Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Haridusvaldkonna tegevustoetuste maksmise kord muutus 26. septembrist 2022 . Senise haridus- ja noorsooprojektide toetuse asemel on nüüd noortevaldkonna projektide toetus. Enne uue korra kehtima hakkamist taotletud ja eraldatud toetustele rakenduvad haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetuse maksmise korra põhimõtted


• Noortevaldkonna projektide ning huvihariduseks ja huvitegevuseks toetuse andmise kord
• Noortevaldkonna projektide hindamiskriteeriumid ja piirmäärad
Toetusetaotlus ja aruanne 

• Toetuse andmise eesmärgiks on Pärnu noortevaldkonna arengu ning võimaluste mitmekesistamine
• Noortevaldkonna projektitoetus on mõeldud 7–26 aastastele noortele
• Toetust eraldatakse kuni 90% projekti kogumaksumusest

Noortevaldkonna projektitoetust eraldatakse järgmisteks tegevusteks:

1) noorte linnalaagrite korraldamine Pärnu linnas;
2) mitteformaalse hariduse elluviimine;
3) noortele suunatud konverentsid ja seminarid;
4) noorte omaalgatusprojektid;
5) muu noortevaldkonda rikastav tegevus

Toetuse taotlemine ja aruandlus
• toetust saavad taotleda juriidilised isikud
• taotluseid saab esitada kaks korda aastas - 1. novembriks ja 1. aprilliks
• hiljemalt kahe kuu jooksul pärast projekti toimumist peab toetuse saaja esitama vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta


Kuni 26.09.22 kehtinud korra alusel taotletud ja eraldatud toetused ning aruandevomid:
• Haridusprojektide toetuse kasutamise aruanne 
• Noorsooprojektide toetuse kasutamise aruanne

31.10.2022 (HP)
02.05.2022
(HP ja NP)
07.03.2022 (HP ja NP)
31.01.2022
(NP)
17.05.2021
(HP ja NP)
01.02.2021 (HP ja NP)

* HP - haridusprojektid, NP - noorsooprojektid


Haridusosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8209
linnavalitsus[at]parnu.ee

Huvihariduse ja noorsootöö peaspetsialist
Annika Viibus
Suur-Sepa 16, kab 130
5866 7489
annika.viibus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid