Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Noortevaldkonna projektide ning huvihariduseks ja huvitegevuseks toetuse andmise kord 
Huvihariduse ja -tegevuse toetuste hindamiskriteeriumid ja piirmäärad

• Huvihariduse ja -tegevuse toetused on mõeldud 7–19 aastastele Pärnu linna noortele suunatud tegevusteks
• Toetust saavad taotleda juriidilised isikud


Huvihariduse ja -tegevuse toetused jagunevad:
1) võistlemistoetus (toetus võistlustel, festivalidel, konkurssidel ja laagrites osalemiseks);
2) õppevahendi toetus (huvihariduse ja -tegevuse elluviimiseks vajalike õppevahendite soetamiseks)
3) koolitustoetus noorte huvihariduse ja -tegevuse juhendajatele, treeneritele ja huvigruppidele enesetäiendamiseks kvalifikatsiooni tõstmise eesmärgil
4) õpilase toetus osaliseks õppemaksu katmiseks.

Taotlemine ja aruandlus
Võitlemistoetuse, koolitustoetuse ja õpilase toetuse taotlusi saab esitada kaks korda aastas - 15. oktoobriks ja 15. märtsiks
• Võistlemistoetuse taotlus ; nimekiri ; nimekirja lisamise juhend
Koolitustoetuse taotlus
Õpilase toetuse taotlus 


Õ
ppevahendi toetuse taotlusi saab esitada üks kord aastas - 15. aprilliks
Õppevahendi toetuse taotlus

• T
oetuse saaja peab esitama toetuse kasutamise kohta aruande koos kuludokumentidega ühe kuu jooksul pärast projekti elluviimist, kuid mitte hiljem kui 20. detsembril toetuse saamise aastal.


Eraldatud toetused

22. mai 2023
24. aprill 2023

3. aprill 2023

Huvihariduse ja noorsootöö peaspetsialist
Reeli Jantson
Suur-Sepa 16, kab 130
5866 7480
reeli.jantson[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid