Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Noortekeskustele tegevustoetuse eraldamise kord
Noortekeskuste tegevustoetuse komponentide määrad
Toetusetaotlus


Toetust makstakse Pärnu linnas tegutsevatele ja asuvatele eraõiguslikele noortekeskustele noorsootöö korraldamiseks

Tegevustoetus jaguneb:
1) majandamistoetus – noortekeskuse ruumide majandamise kulude toetamiseks, jätkusuutlikkuse tõstmiseks ja igapäevaste tegevuste läbi viimiseks
2) töötasutoetus – noorsootöötajate ja juhtkonna tööjõukulude katmiseks
3) noorte omaalgatusprojektide toetus – ressursid, mis on suunatud noortekeskust külastavate noorte ideede elluviimiseks
4) Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liikmemaks – toetamaks võrgustikutööd ning muutmaks logiraamatu kõigile noortekeskustele kättesaadavaks.

Taotlemine ja aruandlus
• Noortekeskusel on õigus toetust taotleda alates teisest tegevusaastast
• Taotlus järgmise aasta kohta tuleb esitada hiljemalt jooksva aasta 31. oktoobriks
• Toetuse kasutamise kohta tuleb esitada aruanne hiljemalt toetuse saamise aastale järgneva aasta 31. jaanuariks
• Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt ja määratakse üheks kalendriaastaks

Lisatingimused
• Noorsootöötaja kutseta noorsootöötajale makstakse palgatoetust minimaalselt 75% 2021. aasta õpetaja alampalgast kuni 2023. aasta lõpuni.
• 2023. aastast alates eraldatakse palgatoetust ainult noorsootöötaja kutse omandanud noorsootöötajatele.
• 2023. aastast eraldatakse noortekeskuse tegevustoetust ainult Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liikmetele.
• Toetust ei maksta juriidilistele isikutele, millele on Pärnu linnavalitsuse poolt tegevustoetust mingil muul tegevusalal juba eraldatud (nt kultuuriühing, erahuvikool, spordiklubi vms).

Eraldatud toetused
6. veebruar 2023
14. veebruar 2022

 

Haridusosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8209
linnavalitsus[at]parnu.ee

Huvihariduse ja noorsootöö peaspetsialist
Reeli Jantson
Suur-Sepa 16, kab 130
5866 7480
reeli.jantson[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid