Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

NB! Alates 26. septembrist 2022 eraldatakse toetust huvihariduseks ja -tegevuseks uue korra alusel 
• Senikehtinud korra alusel saab 3. oktoobrini 2022 taotleda stipendiumi ning võistlemistoetust (vaata allpool)


Alates 26. september 2022
Noortevaldkonna projektide ning huvihariduseks ja huvitegevuseks toetuse andmise kord 
• Taotlusvormid lisanduvad

• Huvihariduse ja -tegevuse toetus on mõeldud 7-19 aastastele noortele
• Enne 26. septembrit eraldatud ja kuni 3. oktoobrini taotletavatele toetustele rakenduvad senikehtnud toetuste maksmise korra põhimõtted.


Huvihariduse ja -tegevuse toetus jaguneb:
1) võistlemistoetus (toetus võistlustel, festivalidel, konkurssidel ja laagrites osalemiseks);
2) õppevahendi toetus;
3) koolitustoetus noorte huvihariduse ja -tegevuse juhendajatele, treeneritele ja huvigruppidele;
4) õpilase toetus osaliseks õppemaksu katmiseks.

Taotlemine ja aruandlus
•Toetust saavad taotleda juriidilised isikud
• Võitlemistoetuse, koolitustoetuse ja õpilase toetuse taotlusi saab esitada kaks korda aastas - 15. oktoobriks ja 15. märtsiks
• Õppevahendi toetuse taotlusi saab esitada üks kord aastas - 15. aprilliks
• Toetuse saaja peab esitama toetuse kasutamise kohta aruande koos kuludokumentidega ühe kuu jooksul pärast projekti elluviimist, kuid mitte hiljem kui 20. detsembril toetuse saamise aastal.


Kuni 26. septembrini 2022 kehtinud korra alusel
Huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuse, õppevahendi toetuse ning stipendiumi määramise kord
Võistlemistoetuse taotlus ja aruanne
Stipendiumitaotlus ja aruanne
Õppevahendi toetuse taotlus

NB!
3. oktoobrini 2022 saab taotleda senikehtinud korra järgi stipendiumi ning võistlemistoetust
• Võistlemistoetust saab taotleda 2022. aasta tegevusteks (ka tagasiulatuvalt), mis ei ole seni Pärnu linna poolt toetust saanud
• Juhendaja stipendiumi saab taotleda kvalifikatsiooni tõstmiseks

Toetuseid ning stipendiume määratakse Pärnu linnas elavate või tegutsevate 7–19 aastaste noorte huvihariduse ja huvitegevuse võimaluste parandamiseks.

Huvihariduse ja huvitegevuse stipendium
Stipendiumi saab taotleda Pärnu linnas huvihariduse või huvitegevuse valdkonnas tegutsevale õpetajale/juhendajale töötamise soodustamiseks ning motiveerimiseks. 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus
Toetust saab taotleda Pärnu linnas elavatele või tegutsevatele 7–19 aastastele noortele. Toetus jaguneb:
• võistlemistoetus osalemiseks üleriigilistel või rahvusvahelistel võistlustel, konkurssidel või laagrites 
• õppevahendi toetus huvihariduse ja huvitegevuse õppevahendite soetamiseks

Eraldatud toetused ja stipendiumid
19. september 2022
27. juuni 2022
23. mai 2022

15. november 2021

16. august 2021

3. mai 2021

26. aprill 2021Huvihariduse ja noorsootöö peaspetsialist
Annika Viibus
Suur-Sepa 16, kab 130
5866 7489
annika.viibus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid