Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

• Pärnu linna sotsiaaltoetuste kord
• Pärnu linna sotsiaaltoetuste suurused

• Esimesse klassi mineva lapse toetuse suurus on 150 eurot lapse kohta 
• Esimesse klassi mineva lapse toetust makstakse Pärnu linna kooli esimesse klassi mineva lapse vanemale, eestkostjale või hoolduspere vanemale.
• Lapse üks vanem või eestkostja ja kooli minev laps peavad olema toetuse taotlemisel ja lapse kooli minemise aasta 1. jaanuari seisuga rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanikud.

• Toetust on õigus saada ka juhul, kui laps asub õppima väljaspool Pärnu linna asuvasse kooli puudest tingitud erivajaduse tõttu või on suunatud õppima väljaspool Pärnu linna asuvasse kooli Pärnumaa nõustamiskomisjoni või Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna poolt või kui laps on asendushooldusteenusel ja asub õppima teenuse osutamise piirkonna kooli või kui laps asub õppima teise omavalitsusüksuse kooli, mis on tema elukohale lähim kool.


Taotlemine
• Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus e-keskkonnas ARNO, mis on kasutusel ka lapse elukohajärgse kooli määramisel
• Taotlusi saab hakata esitama pärast lapsele kooli määramist, alates 2. maist
• Taotlused palume esitada hiljemalt 20. detsembril. Nõudeõigus toetusele aegub lapse esimesse klassi minemise kalendriaasta lõppemisel!
• Taotlusi hakatakse menetlema pärast koolide nimekirjade kinnitamist, alates 11. septembrist
• Väljamakseid hakatakse tegema alates 20. septembrist

Lisainfo: haridusosakonna andmeanalüütik Evelin Tormilind, 523 3196 , evelin.tormilind[at]parnu.ee


Veebilehel kasutatakse küpsiseid