Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Noortekeskustele tegevustoetuse eraldamise kord
Noortekeskuste tegevustoetuse komponentide määrad
Toetusetaotlus


Toetust makstakse Pärnu linnas tegutsevatele ja asuvatele eraõiguslikele noortekeskustele noorsootöö korraldamiseks

Tegevustoetus jaguneb:
1) majandamistoetus – noortekeskuse ruumide majandamise kulude toetamiseks, jätkusuutlikkuse tõstmiseks ja igapäevaste tegevuste läbi viimiseks
2) töötasutoetus – noorsootöötajate ja juhtkonna tööjõukulude katmiseks
3) noorte omaalgatusprojektide toetus – ressursid, mis on suunatud noortekeskust külastavate noorte ideede elluviimiseks
4) Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liikmemaks – toetamaks võrgustikutööd ning muutmaks logiraamatu kõigile noortekeskustele kättesaadavaks.

Taotlemine ja aruandlus
• Noortekeskusel on õigus toetust taotleda alates teisest tegevusaastast
• Taotlus järgmise aasta kohta tuleb esitada hiljemalt jooksva aasta 31. oktoobriks
• Toetuse kasutamise kohta tuleb esitada aruanne hiljemalt toetuse saamise aastale järgneva aasta 31. jaanuariks
• Toetus eraldatakse sihtotstarbeliselt ja määratakse üheks kalendriaastaks

Lisatingimused
• Noorsootöötaja kutseta noorsootöötajale makstakse palgatoetust minimaalselt 75% 2021. aasta õpetaja alampalgast kuni 2023. aasta lõpuni.
• 2023. aastast alates eraldatakse palgatoetust ainult noorsootöötaja kutse omandanud noorsootöötajatele.
• 2023. aastast eraldatakse noortekeskuse tegevustoetust ainult Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse liikmetele.
• Toetust ei maksta juriidilistele isikutele, millele on Pärnu linnavalitsuse poolt tegevustoetust mingil muul tegevusalal juba eraldatud (nt kultuuriühing, erahuvikool, spordiklubi vms).

Eraldatud toetused
14. veebruar 2022

 

Haridusosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8209
linnavalitsus[at]parnu.ee

Huvihariduse ja noorsootöö peaspetsialist
Annika Viibus
Suur-Sepa 16, kab 130
5866 7489
annika.viibus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid