Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Eraharidusasutustele tegevustoetuse andmise kord
Pärnu linna eelarvest erahuvikoolile ja erakutseõppeasutusele antava toetuse arvestusliku maksumuse määrad
Eralasteaedadele antava tegevustoetuse arvestusliku maksumuse määrad

NB! Toetusetaotlusi saab esitada 5. oktoobrini 2022

• Toetus on mõeldud eraharidusasutuse õpetajate töötasude, õpperuumide majandamiskulude ja õppevahendite soetamiskulude osaliseks katmiseks. 
• Eraharidusasutuse all peetakse silmas eralasteaedu, erahuvikoole ja erakutseõppeasutusi.
• Toetus ei laiene eraüldharidusasutustele.

Toetust makstakse:
1) eralasteaiale Eesti Hariduse Infosüsteemi (edaspidi EHIS) registreerimisele järgnevast kalendriaastast. 
2) erahuvikoolile ja erakutseõppeasutusele EHIS-es registreerimisele järgnevast kalendriaastast.

Toetuse taotlemine ja aruandlus
• Toetuse saamiseks järgmiseks kalendriaastaks tuleb esitada taotlus linnavalitsuse haridusosakonnale hiljemalt 5. oktoobriks.
• Toetuse kasutamise kohta tuleb esitada aruanne hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetuse kasutamise lõppu.

• Erahuvikooli ja -kutseõppeasutuse tegevustoetuse taotlus (e-vorm)

 Eralasteaia tegevustoetuse taotlus (.doc)
 Eralasteaia tegevustoetuse taotluse teatis (.doc)
 Eralasteaia tegevustoetuse kasutamise aruanne (.doc)

Blanketil täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus/aruanne palume saata aadressil
- linnavalitsus[at]parnu.ee 
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn


Haridusosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8209
linnavalitsus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid