Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

NB! Alates 26. septembrist 2022 eraldatakse toetust huvihariduseks ja -tegevuseks uue korra alusel 

Noortevaldkonna projektide ning huvihariduseks ja huvitegevuseks toetuse andmise kord 
• Taotlusvormid lisanduvad

• Huvihariduse ja -tegevuse toetus on mõeldud 7-19 aastastele noortele
• Enne 26. septembrit eraldatud ja kuni 3. oktoobrini taotletavatele toetustele rakenduvad senikehtnud toetuste maksmise korra põhimõtted.


Huvihariduse ja -tegevuse toetus jaguneb:
1) võistlemistoetus (toetus võistlustel, festivalidel, konkurssidel ja laagrites osalemiseks);
2) õppevahendi toetus;
3) koolitustoetus noorte huvihariduse ja -tegevuse juhendajatele, treeneritele ja huvigruppidele;
4) õpilase toetus osaliseks õppemaksu katmiseks.

Taotlemine ja aruandlus
•Toetust saavad taotleda juriidilised isikud
• Võitlemistoetuse, koolitustoetuse ja õpilase toetuse taotlusi saab esitada kaks korda aastas - 15. oktoobriks ja 15. märtsiks
• Õppevahendi toetuse taotlusi saab esitada üks kord aastas - 15. aprilliks
• Toetuse saaja peab esitama toetuse kasutamise kohta aruande koos kuludokumentidega ühe kuu jooksul pärast projekti elluviimist, kuid mitte hiljem kui 20. detsembril toetuse saamise aastal.


Kuni 26. septembrini 2022 kehtinud korra alusel taotletud ja eraldatud toetused
Huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuse, õppevahendi toetuse ning stipendiumi määramise kord
Võistlemistoetuse kasutamise aruanne
Stipendiumi kasutamise aruanne
Õppevahendi toetuse kasutamise aruanne

Eraldatud toetused ja stipendiumid
7. november 2022
19. september 2022

27. juuni 2022
23. mai 2022

15. november 2021

16. august 2021

3. mai 2021

26. aprill 2021Huvihariduse ja noorsootöö peaspetsialist
Annika Viibus
Suur-Sepa 16, kab 130
5866 7489
annika.viibus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid