Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

» Esimesse klassi mineva lapse toetust makstakse Pärnu linna kooli esimesse klassi mineva lapse vanemale, eestkostjale või hoolduspere vanemale. 
» Toetust makstakse isikutele, kelle rahvastikuregistrisse kantud elukoht on Pärnu linn (Pärnu linn kui omavalitsus
» Lapse üks vanem, eestkostja või hoolduspere vanem ja kooli minev laps peavad olema linna elanikud lapse kooli minemise aasta 1. jaanuari seisuga ning toetuse taotlemise ajal.
» Toetust on õigus saada ka juhul, kui laps ei asu õppima Pärnu linna kooli puudest tingitud erivajaduse tõttu või on Pärnumaa nõustamiskomisjoni või Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna poolt suunatud õppima väljaspool Pärnu linna asuvasse kooli.
» Esimesse klassi mineva lapse toetuse suurus on 100 eurot lapse kohta 

Toetuse taotlemine
» Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus e-keskkonnas ARNO, mis on kasutusel ka lapse elukohajärgse kooli määramisel
» Toetusetaotlusi saab esitada pärast lapsele kooli määramist (2. maist 20. detsembrini)
» Taotlusi hakatakse menetlema pärast koolide nimekirjade kinnitamist (alates 11. septembrist)
» Väljamakseid hakatakse tegema alates 20. septembrist

Lisainfo: haridusosakonna andmebaaside spetsialist Evelin Tormilind, 444 8261, evelin.tormilind[at]parnu.ee


Veebilehel kasutatakse küpsiseid