Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Teenused, toimingud

Vastuvõtt lasteaeda 
Vastuvõtt põhikooli 
Vastuvõtt huvikooli


Toetused, soodustused

Tegevustoetused
Eraharidusasutuste tegevustoetus 
Huvihariduse ja -tegevuse toetused
Noortekeskuste tegevustoetus
Noortevaldkonna projektide toetus 
Pedagoogilise praktika stipendium

Sotsiaaltoetused
Esimesse klassi mineva lapse toetus 
Huvihariduse ja -tegevuse toetus (huvihariduse ja huvitegevusega kaasnevate kulutuste osaliseks katmiseks)
Lasteaia sõidutoetus

Soodustused õpilastele
• hallatavate koolide huviringides tasuta osalemine
• hallatavate huvikoolide õppetasust vabastuse võimalus 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid