- Huvihariduseks ja huvitegevuseks võistlemistoetuse, õppevahendi toetuse ning stipendiumi määramise kord
Stipendiumitaotlus ; tagasiside
Võistlemistoetuse taotlus ; aruanne
- Õppevahendi toetuse taotlus ; aruanne

Huvihariduse ja huvitegevuse stipendium
Stipendiumi saab taotleda Pärnu linnas huvihariduse või huvitegevuse valdkonnas tegutsevale õpetajale/juhendajale töötamise soodustamiseks ning motiveerimiseks. 

Huvihariduse ja huvitegevuse toetus
Toetust saab taotleda Pärnu linnas elavatele või tegutsevatele 7-19 aastastele noortele. Toetus jaguneb:
- võistlemistoetus osalemiseks üleriigilistel või rahvusvahelistel võistlustel, konkurssidel või laagrites 
- õppevahendi toetus huvihariduse ja huvitegevuse õppevahendite soetamiseks

Taotlemine
Taotlusi võivad esitada juriidilised isikud ja asutused. Taotlejal peavad olema täidetud järgmised nõuded:
1) nõuetekohane riiklike ja kohalike maksude tasumine; 
2) taotleja ei tohi omada võlgnevust Pärnu linnaga sõlmitud lepingutest;
3) juriidilise isiku suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust.

Taotlused esitatakse:
- võistlemistoetuse taotlused üldjuhul kaks korda aastas 
- õppevahendi toetuse taotlused üldjuhul üks kord aastas
- stipendiumitaotlused üldjuhul kaks korda aastas

Taotlus palume saata Pärnu linnavalitsuse haridusosakonnale aadressil:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee 

Toetuste ja stipendiumite kasutamise põhimõtted
- Toetuse ja stipendiumi saaja on kohustatud kasutama toetust või stipendiumi sihtotstarbeliselt.
- Mittesihtotstarbelisel kasutamisel on toetuse või stipendiumi saaja kohustatud toetuse andjale toetuse või stipendiumi tagasi maksma 10 päeva jooksul pärast vastava nõude esitamist.
- Kasutamata jäänud toetus või toetuse osa tuleb toetuse andjale tagastada 10 päeva jooksul pärast vastava nõude esitamist.
- Stipendiumi taotleja on kohustatud haridus- ja kultuuriosakonda teavitama, kui stipendiumi saaja lahkub töölt enne stipendiumi saamise lõpptähtaega.
- Stipendiumi maksmine lõpetatakse juhul, kui stipendiumi saaja ei tööta enam õpetajana/juhendajana huvihariduse või huvitegevuse valdkonnas.

Eraldatud toetused ja stipendiumid
25. veebruar 2020 (võistlemistoetus)
9. detsember 2019 (õppevahendi toetus)
11. november 2019 (võitlemistoetus)
15. aprill 2019 (võistlemistoetus) (õppevahenditoetus)
8. aprill 2019
(stipendiumid)
18. märts 2019 (võistlemistoetus)
11. märts 2019 (võistlemistoetus)

10. detsember 2018 (õppevahenditoetus)
5. november 2018 (stipendiumid) (võistlemistoetused)
26. märts 2018
5. märts 2018
19. veebruar 2018
17. oktoober 2017

Lisainfo: huvihariduse spetsialist Kadri Rebane,  444 8257 kadri.rebane[at]parnu.ee


Veebilehel kasutatakse küpsiseid