Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Eraharidusasutustele tegevustoetuse andmise kord
Pärnu linna eelarvest erahuvikoolile ja erakutseõppeasutusele antava toetuse arvestusliku maksumuse määrad
Eralasteaedadele antava tegevustoetuse arvestusliku maksumuse määrad

• Toetus on mõeldud eraharidusasutuse õpetajate töötasude, õpperuumide majandamiskulude ja õppevahendite soetamiskulude osaliseks katmiseks. 
• Eraharidusasutuse all peetakse silmas eralasteaedu, erahuvikoole ja erakutseõppeasutusi.
• Toetus ei laiene eraüldharidusasutustele.

Toetust makstakse:
1) eralasteaiale Eesti Hariduse Infosüsteemi (edaspidi EHIS) registreerimisele järgnevast kalendriaastast. 
2) erahuvikoolile ja erakutseõppeasutusele EHIS-es registreerimisele järgnevast kalendriaastast.

Toetuse taotlemine ja aruandlus
• Toetuse saamiseks järgmiseks kalendriaastaks tuleb esitada taotlus linnavalitsuse haridusosakonnale hiljemalt 5. oktoobriks.
• Toetuse kasutamise kohta tuleb esitada aruanne hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetuse kasutamise lõppu.

• Erahuvikooli ja -kutseõppeasutuse tegevustoetuse taotlus (e-vorm)

 Eralasteaia tegevustoetuse taotlus (.doc)
 Eralasteaia tegevustoetuse taotluse teatis (.doc)
 Eralasteaia tegevustoetuse kasutamise aruanne (.doc)

Blanketil täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus/aruanne palume saata aadressil
- linnavalitsus[at]parnu.ee 
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn


Haridusosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8209
linnavalitsus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid