Jäta menüü vahele

Tegevustoetused
» Eraharidusasutuste tegevustoetus (tähtaeg 05.10)
» Haridus- ja noorsooprojektide toetus (tähtaeg 01.04 ja 01.11)
» Huvihariduse ja huvitegevuse toetus ning stipendium (tähtaeg 31.05.21)

Sotsiaaltoetused
» Esimesse klassi mineva lapse toetus(tähtaeg 02.05–20.12)
» Huvihariduse ja huvitegevuse toetus (huvihariduse ja huvitegevusega kaasnevate kulutuste osaliseks katmiseks)
» Lasteaia sõidutoetus

Soodustused üldhariduskooli õpilastele
- tasuta koolilõuna I- IX klassi õpilastele
- tasuta töövihikute komplektid I-IX klassi õpilastele
- tasuta õpikute kasutamine I-XII klassi õpilastele
- tasuta osalemine kooli huviringides

Soodustused huvikooli õpilastele (vabastuse võimalus õppetasust)
- Muusikakoolis, Kunstikoolis, Kunstide Majas ja Spordikoolis - kuni 20% õpilastest
- Loodusmajas ning Tehnika ja Tööõpetusmajas - kuni 40% õpilastest

 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid