste tasumäärade ja õppetasude maksmise soodustuse kinnitamine
Huvikooli direktori kvalifikatsiooninõuded
Huvihariduse ja -tegevuse toetuste hindamiskriteeriumid ja piirmäärad
Tasumäärad Pärnu linna munitsipaalüldhariduskoolide ruumide kasutusse andmisel
Pärnu linna 2023. ja 2024. aasta huvihariduse ja huvitegevuse kava

Projektid, preemiad, toetused

Hariduspreemiate määramise kord
Noortevaldkonna projektide ning huvihariduseks ja huvitegevuseks toetuse andmise kord 
Noortevaldkonna projektide hindamiskriteeriumid ja piirmäärad
Noortekeskustele tegevustoetuse eraldamise kord

Noortekeskuste tegevustoetuse komponentide määrad
Pärnu linna õpilaspreemiate määramise kord
Pärnu linna pedagoogilise praktika stipendiumi statuut


Hallatavate haridusasutuste põhimäärused

Pärnu Kastani lasteaed
Pärnu Kesklinna lasteaed
Pärnu Liblika lasteaed 
Pärnu lasteaed Mai 
Pärnu lasteaed Pöialpoiss 
Pärnu Raja lasteaed
Pärnu Tammsaare lasteaed 
Pärnu Vana-Sauga lasteaed
Pärnu Ülejõe lasteaed

Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
Pärnu Mai Kool
Pärnu Raeküla Kool
Pärnu Rääma Põhikool
Pärnu Tammsaare Kool
Pärnu Päikese Kool
Pärnu Vanalinna Põhikool
Pärnu Ühisgümnaasium
Pärnu Ülejõe Põhikool

Audru Kool
Audru lasteaed
Jõõpre Kool
Lindi Lasteaed-Algool
Paikuse Kool
Paikuse lasteaed Mesimumm
Tõstamaa KeskkoolTõstamaa lasteaed

Pernova Hariduskeskus
Pärnu Kunstide Kool
Pärnu Muusikakool
Pärnu Spordikool
Pärnu Õppenõustamiskeskus

Veebilehel kasutatakse küpsiseid