Jäta menüü vahele

Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetuse maksmise kord
- Haridusprojektide toetuse taotlus ja aruanne 
- Noorsooprojektide toetuse taotlus ja aruanne (ürituste korraldamiseks)
- Noorsooprojektide toetuse taotus ja aruanne (laagrite korraldamiseks)

NB! Toetusetaotlusi 2022. aasta haridus- ja noorsooprojektidele saab esitada 1. novembrini 2021

Haridusprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:
- haridusuuendus, uueneva õpikäsituse rakendamine;
- haridusuuringud, -konverentsid, seminarid;
- haridusasutuste vahelised üritused ja koostööprojektid;
- muu haridusalane tegevus.

Noorsooprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:
- laste ja noorte linnalaagrite (s.h suvelaager) korraldamine;
- ülelinnaliste õpilasürituste korraldamine;
- muu noorsooalane tegevus.

Mitmeaastase raamlepinguga projekti toetus 
- toetust on võimalik taotleda kuni 4 aastaks
- projekt peab olema toimunud taotluse esitamise ajaks vähemalt 3 aastat
- projekti rahastamiseks kasutatav oma- ja kaasfinantseering peab moodustama projekti eelarvest vähemalt 50%
- projekt peab omama vähemalt üleriigilist mõõdet
- toetusetaotlus peab sisaldama projekti tegevus-, arengu- ja teavitusplaani vähemalt taotluses märgitud perioodiks.

Toetuse taotlemine
- toetust saavad taotleda füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud
- toetust võib projektile saada üks kord eelarveaastal
- haridus- ja noorsooprojekte toetuste taotlused tuleb esitada 1. aprilliks ja 1. novembriks
- mitmeaastase raamlepinguga projektide toetuse taotlused tuleb esitada aasta enne lepinguperioodi algust 1. aprilliks
- kehtiva mitmeaastase raamlepingu puhul võib taotluse esitada kaks aastat enne lepingu lõppemise tähtaega 1. aprilliks

Aruandlus
- toetuse saaja peab hiljemalt kahe kuu jooksul pärast projekti toimumist esitama vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta
- mitmeaastase lepingu puhul tuleb aruanne esitada iga-aastaselt

Eraldatud toetused:
17.05.2021 (HP ja NP)
01.02.2021 (HP ja NP)

08.06.2020
 (HP)
25.05.2020 (NP)
09.03.2020 (NP)
17.02.2020 (HP)
17.02.2020 (NP)
13.01.2020 (NP)

* HP - haridusprojektid, NP - noorsooprojektid


Haridusosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Üldhariduse peaspetsialist
Virve Laube
Suur-Sepa 16, kab 160
444 8256
virve.laube[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid